چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 4 شوال 1441 - 27 مي 2020
صفحه اصلي/دين و انديشه


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

تکیه امام جمعه بر سلاح مستحب است!

تکيه امام جمعه بر سلاح مستحب است!

نماز جمعه، نمازي است که مسلمانان هر جمعه، اول ظهر و به جاي نماز ظهر برگزار مي‌کنند. اين نماز بايد حتماً به صورت جماعت خوانده شود و به تنهايي نمي‌توان آن را خواند. نماز جمعه دو رکعت است و دو قنوت مستحبي دارد، يکي در رکعت اول، قبل از رکوع و ديگري در رکعت دوم، پس از رکوع. خواندن دو خطبه، توسط امام جمعه، قبل از نماز، واجب است. ترتيب اعمال در نماز جمعه بدين شرح است: تکبيرةالاحرام، حمد و سوره، قنوت، رکوع، دو سجده، حمد و سوره، رکوع، قنوت، دو سجده، تشهد و سلام.

سوال: چرا امام جمعه با تکيه بر سلاح نماز مي‌خواند؟

اولاً: اين حکم الزامي نيست؛ يعني از واجبات نيست، بلکه مستحب است.
ثانياً: اين استحباب، اختصاص به اسلحه ندارد، بلکه تکيه بر عصا نيز کافي است. (زيرا  در روايت در مورد آداب نماز جمعه چنين آمده است: «وَ يَتَوَکَّأُ عَلَى‏ قَوْسٍ‏ أَوْ عَصًا»؛بر قوس(کمان) يا عصايي تکيه مي‌کند. البته احتمال دارد قوس نيز يک نوع عصا باشد. طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحکام، تحقيق، خرسان، ج 3، ص 245)
اما در مورد دليل و فلسفه‌ي اين حکم استحبابي چيزي در روايات ذکر نشده است. ممکن است فلسفه آن نشان دادن آمادگي کامل امام جمعه و نمازگزاران براي حضور در تمام صحنه‌هاي دفاع از اسلام، بويژه پيکار و جهاد باشد؛ يا نشانه‌ي شوکت و عظمت اسلام باشد؛ چنان‌که ممکن است عصا براي حفظ و کمک به خطيبي باشد که بايد مدتي در حال ايستاده خطبه مي‌خواند.

سوال: کيفيت خواندن نماز جمعه چگونه است؟

 جواب: نماز جمعه دو رکعت است که قنوت رکعت اول قبل از رکوع و قنوت رکعت دوم بعد از رکوع مي باشد.  (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 877)
 

سوال: اينکه مي گويند نماز جمعه واجب تخييري است يعني چه؟

 جواب: يعني شخص مي تواند نماز جمعه بخواند و يا بجاي آن نماز ظهر بخواند. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 887)
 

سوال: اگر امام جمعه گفتارش با عملش يکي نباشد اقتدا کردن به او در نماز جمعه باز واجب است؟

 جواب: يکي از شرايط اقتدا به امام جماعت و جمعه عدالت او است. بنابراين اگر او را عادل مي دانستيد و اکنون شک در عدالت او داريد اقتدا جايز است و اگر يقين به عدم عدالت او داريد نمي توانيد اقتدا نمائيد. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 873)

سوال: فاصله تعيين براي نماز جمعه، براي نماز جمعه شيعيان است يا شامل اهل سنت هم مي شود؟

 جواب: فاصله بين دو نماز جمعه شيعه نبايد کمتر ازحد تعيين شده باشد. و وجود نماز جمعه اهل تسنن در بلد مضر به صحّت نماز جمعه شيعيان نيست. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 886)
 

سوال: کسي که بدون عذر در نماز جمعه شرکت نکند از نظر آية الله بهجت ره چه حکمي دارد؟

 جواب: به نظر ايشان نماز جمعه واجب تخييري است يعني اگر کسي آن را بجاي آورد کفايت از نماز ظهر مي کند و اگر نخواهد بايد نماز ظهر را بخواند. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 905)
 

سوال: اگر کسي در رکعت دوم نماز جمعه رسيد وظيفه اش چيست؟

 جواب: مي تواند به امام جمعه اقتدا نمايد و رکعت بعدي نماز را به صورت فرادا بجا آورد. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 907)

سوال: آيا نماز جمعه مسافر صحيح است؟

 جواب: بلي، صحيح است. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 874)

سوال: آيا اقامه نماز جمعه براي امام جماعت، اذن از حاکم شرع لازم دارد؟ و آيا قصد اقامت براي امام مسافر لازم است؟ و اگر امام جماعت در خطبه آنچه که واجب است، انجام ندهد؛ ديگران مي توانند به او اقتدا کنند و اين نماز کفايت از نماز ظهر مي کند يا نه؟

 جواب: منصب امامت جمعه بدون نصب وليّ امر مسلمين ثابت نمي شود و امامت جمعه براي مسافر جايز نيست و تا احراز تعمّد ترک واجب، نشود، اقتدا و اکتفا به نماز جمعه مانعي ندارد. (استفتائات امام خميني (ره)، ج 1، ص 268، س 440)

سوال: اگر کسي نتوانست خطبه هاي نماز جمعه را درک کند و فقط به نماز جمعه برسد و اقتدا کند آيا از نماز ظهر کفايت مي کند؟

 جواب: کفايت مي کند. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

سوال: اگر کسي به يکي يا دو خطبه نماز جمعه نرسد و يا در آنجا باشد و متوجه خطبه ها نشود و يا در بين خطبه ها حرف بزند، آيا بايد نماز ظهر را هم بخواند؟

 جواب: اگر به نماز جمعه اقتدا کرده و آن را بجا آورده لازم نيست نماز ظهر را بخواند.(توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

سوال: در نماز جمعه، وقتي که امام مشغول خطبه خواندن است، برگشتن به چپ و راست، يا حرف زدن در بين خطبه چه حکمي دارد؟

 جواب: مانعي ندارد ولي نبايد موجب از بين رفتن فايده خطبه شود. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 888)

سوال: اگر در دو خطبه نماز جمعه، سوره آخر خطبه خوانده نشود، نماز چه حکمي پيدا مي کند؟

 جواب: اگر سهوا يا نسيانا باشد مانع ندارد و نماز صحيح است. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 878)
 

سوال: آيا هم زمان با نماز جمعه مي توان نماز ظهر و عصر خواند؟

 جواب: نماز جمعه واجب تخييري است و خواندن نماز ظهر در وقت اقامة جمعه اشکال ندارد. (توضيح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 871)

 

چند استفتاء از آية الله خامنه اي دام ظله:

سوال: آيا خواندن نماز واجب يا مستحبى بين خطبه‌ها و اقامه نماز جمعه جايز است؟

جواب: مانعى ندارد.

 

سوال: آيا بايد حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه را بلند خواند؟

جواب: مستحب است حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه، بلند خوانده شود.

 

سوال: بلند خواندن قرائت حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال ندارد. 

 

سوال: آيا مى‌شود در نماز جمعه يك نفر خطبه نماز جمعه را بخواند و نفر ديگرى نماز جمعه را بخواند؟

جواب: صحيح و مجزى نيست، بلكه بايد خطيب و امام هر دو يكى باشند.

فرآوري: آمنه اسفندياري

بخش احکام اسلامي تبيان

تعداد بازديد:940 آخرين تغييرات:94/05/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر