شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه

بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی در خصوص فاجعه بزرگ منا

بيانيه مجمع جهاني صلح اسلامي در خصوص فاجعه بزرگ منا

مجمع جهاني صلح اسلامي با صدور بيانيه اي ضمن ابراز تاسف از فاجعه بزرگ منا و عرض تسليت بار ديگر بر کرامت انساني و وحدت در جهان اسلام تاکيد کرد.


به گزارش خبرگزاري مهر ، مجمع جهاني صلح اسلامي در اعمال مسئوليت خود به عنوان يک سازمان غيردولتي حامي صلح عادلانه و کرامت انساني در منطقه و جهان با صدور بيانيه اي ضمن ابراز تاسف از فاجعه بزرگ منا و عرض تسليت بار ديگر بر کرامت انساني و وحدت در جهان اسلام تأکيد کرد.

متن بيانيه به شرح ذيل مي باشد:

حادثه دلخراش منا، که منجر به جان باختن صدها نفر از حجاج بيت الله الحرام گشت، قلب همه انسان ها و علي الخصوص مسلمانان جهان را شديداً به درد آورد. مجمع جهاني صلح اسلامي ضمن ابراز همدردي با کليه خانواده‌هاي عزادار و داغديده حجاج و آرزوي شفاي عاجل براي کليه مجروحان و مصدومان اين فاجعه، بر موارد ذيل اشاره دارد:

مجمع جهاني صلح اسلامي بر اين امر تاکيد دارد که اتفاق روي داده در منا نبايد کوچکترين خللي در اتحاد جهان اسلام ايجاد کند. اين رويدادي است که در آن مسلماناني از همه کشورها و از همه مذاهب اسلامي آسيب ديده‌اند، بنابراين حادثه منا بايد عاملي براي اتحاد بيشتر جهان اسلام به خصوص بين پيروان مذاهب مختلف و کشورهاي اسلامي گردد.

مطابق اسناد و رويه حقوقي بين الملل، رفتار عامدانه و يا دور از احتياط دولت‌ها يا مأموران آنها که منجر به وقوع خسارت حقوقي، مالي و جاني به اتباع خارجي شود، مسئوليت دولت ميزبان را به دنبال خواهد داشت. بر اين اساس وقوع حادثه تأسف بار اخير از حيث حقوقي و بين المللي مسئوليت رژيم سعودي را مبرهن ساخته و اين کشور را ملزم و مکلف به پاسخگويي در قبال فاجعه اخير و جبران خسارات وارده مي‌نمايد.

مجمع جهاني صلح اسلامي ناکارآمدي و کوتاهي مقامات سعودي را در بروز بحران و مديريت آن، به خصوص در مورد عدم پاسخگوي سريع و شفاف به کشورهاي مسلمان در ارتباط با ابعاد فاجعه منا را محکوم مي‌کند. در اين راستا مجمع خواهان شفافيت بيشتر مقامات سعودي در ارتباط با دلايل و مقصران اصلي فاجعه و پاسخگوي سريع و روشن به دولتها و ملتهاي مسلمان است.

مجمع جهاني صلح اسلامي خواهان ترغيب و تشويق دول اسلامي به پيگيري مسئوليت حقوقي و بين المللي دولت سعودي در اين حادثه و همچنين ترغيب دول اسلامي به ايجاد نهادي فراملي با حضور همه کشورهاي اسلامي جهت کمک يا عهده‌دار شدن توليت برگزاري فريضه بزرگ حج با هدف جلوگيري از تکرار حوادث مشابه در آينده مي‌باشد.

از منظر مجمع جهاني صلح اسلامي بهره گيري از ظرفيت سازمان همکاري اسلامي به عنوان سازماني که نشان‌دهنده وحدت جهان اسلام است مي‌تواند در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد. اين سازمان بدون نگاه جانبدارانه مي‌تواند مرکزي براي هماهنگي و هم‌صدايي جهان اسلام باشد.

مجمع جهاني صلح اسلامي خواهان پيگيري موضوع در عرصه بين‌المللي و جهاني است. در اين راستا پيگيري نامه به دبير کل سازمان ملل متحد و توجه دادن وي به عمق فاجعه و سوء مديريت سعودي ها و حداقل محکوميت دولت سعودي در اثر فشار افکار عمومي و عدم سکوت ملل متحد در اين زمينه مي‌بايست در اولويت قرار گيرد.

مجمع جهاني صلح اسلامي تلاش دارد با همکاري ساير سازمان‌هاي غيردولتي کشورهاي اسلامي کارگروهي را از نخبگان مشورتي جهان اسلام براي بررسي ابعاد مختلف حادثه منا تشکيل دهد. تشکيل اين کارگروه مشورتي مي‌تواند گامي موثر براي بررسي دقيق و مردمي فاجعه منا و اتحاد بيشتر جهان اسلام و تحقيق و تفحص در ارتباط با دلايل حادثه و در نهايت عاملي براي جلوگيري از حوادث مشابه در آينده گردد واميد دارد تا ديگر کشورهاي اسلامي نيز دراين مسير مجمع راياري نمايند تا در کنار يکديگر بتوانيم ضمن حفظ وحدت و همگرايي در جهان اسلام براي مسايل پيش آمده راهکارهاي مناسب اتخاذ گردد.

مجمع جهاني صلح اسلامي
۱۴مهرماه ۱۳۹۴

تعداد بازديد:545 آخرين تغييرات:94/07/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر