سه شنبه 23 مهر 1398 - 16 صفر 1441 - 15 اكتبر 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

مانکن هایی با سود جنسی

مانکن هايي با سود جنسي

اينبار فقط حرف از مانکن هاي خياباني نيست، مانکن هاي جديدي پايشان به اين عرصه باز شده است!


اين سود بعضا در بازارها به شکل کاذبي جريان دارد که يکي از آن ها عرصه مدلينگ است.  مدلينگ در جهان عرصه اي پول ساز و بعضاً حرفه اي است که اولين شمه هاي آن به صورت رسمي در سال 82 در ايران ارائه شد بعد در کيش در سال 85 و نهايتا در تهران در سال 87 بود که به طور رسمي  مدل هاي مرد در جشنواره اي شرکت کرده و جايزه نيز گرفتند.
اما نگاه اشتباه و غير حرفه اي به مدلينگ در ايران باعث شده است مدلينگ را بتوان فارغ از بومي سازي و رفع ايراداتش، صرفا آسيب ديد.
تب مدلينگ در ايران نوعي بيماري است که مي توان آن را در ادامه سندروم خودنمايي تعريف کرد و به عبارتي ديگر نوعي نگاه اشتباه به يک شغل است. عده اي احساس مي کنند با مدلينگ مي توانند پولدار و مشهور شوند در حالي که مدلينگ به صورت حرفه اي در ايران محلي از اعراب ندارد چرا که بسياري از جوانان در تب مدل شدن بدون به دست آوردن پول، حتي از جيب خود خرج مي کنند تا عکس و تصوير آنها روي مجلات و ساير رسانه ها درج شود.
از ديگر آسيب هاي مربوط به مدلينگ در کشور ما نگاه به اين حرفه به عنوان مانکن در زمينه هاي غيراخلاقي و خودنمايي است که متاسفانه جوانان بسياري نيز بدان مبتلا هستند.

مانکن ها سهم بسياري در تغيير انتظارات و نگرش جوانان در مسئله همسر يابي، ترويج رفتارها و پوشش هاي غير اخلاقي در جامعه دارند

جوان ها به بهانه مدلينگ و تصورغلطي که به آن دارند با هر روش و شيوه اي به  خودنمايي مي پردازند. خود نمايي در اين زمينه بيشتر به عرصه فخر فروشي و جنسي کشيده مي شود که پيامدهاي ضدفرهنگي و ناهنجار به دنبال دارد.
آسيب ديگر که بايد بدان توجه شود و دامنه آن در دو عرصه مدلينگ حرفه اي و مانکنيسم وجود دارد ايجاد نگاه کاذب و تغيير نگرش جوانان به سبک زندگي ايده آل- در اين عرصه- در جامعه است.

مدل ها و به ويژه مانکن ها معمولاً مونتاژ شده اند! يعني بيش از خود حقيقي شان، در ظاهرشان بروز و ظهور کرده اند اما عده اي آنها را که حاصل عمل هاي زيبايي، گريم و آرايش و لباس هاي گرانقيمت هستند را خود واقعي و ايده آل مي پندارند، با آنها همذات پنداري مي کنند و سعي مي کنند از هر روش ممکن خود را بدانها  شبيه کنند، چرا که مقبوليت و محبوبيت اجتماعي شان را در پي آن مي بينند. از پيامدهاي اين باور، تضعيف خودباوري و هويت فردي است؛ عدم رضايت از خود، افسردگي و احساس نامفيد بودن در ادامه اين نگرش قرار دارد. اخباري که از ايران بعنوان پايتخت عمل هاي زيبايي نام مي برند و آمار بالاي برند گرايي و مصرف گرايي از پيامدهاي ديگري است که  عرصه مدلينگ کاذب و مانکنيسم در آن تاثير داشته است. متاسفانه برخي از هنرمندان نيز به تب اين جريان نامطلوب در جامعه وارد شده و در الگو سازي اشتباه آن تاثير داشته اند.
سندروم خودنمايي و تغيير انتظارات جوانان در پي آن در مسئله همسريابي و ازدواج هم بي تاثير نبوده است و باعث شده برخي جوانان در نگاه به معيارهاي اصلي و حقيقي دچار ترديد و انحراف شده و در نهايت ذائقه سازي نادرست در اين زمينه به وجود آيد.

مدلينگ وقتي از عرصه مد و لباس ملي و رعايت شئون اسلامي به عرصه خودنمايي جنسي کشيده مي شود و مفهومي در حد مانکن هاي خياباني پيدا مي کند به دنبال خود پيامدها و آسيب هاي فرهنگي و اقتصادي را به همراه خواهد داشت

متاسفانه نگاه اشتباه به مدل در جامعه ما تا جايي رسيده است که مانکن هاي خياباني در اين دايره تعريف مي شوند که کاذب ترين و خطرناک ترين نگاه به مدلينگ، مدل هايي هستند که به عنوان مانکن هاي خياباني شناخته مي شوند مدل هايي که براي موسسات هدف سودآوري هاي غير اخلاقي و اقتصادي دارند برخي از مانکن ها صرفا براي ايجاد و اشاعه فحشا و فساد در جامعه اجير شده اند اما برخي ديگر که بيشترين کاربرد را در پاساژهاي کلان شهرها دارند نقش تبليغ و ترويج پوشش خاص را براي تاثير در خريد مخاطبان هدف دارند.
همانطور که اشاره شد مانکن ها سهم بسياري در تغيير انتظارات و نگرش جوانان در مسئله همسر يابي، ترويج رفتارها و پوشش هاي غير اخلاقي در جامعه دارند. ماحصل مدگرايي و مانکنيسمي که در پي اين مورد به وجود مي آيد سبک پوشش غربي، بي قيدي، اختلاط و ابراز اندام جنسي است. که متاسفانه شبکه هاي اجتماعي و ماهواره در ترويج اين مفهوم نقش منفي اي را بر عهده دارند.
اين تعريف از مدل متاسفانه تعريف غالب است که بيشترين ضربه را هم به موضوع مدلينگ حرفه اي و بومي سازي آن مي زند، مدلينگ بايد کرامت انساني را زير سوال نبرد و وارد بحث هاي غير اخلاقي نشود، در مصرف گرايي نياز کاذب ايجاد نکند و بتواند در عرصه مدگرايي مثبت تاثيرگذار باشد.
مدلينگ وقتي از عرصه مد و لباس ملي و رعايت شئون اسلامي به عرصه خودنمايي جنسي کشيده مي شود و مفهومي در حد مانکن هاي خياباني پيدا مي کند به دنبال خود پيامدها و آسيب هاي فرهنگي و اقتصادي را به همراه خواهد داشت و کرامت انسان به ويژه بانوان را در حد کالا بودن و استفاده ابزاري پايين مي آورد و مصداق تمام تهاجم فرهنگي خواهد شد. متأسفانه زنان امروز به وسيله سودجويان به عنوان يک کالا، مدل مي شوند گاهي مانکن، گاهي يک فروشنده که با پايين آوردن ارزش خود سود جيب ديگران را بالا مي برند!

 

رضواني - بخش اجتماعي تبيان

تعداد بازديد:734 آخرين تغييرات:94/08/25
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر