چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

۲۸۳ مورد درخواست سقط درمانی در تهران

۲۸۳ مورد درخواست سقط درماني در تهران

در دو ماه نخست امسال ۲۸۳ مورد درخواست سقط درماني (جسماني) در مراکز پزشکي قانوني استان تهران ثبت شده است که اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاري مهر، پزشکي قانوني تهران اعلام کرد: در ماه هاي فروردين و ارديبهشت امسال ۲۸۳ نفر جهت دريافت مجوز سقط درماني (جسماني) به مراکز پزشکي پزشکي قانوني استان مراجعه کرده اند که اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد درخواست براي دريافت مجوز سقط درماني (جسماني) ۲۹۰ مورد اعلام شده بود ۲.۴ درصد کاهش يافته است.

بنابر اين گزارش در ارديبهشت امسال ۱۷۵ مورد درخواست مجوز سقط درماني (جسماني) در مراکز پزشکي قانوني استان ثبت شده است.

شرايط ضروري براي صدور مجوز سقط درماني به دو گروه تقسيم ميشود شرايط مربوط به ناهنجاري هاي جنيني و شرايط مربوط به وجود يک بيماري جدي در مادر که در مورد مشکلات و ناهنجاري هاي جنيني، تشخيص قطعي ناهنجاري با آزمايش ژنتيک معتبر ويا سونوگرافي معتبر، ناهنجاري يا ناهنجاريها موجب حرج مادر شود، رضايت آگاهانه وکتبي مادر، سن بارداري کمتر از ۱۹هفته براساس سونوگرافي سريال معتبر و اينکه حرج مادر توسط ۳متخصص مربوطه تشخيص و به تاييد پزشکي قانوني برسد مي باشد.

تعداد بازديد:523 آخرين تغييرات:94/04/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر