دوشنبه 23 تير 1399 - 21 ذي القعده 1441 - 13 ژولاي 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

این ذره گرد و غبار متعلق به کدام شهر جهان است

با استناد به دانش نوين مي توان پاسخ داد؛

اين ذره گرد و غبار متعلق به کدام شهر جهان است

پيشرفت دانش نوين به جايي رسيده که محققان مي توانند با بررسي DNA قارچهاي موجود در ذرات گرد و غبار معلق در هوا تشخيص دهند که به چه نقطه اي از يک کشور تعلق دارد! 

به گزارش خبرگزاري مهر، در اطراف ما مقادير بيشماري از ذرات گرد و غبار به شکل شناور وجود دارد اما شايد از شنيدن اين نکته تعجب کنيم که مي توان منشأ آنها را حدس زد. در حقيقت تازه ترين پيشرفتهاي علمي پاسخي براي منشأ هر نوع ذرات گرد و غبار در هوا دارد.

مطالعه تازه اي در آمريکا نشان مي دهد ريزقارچهايي که در تمامي ذرات گرد و غبار يک منطقه از جهان وجود دارد با نمونه هاي ديگر متعلق به نقطه اي ديگر متفاوت است! درحقيقت محققان متوجه شده اند ميان ارتباطات قارچي سراسر يک کشور مانند آمريکا تفاوتهاي زيادي وجود دارد.

محققان با استناد به اين تفاوتها مي توانند منشأ و وابستگي هر ذره گرد و غباري را در محدوده اي به وسعت چندين کيلومتر تعيين کنند.

از اين رو مي توان با جمع آوري اطلاعات بيشتري درباره توزيع قارچها در سراسر يک کشور، پيش بيني هاي دقيق تري درباره تعلق هر ريز ذره گرد و غبار به نقطه اي مشخص از جهان ارايه کرد! چنين دستاوردي حيرت جامعه علمي جهان را به همراه داشته است.

در اين پروژه بي سابقه محققان پايگاه اطلاعاتي نمونه گرد و غبارهاي جمع آوري شده از يکهزار شهر در ۴۷ ايالت آمريکا را مورد مطالعه دقيق قرار دادند. اين ذرات همواره حامل انبوهي از ميکروبها و قارچها هستند.

محققان در کمال شگفتي متوجه شدند در ميان حدود ۴۰ هزار نمونه قارچ موجود در اين نمونه ها تقريبا هيچ دو نمونه مشابهي وجود ندارد!

آنها در گزارش خود اينگونه نوشته اند: برخي قارچها تنها در سواحل غربي آمريکا پيدا مي شوند و برخي نيز تنها با گياهان به خصوص مرتبط هستند.

تعداد بازديد:679 آخرين تغييرات:94/02/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر