شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/خانواده

رفتاری که مرد و زن نمی شناسد

راهکارهايي براي افزايش قاطعيت در زندگي

رفتاري که مرد و زن نمي شناسد

ناراحت هستيد اما نمي توانيد ناراحتي خود را ابراز کنيد؛ از خوشحالي داريد بال در مي آوريد اما هر کار مي کنيد تنها يک لبخند مي شود نشانه خوشحالي تان؛ از برنامه اي خوشتان آمده اما توان اينکه نظرتان را درباره اش بگوييد نداريد؛ از رفتارهاي همکارتان خسته شده ايد اما هنوز نتوانسته ايد به خودش بگوييد! اين رفتار ها يعني شما توان ابراز وجود و رفتار قاطعانه نداريد.

به دليل همين ناتواني است که هميشه شما مي مانيد و چيزهايي که دوست داريد ابراز کنيد و نکرده ايد؛ شما مي مانيد و يک احساس ناراحتي از اين موضوع!
در اين مواقع همه مي گويند مرد باش و نظرت را بيان کن اما راستش رفتار قاطعانه مرد و زن نمي شناسد چون گاهي مرد ها هم بلد نيستند ابراز وجود کنند و رفتاري قاطع داشته باشند. رفتار قاطعانه يک مهارت است و چه براي مرد چه براي زن، ياد گرفتنش کار سختي نيست. نگران نباشيد؛ قاطعيت يک مهارت است و مي توان با راهکارهايي آن را تقويت کرد.

چگونه قاطع باشيم؟

قبل از هر چيزي بايد تکليف خودمان را مشخص کنيم يعني همين اول مشخص کنيم که رفتار قاطعانه چه رفتاري است که بايد دنبالش رفت و يادش گرفت؟
رفتار قاطعانه نه رفتار
پرخاشگرانه است نه ظالمانه و نه سلطه جويانه؛ رفتار قاطعانه به رفتاري گفته مي شود که مستقيم، صادقانه و مناسب عقايد و احساسات ما باشد. يعني ما در برابر موضوعات مختلف همان طوري رفتار کنيم که عقيده، احساس و نظر ماست. رفتار قاطعانه مانع سوء استفاده ديگران و تحميل نظرات و خواسته هايشان به ما مي شود و ما مي توانيم خواسته ها و نظرات خود را به راحتي ابراز کنيم.
لابد با خودتان مي گوييد حالا اگر آدم رفتار قاطعي نداشته باشد مگر آسمان به زمين مي آيد؟ راستش را بخواهيد بله! وقتي شما رفتار قاطع نداشته باشيد يعني رفتارتان منفعلانه است و ابراز وجود نمي کنيد و تفاوت ابراز وجود با رفتار منفعلانه در اين است که شما در رفتار منفعلانه از حق خودتان مي گذريد اما در ابراز وجود بر حق خود تأکيد مي کنيد و حاضر نيستيد کسي حق شما را پايمال کند.
خيلي ها فکر مي کنند وقتي بايد رفتار قاطعانه اي داشته باشند يعني بايد رفتار پرخاشگرانه از خودشان نشان دهند و قاطع بودن را با
خشونت اشتباهي مي گيرند در صورتي که کاملا در اشتباهند چون در رفتار پرخاشگرانه آدم ها فقط روي حق خودشان تأکيد دارند و به حقوق ديگران تجاوز مي کنند، اما در رفتار قاطعانه و ابراز وجود، براي فرد هم حق خود و هم حقوق ديگران مهم است و به حق خودش و حقوق ديگران تجاوز نمي کند.

شما نمي توانيد توقع داشته باشيد تمام جمع مطابق نظر شما رفتار کنند. بنابر اين لازم است حد و حدود خود را بشناسيد. شما فردي هستيد مثل تمام افراد ديگر. نبايد در بحث از کسي انتظار بي جا داشته باشيد

کي منفعل است، کي قاطع؟!

کار شناسان مي گويند افرادي که رفتار منفعلانه دارند، به حق و حقوق خود بي اعتنا هستند. کساني هستند که اعتماد به نفس و عزت نفس پاييني دارند. براي خودشان احترام قائل نمي شوند و دائم خودشان را کوچک و حقير تصور مي کنند و معمولا به اين که توسط ديگران يا موقعيت هاي مختلف کنترل شوند تمايل دارند و دائم هم نسبت به ديگران احساس گناه مي کنند.
اما کساني که رفتار قاطع دارند و مي توانند به خوبي ابراز وجود کنند، برعکس
اعتماد به نفس و عزت نفس خوبي دارند. براي خودشان و ديگران احترام و ارزش قائل هستند. در رفتارشان صداقت دارند. اهل سوال و پرس و جو هستند. آن ها به کسي بي احترامي نمي کنند و البته اجازه هم نمي دهند کسي به آن ها بي احترامي کند.

منطقي مخالفت کنيد

اگر قرار است رفتار قاطعانه را ياد بگيريد و تحت نظر ديگران نباشيد، بهتر است مخالفت منطقي را تمرين کنيد. يعني اگر با نظر ديگران مخالف هستيد، تظاهر به موافقت نکنيد. به جاي آن که موضوع بحث را تغيير دهيد اگر به نظر خودتان اطمينان داريد به صورت فعال مخالفت کنيد مثلا اگر کسي از شما مي خواهد کار غير منطقي را انجام دهيد از او بپرسيد چرا بايد اين کار را انجام دهيد؟

مهارت هاي ارتباطي را به کار بگيريد

اگر مي خواهيد رفتار قاطعانه را در خود افزايش دهيد بايد از مهارت هاي ارتباطي  استفاده کنيد. مثلا در يک بحث حتما به صحبت افراد گوش دهيد و از کلمات مورد علاقه آن ها در پاسخ استفاده کنيد. ساده و روان و بدون حاشيه صحبت کنيد و مواردي که برايتان سوال است را مطرح کنيد و زود قضاوت نکنيد.

انتظارات بي جا نداشته باشيد

شما نمي توانيد توقع داشته باشيد تمام جمع مطابق نظر شما رفتار کنند. بنابر اين لازم است حد و حدود خود را بشناسيد. شما فردي هستيد مثل تمام افراد ديگر. نبايد در بحث از کسي انتظار بي جا داشته باشيد. از افراد همان قدر توقع داشته باشيد که در توانايي آنهاست. براي نظرتان دليل بياوريد.

آرام باش و بگو...

به هيچ عنوان موقع اظهار نظر عصباني و برافروخته نشويد و اگر در موقعيت خوب و آرامي قرار نداريد و به نظرات تان مطمئن نيستيد، از اظهارنظر پرهيز کنيد. اگر مدام نظرات نسنجيده بدهيد، اعتماد ديگران به شما از بين خواهد رفت. يادتان باشد لبخند و روي گشاده بهترين روش براي قاطعيت سالم و درست است.

خيلي ها فکر مي کنند وقتي بايد رفتار قاطعانه اي داشته باشند يعني بايد رفتار پرخاشگرانه از خودشان نشان دهند و قاطع بودن را با خشونت اشتباهي مي گيرند در صورتي که کاملا در اشتباهند چون در رفتار پرخاشگرانه آدم ها فقط روي حق خودشان تأکيد دارند و به حقوق ديگران تجاوز مي کنند

کلمه هايي که مسموم تان مي کند

براي دادن نظر قاطع و درست بايد چند نکته مهم را رعايت کنيد. اول از همه سعي کنيد کلمه «من» را کنار بگذاريد. سعي کنيد نشان دهيد تنها به خودتان فکر نمي کنيد. در جملات تان تاکيد را روي هدف و منطق ماجرا بگذاريد تا نشان دهيد نظرتان خودخواهانه نيست. به جاي استفاده از عباراتي مثل «بايد»، «من مي گويم» يا «من مي خواهم»، از جملاتي مثل «خوشحال مي شوم اگر...»، «لطف مي کنيد اگر...» و... استفاده کنيد.

برنامه ريزي کنيد

شما بايد به موضوعي که درباره آن حرف مي زنيد کاملا مسلط باشيد. مغز انسان در يک زمان مشخص توانايي پردازش مقدار مشخصي از اطلاعات را دارد. پس بهتر است پيش از صحبت کردن درباره آن خوب فکر کرده باشيد و برنامه ريزي شده بحث را پيش ببريد. داشتن يک ورق يادداشت کوچک مي تواند به شما کمک کند چيزي را از قلم نيندازيد.
هميشه پنج حق اساسي وجود دارد:
١- تا زماني که مزاحم کسي نباشيد حق انجام هر کاري را داريد.
٢- حق داريد ارزش و مقام خود را با ابراز وجود حفظ کنيد.
٣- حق داريد از ديگران تقاضا کنيد و آن ها نيز حق دارند به شما بگويند نه!
۴- بايد بدانيد که در رابطه با ديگران مرزهايي وجود دارد که حقوق افراد در آن ها کاملا مشخص نيست اما شما هميشه اين حق را داريد که مسأله را با طرف مقابلتان در ميان بگذاريد و آن را روشن کنيد.
۵- شما حق داريد حقوق خود را به دست آوريد.
حقوق فردي ديگر عبارتند از حق آري يا نه گفتن، حق ابراز احساسات، حق انتخاب، حق ايجاد تغيير، حق مالکيت بر بدن، وقت و دارايي، حق داشتن نگرش مثبت به خويشتن، حق ابراز نياز ها و آرزو ها، حق برخورداري از احترام، حق تغيير تصميم قبلي، حق رد تقاضا، حق برخورداري از اطلاعات و...

 

فراوري:ه.منفرد -بخش خانواده ايراني تبيان

تعداد بازديد:593 آخرين تغييرات:94/07/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر