جمعه 23 آذر 1397 - 6 ربيع الثاني 1440 - 14 دسامبر 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه


 
 


 


 


 
خروجي RSS

باید با پدیده شوم ابتذال در مداحی برخورد قانونی شود

آيت پيمان:

بايد با پديده شوم ابتذال در مداحي برخورد قانوني شود

آيت پيمان، دبير شوراى دين پژوهان كشور گفت: استفاده از شعرها وترانه هاى سخيف و لحن هاى آهنگين و ريتميك و تقليدى خوانندگان رپ و پاپ به دليل ايجاد وهن در عزادارى درواقع بدعتگذاري است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت پيمان، دبير شوراى دين پژوهان كشوردر پاسخ سئوالاتى كه در مورد مداحى هاى غيرمتعارف از اين دبيرخانه شده است گفت: در مورد برخى كليپ هاى مداحى كه دوستانى از شهرهاى مختلف كشور براى نظرخواهى مى فرستند، بايد گفت كه اينها كه اين شعرها وترانه هاى سخيف و لحن هاى آهنگين و ريتميك و تقليدى خوانندگان رپ و پاپ را وارد آيين مذهبى عزادارى سيدالشهداء مى كنند، به دليل ايجاد وهن در عزادارى و ايجاد انحراف در شكل و محتواى سنت هاى مذهبى در واقع بدعت گذار هستند و براى بازارگرمى خود، عمل مجرمانه اى انجام مى دهند و مدعى العموم ها بايد با اين پديده شوم ابتذال در مداحى  برخورد قضايى قانونى بكنند!!

وى گفت امروز مقاتل مورد پژوهش قرار گرفته اند و مقاتل صحيح و مستند بطور متعدد توسط موسسات معتبر چاپ شده اند و در اختيار عموم هستند و اشعار آيينى و عاشورايى به وفور در ديوان هاى شعر شاعران برجسته و كتاب هاى شعر عاشورايى داراى مجوز وجود دارد و نيازى به شعر گونه هاى ضعيف و بى محتوا و موهن كه سرايندگان آنها تهى از فنون ادبى و فاقد علمند نيست.

وي گفت مداحانى كه از اين سروده ها و مطالب و خودگويى هاى بى اعتبار استفاده مى كنند در واقع كارشان شيادى است و همان كشيدن شكل مار براى عوام به جاى نوشتن كلمه صحيح مار است. تعجب است كه در جامعه فقط انتقاد مقطعى مى شود وبرخوردى صورت نمى گيرد.

تعداد بازديد:590 آخرين تغييرات:94/08/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر