چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/مقالات

عوامل فاصله گرفتن انسان از خدا

عوامل فاصله گرفتن انسان از خدا

حضرت علي در خطبه ۲۱۵ نهج البلاغه بعد از اينکه مردم را به تقوا سفارش مي‌کند، مي فرمايد: بدترين گناه دو چيز است که آن دو چيز ظلم به مردم و مال مردم خوري هستند و بخدا قسم اگر تمام شب را بر روي خار مغيلان بيدار باشم و دست و پايم را بر گردنم غل و زنجير کنند نزد من بهتر است تا اينکه در
روز قيامت خدا و رسولش را ملاقات کنم در حاليکه ظلمي بر بندگان روا داشته باشم يا از مال مردم چيزي را غصب کرده باشم.

يکي از اعمال ماه رمضان دعا و نيايش است به طوريکه بين ماه رمضان و دعا پيوند ناگسستني وجود دارد و بهترين دعا در اين ماه دعاي ابوحمزه ثمالي بوده و بهترين زمان براي خواندن اين دعا سحرهاي ماه مبارک است.

امام زين العابدين(ع) در اين دعا چيز را باعث فاصله گرفتن خدا از انسان مي داند.

اولين چيز که باعث دوري و فاصله گرفتن انسان از خدا مي‌شود سبک شمردن حقوق الهي و کوچک شمردن گناهان و ترک واجبات است.

اعراض و روي گرداني از ياد خدا را از ديگر عوامل فاصله گرفتن انسان از خدا است. اعراض از خدا عواقب و آثار شومي به دنبال دارد و سبب تسلط شيطان بر انسان شده و طرد انسان از درگاه الهي را به همراه دارد به طوريکه خداوند در قرآن مي فرمايد هر کس از ما روي گرداني کند زندگي سخت و
دشواري در دنيا خواهد داشت و در آخرت نيز کور محشور خواهد شد.

دروغگويي باعث هلاکت و نابودي انسان مي‌شود.دروغ سرچشمه همه گناهان بوده و زمينه ساز قهر، نفاق و جدايي مي‌شود و شخص دروغگو از رحمت الهي به دور است و دروغ سبب فاصله گرفتن او از خداوند خواهد شد.

کفران نعمت، دوري از همنشيني با علما و غفلت و بي خبري را از ديگر عوامل دوري انسان و فاصله گرفتن او از خداوند است.
حضرت علي هم نشيني با علما را باعث افزايش علم و آگاهي، نيکو شدن تربيت و ادب و خروج از هواهاي نفساني دانسته وبزرگترين مصيبت براي انسان را نيز غفلت از ياد خدا مي داند.

هم نشيني با اهل گناه و حضور در مجالس لهو و لعب را باعث فاصله گرفتن انسان از خداوند مي باشد. نداشتن شرم و حيا نيز باعث زيادي اين فاصله شده چرا که شرم و حيا نشانه تواضع و شخصيت انسان است.

شرم و حيا همچنين نوري است که در دل اهل ايمان و معرفت به وجود مي آيد بنابراين انسان بايستي حيا داشته باشد و از گناه شرم کند و هميشه خدا را حاضر و ناظر ببيند و در انجام گناه بي پروا نباشد.

يکي از عواملي که باعث مي‌شود فرد از خداوند فاصله بگيرد اين است که آن فرد گمان کند خدا از او خوشش نمي آيد و مي‌گويد من بنده خوبي براي خدا نبوده ام.

کيفر جرم و گناه وجب فاصله گرفتن انسان از خداوند مي‌شود،بايد تلاش کنيم در اين ماه مبارک به خدا نزديک شده و جزء کساني نباشيم که خداوند ما را از درگاهش طرد کرده باشد.

منبع : ido.ir
تعداد بازديد:1340 آخرين تغييرات:94/05/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر