پنج شنبه 19 تير 1399 - 17 ذي القعده 1441 - 9 ژولاي 2020
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

مغازه های خارجی در ایران!

مغازه هاي خارجي در ايران!

پوشاك كاسپين، لوازم منزل ايساتيس، پيتزا هاليدي، سيتي سنتر، هايپراستار و... نام فروشگاه هايي است كه در گوشه و كنار خيابان ها مشاهده مي كنيم اما آيا به راستي نام گذاري مغازه ها با اسامي عجيب و غريب مي تواند تاثيري در جذب مشتريان داشته باشد؟

پوشاك كاسپين، لوازم منزل ايساتيس، پيتزا هاليدي، سيتي سنتر، هايپراستار و... نام فروشگاه هايي است كه در گوشه و كنار خيابان ها مشاهده مي كنيم، اسامي كه نه تنها مناسب حرفه و نوع كالا و خدمات ارائه شده نيست بلكه متناسب با فرهنگ غني و اصيل ايراني نيز نيست و صرفا اسامي ناآشنا، فرنگي و عجيبي هستند كه به تصور فروشندگان و مالكان فروشگاه ها براي جلب مشتري بيشتر انتخاب مي شوند. اما آيا به راستي نام گذاري مغازه ها با اسامي عجيب و غريب مي تواند تاثيري در جذب مشتريان داشته باشد؟
در اين گزارش نگاهي خواهيم داشت به علت انتخاب نام هاي فرنگي و دور شدن از اسامي اصيل فارسي و اينكه آيا اصولا نظارتي بر امر نام گذاري اماكن و فروشگاه ها صورت مي گيرد؟ و اگر مي گيرد مسئولان و متوليان اين امر چه كساني هستند؟
اسامي برخي از مغازه ها ساده بوده و انسان را ياد داستان هاي ايراني مي اندازد اما متاسفانه نام بيشتر مغازه ها براي انسان نامفهوم اند و برخي نيز از  سريال هاي خارجي و يا شبکه هاي ماهواره اي انتخاب شده که مروج فرهنگ بيگانه در جامعه است.
استفاده از اسامي مانند نايس، سون، سان سيتي، تريکو تلي و يا ده ها نام ديگر که هيچ سنخيتي با فرهنگ ايراني ندارد و صاحب مغازه با هدف جذب بيشتر مشتري آن را انتخاب کرده است، امروزه رو به افزايش است.
اسامي كه طبق سلايق فروشندگان و يا صاحبان مغازه ها انتخاب شده يا مي شود بدون هيچ نظارت و قيد و بندي از زبانهاي مختلف بخصوص انگليسي بر سر در مغازه ها نقش بسته و تبليغات و محيط شهر را به محاصره زبان و فرهنگهاي بيگانه درآورده است.
اين درحاليست که قانوني در سال 75 توسط مجلس به تصويب رسيد که کسي نمي تواند از حروف لاتين بر روي محصولات ايراني يا از اسامي بيگانه و غير ايراني براي ثبت شرکت و کارخانجات استفاده کند اما در طول سالهاي اخير به نظر مي رسد اين قانون مورد بي توجهي بسياري از افراد قرار گرفته است.

نام برخي از مغازه ها متناسب با پيشه آنها نيست

نام گذاري تابلوي مغازه ها مسئله بسيار مهم و حساسي است چرا كه اسامي بايد با محتوا، با معني و پر مفهوم باشند و پيام مغازه دار براي ارائه كالا و خدماتش را به راحتي بتواند به مشتريان القا سازد ؛ فروشگاه «مينيون»، «آلوس»، دافي»، «سون» و... چه پيامي براي خريداران دارد؟!

برخي از صنوف نيز از نام متعارف استفاده کرده ولي اين نام با آن شغل و پيشه هيچ سنخيتي نداشته مانند اينکه نام بوعلي سينا براي يک پنچرگيري استفاده شده باشد.
همچنين  برخي از صنف ها نيز از اسم ائمه براي مغازه خود استفاده کردند که در شان آن مقام نيست . هر چند که نام ائمه در قلب و ذهن شيعيان جاي داشته اما انتخاب اين نوع اسامي براي کسب و پيشه درست نيست. اين فرهنگ غلط در جامعه بايد ريشه کن شده و اين اسامي بايد از شهر جمع آوري و به اسامي که با فرهنگ ايراني اسلامي سنخيت دارد تغيير کند.

محتواي اسامي و تاثير آن بر مخاطب
نام گذاري تابلوي مغازه ها مسئله بسيار مهم و حساسي است چرا كه اسامي بايد با محتوا، با معني و پر مفهوم باشند و پيام مغازه دار براي ارائه كالا و خدماتش را به راحتي بتواند به مشتريان القا سازد ؛ فروشگاه «مينيون»، «آلوس»، دافي»، «سون» و... چه پيامي براي خريداران دارد؟! چه هدفي از انتخاب اين اسامي بي محتوا دنبال مي شود؟ آيا مشتريان بيشتري جذب اين فروشگاه ها مي شوند؟

از خانمي كه خود را «شيما شكوهي» معرفي مي كند سوال مي كنيم كه نام گذاري مغازه ها با عناوين و اسامي فرنگي و ناآشنا تاچه حد در جذب مشتريان موثر است؟

شيما مي گويد: «همان طور كه افراد بايد داراي اسامي با محتوا، با معني و اصيل باشند نام مغازه ها هم بايد برازنده و مناسب باشد.» وي اضافه مي كند: «انتخاب اسامي نامفهوم و نامتجانس مسلما در جذب مشتري تاثير چنداني ندارد چرا كه خريداران معمولا به كيفيت و نوع كالا توجه مي كنند نه نام مغازه و آنچه برايشان مهم است برخورد مناسب فروشندگان و صبر و حوصله آنان براي معرفي كالايشان است.»

شيما همچنين مي گويد: «براي شخص من در درجه اول نوع رفتار فروشندگان مهم است و در درجه بعدي طراحي مناسب و نظم و ترتيب فروشگاه وگرنه نام فروشگاه در درجات بعدي قرار مي گيرد.» وي در عين حال يادآوري مي كند كه البته اگر نام فروشگاه هاي كشور ما با توجه به فرهنگ و ارزش هاي ملي انتخاب شود بسيار برازنده و جالب تر است و تحسين خريداران را برمي انگيزد به طور مثال اسامي اصيل فارسي مثل «گلابتون»، خاتون،  بنفشه، پارسا، گل سرخ و... هم برازنده است و هم مطابق با فرهنگ ايراني است.

نام هاي زيباي ايراني بر مغازه هاي ايراني
تا وقتي در زبان فارسي، اين همه اسامي زيبا و اصيل داريم چرا بايد از عناوين و اسامي بيگانه استفاده كنيم؟ وقتي در خيابان هاي شهر قدم مي زنيم و از كنار مغازه ها رد مي شويم نام مغازه ها بيش از هر چيز توجه انسان را به خود جلب مي كند و چه زيباتر و شايسته تر اينكه اين مغازه ها با اسامي زيبا و اصيل ايراني تزيين شده باشند.

«مجتبي سيفي» كارشناس مسائل اجتماعي درباره نام گذاري مغازه ها و واحدهاي تجاري و صنفي معتقد است: «مردم ما مسلمان، شيعه و داراي فرهنگ اصيل و والاي ايراني هستند و نام گذاري مغازه ها و واحدهاي تجاري بايد متناسب با شأن و فرهنگ والاي كشورمان صورت گيرد.»
وي مي گويد: «انتخاب اسامي زيباي ايراني براي مغازه ها و مراكز تجاري و خدماتي بي شك در سلامت رواني و اجتماعي شهروندان تاثير مستقيمي مي گذارد همان گونه كه انتخاب اسامي بيگانه و نامأنوس تاثير زيان باري دارد و زمينه را براي تهاجم فرهنگي بيگانه فراهم مي سازد.» به اعتقاد اين كارشناس مسائل اجتماعي، همكاري شهروندان و نظارت دقيق مسئولان در انتخاب اسامي مناسب براي مراكز تجاري بسيار موثر است و مي تواند از هجوم فرهنگ هاي بيگانه جلوگيري كند.

سيفي اضافه مي كند: «به كارگيري اسامي غيرمتعارف بر سردر مغازه ها يكي از معضلات جدي در عرصه تبليغات شهري است و طراحان و سياست گذاران مسائل شهري و اجتماعي بايد نهايت دقت را به عمل آورند تا بتوانند چهره شهرها را متناسب با آيين، فرهنگ و ارزش هاي ملي و اسلامي تزيين كنند.» وي همچنين مي گويد: «وقتي ما به كشورهاي خارجي سفر مي كنيم آيا مغازه يا واحد تجاري مي بينيم كه نام اصيل فارسي بر آن گذاشته شده باشد اما بالعكس در ايران از برخي خيابان ها كه رد مي شويم تصور مي كنيم كه در خيابان هاي فرنگ قدم مي زنيم چرا كه نام مغازه ها غالبا خارجي است.»
همين مسئله نشان مي دهد كه مسئولان فرهنگي و مديريت شهري تاكنون نسبت به اين معضل توجه شايسته اي نشان نداده و اقدام موثري به عمل نياورده اند.

اين كارشناس مسائل اجتماعي همچنين يادآور مي شود: «در گذشته نام گذاري مغازه ها بسيار ساده و بر اساس سليقه مغازه دار يا بر اساس نام خود مغازه دار يا يكي از بستگانش انتخاب مي شد كه با حرفه و شغل وي متناسب بود اما متاسفانه امروز نام هاي فرنگي كه بر سر در مغازه ها گذاشته مي شود حتي قابل خواندن هم نيستند.»

برخورد ناجا با استفاده از کلمات نامانوس بيگانه در تابلوي مغازه ها

«مجتبي سيفي» كارشناس مسائل اجتماعي درباره نام گذاري مغازه ها و واحدهاي تجاري و صنفي معتقد است: «مردم ما مسلمان، شيعه و داراي فرهنگ اصيل و والاي ايراني هستند و نام گذاري مغازه ها و واحدهاي تجاري بايد متناسب با شأن و فرهنگ والاي كشورمان صورت گيرد.»

رئيس پليس پايتخت از آغاز اجراي طرحي خبرداد که در راستاي اجراي آن با متصديان واحدهاي صنفي که براي سر در مغازه هاي خود از الفاظ نامانوس بيگانه و يا برندهاي خارجي استفاده مي کنند، برخورد و واحد صنفي متخلف پلمب مي شود.

به نقل از پايگاه خبري پليس، سردار حسين ساجدي نيا افزود: متصديان برخي از مراکز توليدي،توزيعي و مغازه ها در برخي نقاط شهر تهران؛ از الفاظ نامأنوس و بيگانه براي سر در واحد صنفي خود استفاده مي کنند و نام برخي از شرکت ها و برند ها خارجي را به کار مي برند که اين، معمول نيست و برابر قانون هم مجوزي براي اين کار ندارند.

وي، تاکيد کرد: طبق قانون تبليغات،کاملاً مشخص شده است که متصديان اين گونه واحدهاي صنفي بايد به جاي الفاظ نامانوس بيگانه از الفاظ زيباي ايراني استفاده کنند؛، به همين منظور طرح نظارت مستمر و برخورد با اينگونه واحد ها در دستور کار پليس پايتخت قرار گرفت.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: قبل از اينکه همکاران ما در مجموعه اداره اماکن پليس پايتخت به اين مسئله ورود يابند و برخورد قانوني صورت گيرد؛ به متصديان اينگونه واحدها توصيه مي کنيم که به سرعت نسبت به تغيير نام سر در واحدهاي خود اقدام کنند و از الفاظ و کلمات با مفهوم ايراني استفاده کنند.

سردار ساجدي نيا اضافه کرد: پليس، تنها به مقوله تابلو هاي سر در مغازه ها رسيدگي نمي کند؛ بلکه اداره اماکن با هرگونه تخلفي طبق قانون نظام صنفي برخورد مي کند.

 

فرآوري: ه. هدايتي- بخش اجتماعي تبيان

تعداد بازديد:1327 آخرين تغييرات:94/08/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر