جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 19 اكتبر 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

با آرایش غلیظ عروس شهر خود شوید!

fiogf49gjkf0d

با آرايش غليظ عروس شهر خود شويد!

آرايش کردن ديگر عيب و عار نيست. اينجا اگر آرايش نکني ميگويند از قافله زيبايي عقب افتاده اي. اين نيش و کنايه هاست که ما را وادار مي کند تا خود را در زير نقاب رنگارنگ پنهان کنيم تا به ما بگويند زيبا و متجدد! فرق هم نمي کند جوان و سر زنده باشيد يا ميان سال و پير! فقط با آرايش زيبا شويد!

اگر در گذشته هاي دور تصور همگان بر اين بود که دختر بايد شان و شئونات دختري اش را حفظ کند،با دوستانش بيرون نرود، در دوران مجردي ابروهايش را بر ندارد، آرايش نکند، کمتر در جامعه حضور پيدا کند تا آسيب هاي کمتري شاملش شود اما امروزه دختران جوان پا به پاي پسران و مردان در جامعه حضور دارند و خود را عاري از هرگونه منع ها مي دانند. حالا ديگر نبايد گمان کنيم که اين تنها پسران هستند که ممکن است تحت تاثير دوست ناباب قرار بگيرند و سيگاري شوند يا به مواد مخدر رو بياورند و يا عضو گروه هاي شيطان پرست و ... شوند. حالا زمان آن رسيده است که بيش از آنکه نگران پسران باشيم، نگران باشيم که نکند دختران جوانمان به مواد آلوده شوند و يا جذب گروه هاي مجازي جنسي و شيطاني و ... شوند تا از آنها سوء استفاده هاي فيزيکي شود.شاهد اين ادعا آگهي و اخباري است که هر روز در رسانه ها و روزنامه ها منتشر ميشود. فريب دختران جوان به قصد ازدواج!،رابطه نامشروع در پس رابطه دوستي در گروه هاي مجازي، استخدام به شرط ظاهري زيبا و آراسته و ... اينها بخشي از آگهي ها و اخباري است که هر روز بر تعداد آنها افزوده ميشود. اما آيا استخدام کارمند جوان با ظاهري آراسته چيزي جز استفاده ابزاري را تلقي مي کند؟!

يکي از علل روي آوردن جوانان ما به آرايش هاي نامتعارف نداشتن تعريف درست از زيبايي است.جواني و طراوت ،خود زيبايي است و به همراه خود زيبايي مي آورد و ديگر نيازي نيست که از لوازم آرايش آنهم به صورت غليظ و ناهمگون استفاده کنند

هر روز از کنار دختران جواني رد مي شويم که  خود را عروس شهر ميکنند! حقيقتا هيچ کس با زيبايي و آراستگي مشکلي ندارد اما زيبا بودن چه تعريفي دارد ؟
آراستگي و آراسته بودن جزو صفاتي است که همه آحاد مردم و همه ملت ها خواهان آن هستند و اين صفت يک جنس خاص هم ندارد بلکه هر دو جنس زن و مرد  خواهان زيبايي و آراستگي هستند لذا هيچ کس با مرتب بودن و شيک بودن مشکلي ندارد اما برخي از زنان و دختران جوان هستند که هيچ ذهنيتي  از شيک بودن و مرتب بودن که ندارند هيچ! بلکه دچار خلط بين شيک بودن و جلوه گري ظاهري شده اند.آنها تنها چيزي که از شيک بودن مي دانند اين است که متفاوت از ديگران باشند! دختر جواني که موي سرش را مي تراشد و يک تکه از مويش را باقي ميگذارد يا زن ديگري که مانتوي گشادي ميپوشد که از پشت پوشيده است اما از جلو هيچ دکمه يا بندي ندارد که بسته و پوشيده باشد و يا دختر جوان ديگري که چهره خود را در زير نقابي از رنگ و لعاب پنهان مي کند تا خود را مضحکه ي دست يک عده اي قرار دهد که با جک ها و طنزهايشان دختران جامعه مان را مورد تمسخر قرار دهند ، همه اينها به تصور خودشان مصاديقي از متفاوت بودن با ديگران است.
اين نکته قابل توجه است که اساسا ميل به زيبايي در بين زنان و دختران جوان بيش از مردان است و به همين خاطر است که برخي جوانان در اوج زيبايي از
لوازم آرايشي استفاده مي کنند که شايد به آن نياز ندارند يا از لوازم آرايش متناسب با سن خود استفاده نمي کنند و اين باعث مي شود که جوانان ما طوري آرايش کنند که حتي بعضا سن واقعي آنها را نمي توان تشخيص داد و شايد يکي از علل روي آوردن جوانان ما به آرايش هاي نامتعارف نداشتن تعريف درست از زيبايي است.جواني و طراوت ،خود زيبايي است و به همراه خود زيبايي مي آورد و ديگر نيازي نيست که از لوازم آرايش آنهم به صورت غليظ و ناهمگون استفاده کنند.

 آرايش کردن در ايران و کشورهاي اروپايي

اينجا آرايش کردن ديگر عيب و عار نيست. اينجا اگر آرايش نکني ميگويند از قافله زيبايي عقب افتاده اي. اين نيش و کنايه هاست که ما را وادار مي کند تا خود را در زير نقاب رنگارنگ پنهان کنيم تا به ما بگويند زيبا و متجدد! فرق هم نمي کند جوان و سر زنده باشيد يا ميانسال و پير! فقط با آرايش زيبا شويد! اما اگر بخواهيم اين مساله را  با کشورهاي خارجي مقايسه کنيم با در نظر گرفتن تفاوت عميقي که در ميان آموزه هاي ديني و فرهنگي ما با آنها وجود دارد شاهد تفاوت فاحشي خواهيم بود.
در اکثر کشورهاي جهان استفاده از لوازم آرايش به صورت نرمال و در طيف گستر ده اي از مردم در زندگي روزمره شان هنگامي است که در سن ميانسالي قرار دارند و به نحوي طراوت و شادابي پوست خود را از دست داده اند اين در حالي است خود اين کشورها باسابقه صد ساله جزو اصلي ترين توليد کنندگان لوازم آرايش در دنيا هستند.
 "با توجه به مسئله آرايش، در دانشگاه ها هم قوانيني در اين باب تعيين شده است. به طور مثال: دانشگاه باب جونز آمريکا: داشتن تاتو و آرايش بيش از حد قابل قبول نيست. دانشگاه تگزاس آمريکا: آرايش هاي بسيار غليظ و غير متعارف در دانشگاه ممنوع است. دانشگاه ويرجينياي جنوبي: پوشش دختران و پسران در داخل دانشگاه بايد عفيف و آراسته باشد."
متاسفانه آرايش کردن در بين دختران جوان کشور ما نه تنها درطول  زندگي عادي بلکه به دانشگاه ها و حتي مدارس هم راه پيدا کرده است در حاليکه در کشورهاي اروپايي شما مي توانيد در محيط علمي دانشجويان را تقريبا با ظاهري ساده مشاهده کنيد که در حال تحصيل اند به خصوص در دانشگاه هاي صاحب نامي که در اروپا و آمريکا وجود دارد و اصلا در اين دانشگاه ها منع قانوني استفاده از لوازم آرايش وجود دارد درحاليکه در ايران با وجود دانشگاه هاي بسياري که در کشورمان وجود دارد و با توجه به استعداد و توانايي جوانانمان در سطح علمي اما گاهي ديده ميشود که به اندازه اي که ذهن خود را درگير مسائلي پيرامون مد و طرز لباس پوشيدن و آرايش ظاهري خود ميکنند صرف مباحث علمي نمي کنند .

 اگر سفري به يکي از کشورهاي اروپايي داشته باشيد در مي يابيد که در اکثر مواقع ظاهر و پوشش مردم نشان دهنده جايي است که مي روند. پوشش دانشگاه، يا محل کار  و يا مهماني وعروسي و تفريح متفاوت است اما چنين مرزي در بين برخي از بانوان ايراني وجود ندارد

شايد مقايسه مظاهر فرهنگي کشورمان با کشورهايي که از نظر آداب و رسوم و فرهنگ با ما يکي نيستند کار درستي نباشد؛اما اين مسائل نشان ميدهد که چقدر به فکر سلامتي خود هستند و مي دانند که استفاده زياد و روزانه از اين مواد شيميايي چه مضراتي را خواهد داشت . اگر سفري به يکي از کشورهاي اروپايي داشته باشيد در مي يابيد که در اکثر مواقع ظاهر و پوشش مردم نشان دهنده جايي است که مي روند. پوشش دانشگاه، يا محل کار  و يا مهماني و عروسي و تفريح متفاوت است اما چنين مرزي در بين برخي از بانوان ايراني وجود ندارد.

آرايش زندگيتان را بهم مي ريزد

جامعه در حال حرکت به سمتي است که برخي دختران ما به نحوي بزک کرده همچون شب عروسي شان در خيابان ظاهر ميشوند که اين مساله باعث ميشود  سطح توقعات مردها بالا رود! چرا که مردها چشمشان کار مي کند و با چشم عاشق ميشوند نتيجه اش اين ميشود که سطح توقعات مرد وقتي بالا رفت نسبت به ازدواجش دچار ترديد ميشود! زيرا زن با کوچکترين افول از چشم مردان مي افتد. مردي که همسرش را از ابتدا با آرايش غليظ مي بيند و با ورود به زندگي او را بدون آرايش نگاه مي کند نا خواسته سرد ميشود! ؛گاهي بايد حرف هاي قديمي ها را طلا گرفت که مي گفتند دختر بايد تا دختر است ظرافت و دخترانگي اش را نگه دارد و زيبايي هايش را براي شب عروسي اش بگذارد و براي همين بود که در گذشته به دختران اجازه نميدادند حتي به صورت خود دست بزند تا آن مردي که با اين دختر ازدواج ميکرد همسرش را در زيباترين حالت ممکن ببيند اما امروز دختر مجرد و متاهل را به سختي مي توان تشخيص داد و از اين معضل اجتماعي اولين کساني که ضرر مي کنند خود زنان هستند؛ دختران جواني که به دليل ظاهري بزک کرده  مورد آزار جنسي قرار ميگيرند، زناني که نگاه هاي مردان نامحرم را به سمت خود ميکشانند و باعث تباهي يک زندگي ميشوند، مرداني که بعد از مدتي همسر خود را بدون آرايش مي بينند و حس فريب در آنها ايجاد ميشود و هزار مشکل ديگر که گاهي اصلا قابل جبران نيست . لذا چه خوب است قبل از اينکه به زيبايي هاي ظاهريمان توجه کنيم کمي هم به عواقب آن بيانديشيم ، عواقبي که در نهايت دامن گير خود ما مي شود.استفاده هاي بيش از اندازه از لوازم آرايشي که چيزي جز آسيب هاي جسمي و رواني را براي ما و جامعه نخواهد داشت و چه خوب است از هر چيزي از جمله لوازم آرايش استفاده درست و به جايي داشته باشيم که نه تنها زيان اقتصادي و فرهنگي را براي جامعه در برنداشته باشد بلکه موجب تقويت بنيان خانواده باشد...

 

هدي سادات پاک نهاد - بخش اجتماعي تبيان

تعداد بازديد:624 آخرين تغييرات:94/07/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر