سه شنبه 13 خرداد 1399 - 10 شوال 1441 - 2 ژوئن 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

دولت فکری به حال بازنشستگان تامین اجتماعی کند

انتقاد از افزايش ۱۵ درصدي حقوق بازنشستگان؛

دولت فکري به حال بازنشستگان تامين اجتماعي کند

رئيس کانون عالي مستمري بگيران و بازنشستگان تامين اجتماعي با انتقاد از افزايش ۱۵ درصدي حقوق گفت: پيگيريهاي لازم براي دريافت مطالبات قانوني بازنشستگان را از وزارت رفاه انجام خواهيم داد.

 

 علي اصغر بيات در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اينکه بازنشستگان تامين اجتماعي در حال حاضر از نظر اقتصادي شرايط خوبي ندارند و زندگي آنها به سختي مي گذرد و از نظر تامين هزينه هاي درماني، معيشتي و ... گرفتاري هاي بسيار دارند برهمين اساس افزايش ۱۵ درصدي حقوق بازنشستگان که روز گذشته به تصويب هيات وزيران رسيدبه هيچ وجه قابل قبول نيست.

وي با اشاره به اينکه اين افزايش حقوق به رغم پيگيري هاي مکرر کانون بازنشستگان به تصويب رسيد، گفت: پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي نيز ۱۷ درصد بود اما متاسفانه دولت افزايش ۱۵ درصد را براي مستمري بگيراني که حداقل بگير نيستند تصويب کرد.

بيات اظهار داشت: دو گروه مستمري بگير در سازمان تامين اجتماعي وجود دارند گرول اول که ۶۰ درصد بازنشستگان را تشکيل مي دهند افرادي هستند که حداقل حقوق را دريافت مي کنند که افزايش مستمري آنان طبق ماده ۴۱ و ۱۱۱ تامين اجتماعي ۱۷ درصد افزايش پيدا کرد و دسته دوم نيز بازنشستگان که حقوقشان بالاي سطوح مزدي است که افزايش مستمري اين افراد نيز براساس ماده ۹۶ و نرخ تورم اعلام شده از سوي دولت ۱۵ درصد تصويب شده است.

رئيس کانون عالي مستمري بگيرن و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي تاکيد کرد: در حال حاضر دو ميليون و ۶۹۴ هزار و ۶۷۹ نفر مستمري بگير اصلي و دو ميليون و ۳۱۲ هزار و ۱۱۰ نفر تبعي تحت پوشش سازمان هستند که در مجموع تعداد آنان بيش از ۵ ميليون نفر مي شود که متاثر از موضوع افزايش حقوق هستند.

بيات به دلايل افزايش کم حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اشاره کرد و افزد: افزايش حقوق ۱۴ درصدي کارکنان و بازنشستگان وظيفه بگير کشوري و لشکري و همچنين اعلام نرخ تورم از سوي دولت باعث شده که حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به اندازه درصد پيشنهادي افزايش چيدا نکند اما اين درحالي است که بازنشستگان تحت پوشش دولت وظيفه بگير لشکري و کشوري از مزاياي جانبي برخوردارند و حقوق آنان اصلا قابل قياس با بازنشستگان تامين اجتماعي نيست بطوريکه ۱۴ درصد افزايش حقوق آنان در مجموع مساوي ۲۰ درصد خواهد بود و اين موضوع به هيچ وجه عادلانه نيست.

رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي با انتقاد از نرخ توم ۱۴ درصدي اعلام شده ،گفت: به هيچ وجه نرخ تورم را به اين صورت قبول ندارم زماني قبول ميکنيم که در جامعه ملموس و قابل مشاهده باشد در حاليکه هم اکنون حتي نمي توانيم مايحتاج ضروري زندگي خود را خريداري کنيم و از سوي ديگر هنگامي که نان ۳۰ درصد ، کرايه تاکسي ۲۰ درصد و قيمت ساير اقلام مصرفي نيز همين گونه افزايش داشته است ما ديگر چيزي را در سفره هاي نمي بينيم و در اين شرايط مستمري بازنشستگان ۱۵ درصد افزايش پيدا ميکند!!

بيات به پيگيري براي دريافت مطالبات قانوني و انتظارات بازنشستگان از مسئولان اشاره کرد و گفت: با ادامه رايزنيها و مذاکرات لازم با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مديران سازمان تامين اجتماعي، پيگير اجرايي شدن انتظارات و مطالبات قانوني بازنشستگان و مستمري بگيران خواهيم بود تا به نتيجه برسد.

وي گفت: اميدواريم مسئولان امر با اعمال سياست هاي حمايتي و جانبي و يا پيش بيني و اجراي طرحها و برنامه هاي مرتبط با بازنشستگان و مستمري بگيران، هزينه هاي پرداختي آنان را کاهش دهند.

تعداد بازديد:861 آخرين تغييرات:94/02/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر