دوشنبه 30 مهر 1397 - 12 صفر 1440 - 22 اكتبر 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري

نتیجه پایش شاخصهای ارتباطی کشور/ دسترسی ۳۸درصدی به اینترنت

فاصله با اهداف برنامه پنجم؛

نتيجه پايش شاخصهاي ارتباطي کشور/ دسترسي ۳۸درصدي به اينترنت

شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر توسعه زيرساختهاي فناوري از وجود عقب ماندگي اين بخش با اهداف برنامه پنجم توسعه در فاصله کمتر از يک سال مانده به پايان اين برنامه حکايت دارد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعاتي که از سوي نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران منتشر شده است، بخش ICT کشور در حوزه هاي مختلف با اهداف کمي مورد انتظار برنامه پنجم توسعه فاصله دارد.

نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، وضعيت عملکردي اين بخش و وضعيت مورد انتظار در انتهاي برنامه پنجم توسعه کشور را در ۱۳ حوزه و گروه به تفکيک بررسي و مقايسه کرده است.

يکي از گروههاي مورد نظر، توسعه زيرساختهاي فناوري است که در قالب ۱۲ زيرشاخه مورد بررسي قرار گرفته است و وضعيت عملکردي اين شاخص ها تا پايان سال ۹۲ از سوي درگاه پايش جامعه اطلاعاتي ايران اعلام شده است.

در اين شاخص حداقل سرعت اينترنت باندپهن ۵۱۲ کيلوبيت بر ثانيه درنظر گرفته شده است که در اين اندازه گيري نسبت خانوارهاي داراي دسترسي به شبکه ملي اطلاعات و اينترنت باندپهن با ۶۳ درصد تحقق، ۳۸ درصد عنوان شده اين درحالي است که وضعيت مورد انتظار در انتهاي برنامه پنجم توسعه اين است که ۶۰ درصد خانوارها داراي دسترسي به شبکه ملي و اينترنت باندپهن باشند.

در بخش ظرفيت پهناي باند اينترنت بين الملل، عملکرد اعلام شده با ۲۵ درصد تحقق اهداف، ۱۲۴ گيگابيت برثانيه است که اين ظرفيت بايد تا پايان برنامه پنجم به ۵۰۰ گيگابيت بر ثانيه برسد. در همين حال ميزان تحقق توسعه ظرفيت پهناي باند اينترنت داخلي ۴۲ درصد و ۸۴۴ گيگابيت بر ثانيه اعلام شده که بايد براساس اهداف مدنظر در برنامه تا پايان سال ۹۴ به ۲ هزار گيگابيت برثانيه برسد و دستگاه مسئول اين بخش نيز شرکت ارتباطات زيرساخت اعلام شده است.

در بحث سرانه ظرفيت مشترکان ICT با مسئوليت سازمان تنظيم مقررات، عملکرد اين شاخص با ۳۱ درصد تحقق، به ازاي هر نفر ۲۶۰ کيلوبيت بر ثانيه عنوان شده که اين رقم بايد به ۸۳۲ کيلوبيت بر ثانيه به ازاي هر نفر برسد.

در شاخص تعداد مراکز داده ( ديتاسنتر) داخلي فعال، ميزان عملکرد از فعاليت ۱۸ مرکز و تحقق ۴۵ درصد اين هدف حکايت دارد که اين رقم بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به ۴۰ مرکز توسط سازمان فناوري اطلاعات ايران افزايش يابد اما از نظر عملکردي ميزان در دسترس بودن سرويس‌هاي مراکز داده داخلي، سازمان فناوري اطلاعات با عملکرد ۹۶ درصدي با اهداف برنامه پنجم توسعه فاصله اي ندارد.

به گزارش مهر، شاخص هاي توسعه زيرساختهاي فناوري در خصوص نسبت سرويس‌هاي اينترنت پهن‌باند که با توافقنامه سطح سرويس ارائه مي‌شوند عملکرد ۷۵ درصدي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را نشان مي دهد.

در همين حال ميزان شاخص دسترسي به تلفن خانگي براي روستاهاي بيشتر از ۲۰ خانوار فاقد اين امکان، حدود ۷۹ درصد اعلام شده که تا رسيدن به مطلوب ۱۰۰ درصدي فاصله زيادي دارد.

وزارت ارتباطات از نظر دسترسي به تلفن عمومي براي روستاهاي کمتر از ۲۰ خانوار فاقد اين امکان نيز موفق به اجراي ۸۵ درصد اين اهداف شده است.

در بخش تجهيز روستاهاي با بيش از ۷۰ خانوار به مرکز خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات – دفاتر ICT که بايد از سوي شرکت پست اجرايي مي شد عملکرد برنامه از تحقق ۱۵ درصدي اين هدف حکايت دارد.

عملکرد وزارت ارتباطات در مورد نسبت جمعيت روستايي تحت پوشش شبکه تلفن سيار که بايد تا پايان سال ۹۴ به ۱۰۰ برسد حدود ۷۰ درصد اعلام شده است و در همين حال، نسبت خانوارهاي روستايي داراي دسترسي به اينترنت با ۲۹ درصد موفقيت، حدود ۱۸ درصد است که بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به ۶۰ درصد برسد.

تعداد بازديد:767 آخرين تغييرات:94/02/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر