شنبه 27 بهمن 1397 - 11 جمادي الثاني 1440 - 16 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني ((شماره 9)) اداره كل تبليغات اسلامي استان

بهترين شب، برترين عروج با شهد  شهادت

اخبار سازمان

پرسمـان

در مورد اکستاسي بيشتر بدانيد؟

فرهنگ استفاده از اينترنت

حکايات

دين يهود

شهريار و عنايت مولا

اخبار جهان اسلام

نماز از ديدگاه انديشمندان

استان شناسي : قلعه سب

معارف گياهي : انـار

حل جدول شماره 7 و برگزيدگان آن

جدول شماره 8

====================================================

صاحب امتياز: اداره کل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان

مدير مسئول: حجه الاسلام و المسلمين حبيب ا... زاهداي

سردبير: علي اکبر طاهري، دبير اجرايي: عليرضا ارجوني

امور گرافيک: عليرضا خالقدادي، هيئت تحريريه: سيد علي حسيني رضوي، عبدالرضا بروسان

نشاني: زاهدان، خيابان امام خميني (ره)، کوچه شهيد خاکسار، اداره کل تبليغات اسلامي استان

تلفن: 3- 3213801- 0541   دورنگار: 3213805- 0541   صندوق پستي: 686- 98135

خواننده گرامي: منتظر انتقادات و پيشنهادات سازنده شما هستيم.

تعداد بازديد:2271 آخرين تغييرات:86/09/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر