سه شنبه 24 تير 1399 - 22 ذي القعده 1441 - 14 ژولاي 2020
صفحه اصلي/فرمايشات امام و رهبري (ره)


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی:

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رؤساي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي:

لزوم نقش آفريني دانشگاهها در ايجاد تمدن نوين اسلامي/ بايد به جوانان مؤمن و انقلابي در دانشگاهها ميدان بدهيد/ برخي کار فرهنگي را با کنسرت و اردوهاي مختلط اشتباه گرفته‌اند/ علت لغزش بسياري افراد در فتنه ۸۸ نداشتن بصيرت بود.

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح 20/8/94 در ديدار رؤساي دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي، پارک هاي علم و فناوري و مراکز پژوهشي کشور ضمن تبيين مبسوط تاريخ و ميراث و تجربه علمي کشور در دوران قبل و بعد از اسلام و جايگاه و نقش دانشگاهها در تاريخ معاصر بويژه در نهضت اسلامي و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بر لزوم برنامه ريزي دانشگاهها و مراکز علمي براي استفاده از ميراث و تجارب علمي متراکم، بمنظور نقش آفريني در ايجاد «تمدن نوين اسلامي» تأکيد کردند و گفتند: نيازسنجي علمي براي حال و آينده، جلوگيري از کاهش سرعت پيشرفت علمي، اجراي دقيق نقشه جامع علمي، توجه به کيفيت در آموزش عالي، پيگيري جدي ارتباط دانشگاه و صنعت، نقش آفريني دانشگاهها در اقتصاد مقاومتي، گسترش فضاي فرهنگ ايماني و اسلامي، عمق بخشي بصيرت ديني و سياسي، و ميدان دادن به دانشجويان و اساتيد ارزشي، انقلابي و متدين، از لوازم نقش آفريني دانشگاهها در شکل گيري تمدن نوين اسلامي است.
رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار جلسات با دانشگاهيان را يکي از بهترين و شيرين ترين جلسات توصيف کردند و با اشاره به جايگاه علم به عنوان ابزار پيشرفت و اقتدار، افزودند: دانشگاه مهمترين مرکز تربيت مديران آينده کشور است به گونه اي که عملکرد مناسب و يا غير مناسب دانشگاهها در اين زمينه، آينده کشور را تحت تأثير قرار خواهد داد.
حضرت آيت الله خامنه اي به سابقه طولاني پرورش و تربيت بزرگان و نخبگان علمي در ايران، همچون ابن سينا، فارابي، زکرياي رازي، خوارزمي، و تعداد زياد ديگري از نام آوران علمي در عرصه هاي مختلف اشاره و خاطرنشان کردند: ايران در طول تاريخ، قلّه توليد فکر و علم بوده است و اين روند تا قبل از دوران قاجار و پهلوي ادامه داشت.
ايشان گفتند: متأسفانه در دوران قاجار و پهلوي، حرکت علمي کشور به دلايل خاص متوقف شد و در زمانيکه دوران شکوفايي علمي در اروپا بود، ما نتوانستيم از استعدادها و زمينه هاي علمي و اخلاق علمي خود استفاده کنيم، بنابراين از حرکت علمي دنيا عقب مانديم.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به برنامه ريزي غربي ها براي کشورهاي باصطلاح جهان سوم، بمنظور تربيت مديراني براساس تفکر و سبک زندگي غربي از طريق دانشگاهها افزودند: آنها در اجراي اين طراحي خود در ايران، به دليل هويت ايراني و همچنين گسترش و تعميق تفکرات اسلامي و ديني در ميان دانشجويان و دانشگاهيان با مشکل مواجه شدند و بعد از نهضت اسلامي در سال 1341 نيز يک حرکت عظيم و رو به رشد ديني در دانشگاهها آغاز شد.
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: پيروزي انقلاب اسلامي که همچون زلزله اي براي دنياي غرب و شرق آن روز بود، تأثير بسيار زيادي در دانشگاهها گذاشت و بسياري از فداکارترين و صادق ترين ياران انقلاب از متن دانشگاهها بودند.
ايشان با اشاره به شرايط دانشگاهها در 37 سال گذشته و فراز و فرودها و حضور سلايق گوناگون داخل نظام و جريانهاي مختلف فکري در دانشگاهها، خاطرنشان کردند: اکنون مهمترين سؤال اين است که دانشگاهها با استفاده از اين ميراث تاريخي و علمي و تجربه گرانقدر انقلاب اسلامي، چگونه مي توانند در شکل گيري «تمدن نوين اسلامي» که همان «جامعه آرماني اسلام» است، نقش آفريني کنند.
رهبر انقلاب اسلامي، مسئولان آموزش عالي و رؤساي دانشگاهها و مراکز علمي را به تفکر و تعمق در اين خصوص فراخواندند و گفتند: بايد تمام برنامه ها و مسير حرکت دانشگاهها در جهت نقش آفريني در ايجاد تمدن نوين اسلامي باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي لازمه حرکت در اين مسير را، اطلاع دقيق و ميداني مسئولان وزارت علوم و بهداشت از شرايط واقعي دانشگاهها دانستند و تأکيد کردند: نبايد فقط به گزارش ها بسنده کرد بلکه بايد خروجي ها را بصورت ميداني مورد بررسي قرار داد تا متوجه شد که اهداف مورد نظر تا چه حد محقق شده اند.
ايشان وجود نيروهاي مستعد را براي حرکت علمي، مهم خواندند و خاطرنشان کردند: مهمتر از نيروهاي مستعد، جهت گيري علمي است، زيرا اگر جهت گيري علمي، صحيح و در چارچوب اخلاق و معنويت نباشد، تبعات زيادي را بوجود خواهد آورد.
رهبر انقلاب اسلامي، «استعمار» و «بمب اتم» را دو نمونه تاريخي از نتايج قرار گرفتن علم در مسير غلط دانستند و افزودند: بايد همواره مراقب باشيم تا اخلاق و معنويت در کنار علم قرار گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي «نياز سنجي علمي» براي حال و آينده کشور را بسيار ضروري خواندند و گفتند: در حرکت علمي بايد نيازهاي فعلي و نيازهاي آينده کشور مد نظر قرار گيرند و در رشته هايي سرمايه گذاري شود که مورد نياز کشور است.
ايشان جهت دهي به مقالات علمي و پايان نامه هاي دکترا در چارچوب نيازهاي فعلي و آينده کشور را موضوعي مهم دانستند و افزودند: دانش هسته اي از جمله موضوعات مورد نياز کشور است که از سالها پيش برروي آن سرمايه گذاري شد زيرا اگر امکان استفاده از نفت نباشد و يا ذخاير نفت به پايان برسد قطعاً نيازمند انرژي جايگزين هستيم.
رهبر انقلاب اسلامي بار ديگر به موضوع توليد اورانيوم بيست درصد به دست دانشمندان جوان ايراني اشاره کردند و گفتند: در مقطعي سوخت راکتور تهران که براي توليد راديو دارو است، رو به پايان بود و غربي ها شروط خفت باري براي تحويل اين سوخت مطرح کردند اما جوانان با استعداد و مؤمن ما با تلاش شبانه روزي، اورانيوم بيست درصد را توليد و نياز کشور را برطرف کردند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه سخت ترين مرحله غني سازي اورانيوم، تا ميزان بيست درصد است و دستيابي به غني سازي بالاتر از آن تا نود و نه درصد براحتي امکان پذير است، گفتند: علت دستپاچگي غربي ها در قضيه هسته اي، همين موضوع بود . البته اگر آنها همان موقع سوخت راکتور تهران را تحويل مي دادند، ما به دنبال غني سازي بيست درصد نمي رفتيم.
ايشان در جمع بندي اين بخش از سخنان خود خاطرنشان کردند: نياز سنجي علمي و سرمايه گذاري برروي دانش مورد نياز کشور بسيار مهم است و بايد همواره مدنظر قرار گيرد.
رهبر انقلاب اسلامي، «سرعت پيشرفت علمي» را براي جبران عقب ماندگي ها و همچنين استمرار حرکت علمي، بسيار ضروري و اساسي خواندند و گفتند: متأسفانه برخي که خود دانشگاهي هستند، در دانشگاهها  به دانشجويان مي گويند که اين پيشرفتهاي علمي دروغ است! اگرنادرست است، پس چرا مرکز تحقيقات رژيم صهيونيستي از پيشرفت علمي ايران ابراز نگراني مي کند؟
ايشان با اشاره به عقب ماندگي تاريخي علمي کشور، تأکيد کردند: اگر سرعت پيشرفت علمي کشور کم شود، فاصله ما با حرکت علمي دنيا بيشتر خواهد شد، بنابراين بايد سرعت پيشرفت  خود را حفظ کنيم.
رهبر انقلاب اسلامي پژوهش محور شدن دانشگاهها، اجراي دقيق نقشه جامع علمي کشور، توجه به کيفيت آموزش عالي و تعيين شاخص هاي دقيق و منطبق با واقعيات، و ارتباط دانشگاه با صنعت را مورد تأکيد قرار دادند و گفتند: يکي از راههاي ايجاد اشتغال براي دانش آموختگان دانشگاهها، برقراري ارتباط ميان صنعت و دانشگاه است که لازمه اين موضوع هم، برنامه ريزي وزراي مربوطه و ايجاد همکاري جامع ميان دانشگاهها و صنعت در بخش هاي دولتي و غيردولتي است.
حضرت آيت الله خامنه اي به لزوم نقش آفريني دانشگاهها در اقتصاد مقاومتي از طريق شرکت هاي دانش بنيان نيز اشاره و درخصوص اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان کردند: درخصوص اجراي اقتصاد مقاومتي آن چيزي که بايد اتفاق بيفتد هنوز اتفاق نيفتاده است و مسئولان دولتي تازه، گزارشي درباره برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اجراي اقتصاد مقاومتي به من داده اند.
ايشان در ادامه به موضوع مسائل فرهنگي در دانشگاهها نيز اشاره کردند و با انتقاد از برخي اقدامات انجام گرفته، گفتند: برخي کار فرهنگي را با کنسرت و اردوهاي مختلط اشتباه گرفته اند و براي توجيه کار غلط خود مي گويند، دانشجويان بايد شاد باشند!
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: شاد بودن براي هر محيطي خوب است، اما به چه قيمتي؟ به قيمت برگزاري مراسم و اردوهاي مختلط؟ مگر غربي ها از اختلاط چه بهره اي جز جنايات کنوني جنسي برده اند که ما بدنبال پيروي از همان شيوه ها هستيم.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه کار فرهنگي ماهيت ديگري دارد، گفتند: مسئولين فرهنگي دانشگاهها بفهمند چه مي کنند؟ کار فرهنگي صحيح اين است که انسان مؤمن، متخلق، انقلابي، معتقد به آرمانها، دوستدار کشور و نظام اسلامي و داراي بصيرت و عمق ديني و سياسي تربيت شود.
ايشان بصيرت ديني و سياسي را براي جوانان و جلوگيري از لغزشها بسيار مهم خواندند و خاطرنشان کردند: علت لغزش بسياري از افراد در فتنه 88 ، که انسانهاي بدي هم نبودند، نداشتن بصيرت بود. هنگامي که طرف مقابل مي گويد «انتخابات بهانه است و اصل نظام نشانه است»، فرد معتقد به نظام چه بايد بکند؟ اگر بصيرت نباشد، وظيفه ي لحظه ي نياز انجام نخواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي، ايجاد اعتماد به نفس و اميد به آينده در ميان جوانان را از ديگر کارهاي فرهنگي لازم در دانشگاهها برشمردند و گفتند: در کشور نقاط اميدواري بسيار زياد است که از جمله آنها ظرفيت هاي فراوان و موقعيت و اقتدار کنوني کشور است.
حضرت آيت الله خامنه اي خود کم بيني را بزرگترين خطر خواندند و افزودند: خود کم بيني و دست کم گرفتن توانايي و قدرت ملت و کشور باعث مي شود، در شرايطي که همه به قدرت و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه، اذعان دارند، فردي در داخل بگويد «ما کسي نيستيم و منزوي هستيم!»
ايشان تربيت جوانان معقتد به استقلال فکري، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را از ديگر کارهاي فرهنگي لازم در دانشگاهها دانستند و گفتند: خبرهايي که به من از برخي دانشگاهها مي رسد و اميدوارم که درست نباشند، بر خلاف اين موارد است بگونه اي که تشکل هاي مؤمن و انقلابي و خوش فکر را تحت فشار قرار مي دهند.
رهبر انقلاب اسلامي خطاب به مسئولان وزارت علوم و بهداشت و رؤساي دانشگاهها تأکيد کردند: بايد به جوانهاي انقلابي و مؤمن، خوش روحيه، متدين و داراي عزت نفس ميدان بدهيد بگونه اي که فضا دست آنها باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي در جمع‌بندي سخنانشان، با اشاره به علاقه ديرين و فراوان خود به دانشگاه و جامعه دانشگاهي، خاطرنشان کردند: امروز دانشگاه و دانشجو آماج بزرگترين توطئه‌هاست و دشمنان کشور از حضور دانشگاهيان با روحيه انقلابي و تهاجمي در ميدان و برهم زدن خط قرمزهاي آنان و بالا بردن پرچم علم و پر رنگ کردن  شعارهاي انقلابي وحشت دارند و براي مقابله با اين حرکت برنامه‌ريزي و هزينه‌هاي سنگيني مي‌کنند.
ايشان به تغيير روشهاي استعماري در دوره کنوني اشاره کردند و افزودند: سلطه‌گران اکنون به دنبال اين هستند که تفکر عناصر فعال، هوشمند و نخبه يک کشور را به نحوي تغيير دهند که اين عناصر، اهداف آنان را برآورده کنند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي همچنين با تأکيد بر ضروت ترويج ارزشها در محيطهاي دانشگاهي، گفتند: بايد به دغدغه دانشجويان ارزشي و انقلابي و همچنين هزاران نفر از اساتيد مؤمن و انقلابي که امروز در دانشگاهها هستند، توجه کرد و از اين اساتيد قدرداني و قدرشناسي کرد.

پيش از بيانات رهبر انقلاب اسلامي، دکتر فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري توجه به اقتصاد دانش بنيان و توليد ثروت از علم و فناوري را سرآمد برنامه‌هاي اين وزارتخانه در حوزه اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: تهيه و تصويب سند اقتصاد مقاومتي، بازنگري و اصلاح برنامه هاي درسي، همکاري با بخش‌هاي صنعتي و خدماتي کشور، اهتمام به اجراي سند دانشگاه اسلامي، برگزاري کرسي‌هاي آزادانديشي و تعميق و ترويج فضاي ديني و انقلابي در دانشگاه ها از مهمترين اقدامات و رويکردهاي وزارت علوم بوده است.
همچنين دکتر قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رتبه پزشکي  ايران از نظر تعداد مقالات را در منطقه اول و در جهان 24 اعلام کرد و افزود: کسب مرجعيت علمي در منطقه و حضور موثر در عرصه هاي بين المللي، توجه به طب سنتي و ملي و اخلاق پزشکي، ايجاد دانشکده طب و دين، رعايت حقوق بيماران و ايجاد بيمارستان هاي ويژه بانوان در دستور کار وزارت بهداشت است.

تعداد بازديد:1459 آخرين تغييرات:94/08/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر