سه شنبه 13 خرداد 1399 - 10 شوال 1441 - 2 ژوئن 2020
صفحه اصلي/پزشكي

کسر کارانه پرستارانی که مرخصی بروند/تبعیض در پرداختهای نظام سلامت

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کسر کارانه پرستاراني که مرخصي بروند/تبعيض در پرداختهاي نظام سلامت

دبيرکل خانه پرستار با انتقاد از اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملکرد کارکنان بيمارستان هاي دولتي، تاکيد کرد: پرداختي ها به گروه هاي پزشکي و غير پزشکي در اين طرح، تبعيض آميز است.

 

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: پرداختي به کارکنان و پرسنل بيمارستان هاي دولتي در قالب طرح مبتني بر عملکرد، غيرعادلانه و تبعيض آميز است.

وي افزود: نه تنها پرداخت ها تبعيض آميز است که حتي رويه ها و نظارت ها بر نحوه اجراي اين طرح نيز تبعيض آميز است.

شريفي مقدم با اشاره به موج اعتراض پرستاران در بيمارستان هاي دولتي که مابه التفاوت کارانه پرسنل بر اساس اين طرح پرداخت شده است، ادامه داد: متاسفانه اين طرح به حدي تبعيض آميز است که اگر يک پرستار به مرخصي برود، از کارانه او کسر مي شود.

وي افزود: حتي اگر يک پرستار اضافه کار نماند، کارانه پرداختي به او کم مي شود، در صورتي که بر اساس قانون ارتقاي بهره وري، قرار بود ساعت کار پرستاران کم شود.

دبيرکل خانه پرستار با انتقاد از تبعيض آميز بودن پرداختي ها در نظام سلامت، گفت: پرداختي ها با سياست هاي کلي نظام سلامت در تضاد است. زيرا، طرح مبتني بر عملکرد باعث مي شود که پرستار ساعت کار بيشتري در بيمارستان باشد، اما بر اساس قانون ارتقاي بهره وري نيروهاي باليني، ساعت کار پرستاران مي بايست کم شود.

تعداد بازديد:827 آخرين تغييرات:94/04/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر