جمعه 27 فروردين 1400 - 4 رمضان 1442 - 16 آپريل 2021
صفحه اصلي/اخبار تصويري

پرسمـان : نشريه شماره 9

امام علي (ع):

رحمت خدا بر آن کس باد که فکر کند و عبرت بگيرد و بينا شود.

پرسمـان

*  احضار ارواح از نظر شرعي چه صورت دارد؟

حضرت آيه الله خامنه اي (مد ظله العالي): احضار ارواح اگر براي غرض عقلائي بوده و همراه با امر حرام (مانند اذيت و اجبار روح به احضار يا وارد آمدن ضرر) يا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد.

  مسائل جديد از ديدگاه علماء و مراجع، ج 3، ص 159

*آيا کسي که در آموختن احکام ديني مورد نياز خود کوتاهي مي کند، گناه کار است؟

نظر همه مراجع: اگر نياموختن احکام به ترک واجب و يا ارتکاب حرام بينجامد، گناه کار است.

* در مورد سرمايه هاي انسان توضيح بفرماييد؟

سرمايه هاي انسان بسيار است. اولين سرمايه انسان سرمايه وجود و حيات و زندگي و استعداد بي نهايت انسان براي رسيدن به کمال و سعادت است که بدون آن هيچ سرمايه ديگري ارزش نمي يابد و انسان از هيچ نعمتي بهره مند نمي گردد.

نعمت شناخت خداوند و آشنايي با ذات پاک الهي و ايمان به او و عبادت در پيشگاه مقدس او از بزرگترين سرمايه هاي انسان است و کم نيستند کساني که از اين سرمايه و نعمت عظيم بي بهره اند بلکه آن را انکار مي کنند.

حضرت سجاد (ع) در دعاي شاکرين از دعاهاي پانزده گانه (خمس عشره) به پيشگاه خداوند چنين عرضه مي دارد: و من اعظم النعم علينا جريان ذکرک علي السنتنا و اذنک لنا بدعائک و تنزيهک و تسبيحک خدايا از بزرگترين نعمت هايي که به ما ارزاني داشته اي جاري شدن ياد و نام تو بر زبان هاي ما و اجازه دعا و منزه کردن و پاک دانستن توست.

گوهر ارزنده عمر و جواني و نشاط و سلامتي و فراغت و دارايي از سرمايه هاي گرانقدر هر انسان است و در روايت مي خوانيم: اغتنم خمساً قبل خمس: حياتک قبل موتک و صحتک قبل سقمک و فراغک قبل شغلک و شبابک قبل هرمک و غنائک قبل فقرک پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بشمر و قدر بدان: 1- زندگي کردن قبل از مردن، 2- تندرستي پيش از بيمــاري، 3- فــراغت بال قبــل از سرگرمي، 

4- جواني قبل از پيري و ثروت و دارايي قبل از تنگدستي و بي چيزي.

  ميزان الحکمه، ج 7، ص 275، حديث 14974

نعمت همسر صالح و شايسته از سرمايه هاي زندگي انسان است و در روايت آمده است: بعد از نعمت تقوا و خداترسي، انسان مؤمن بهره و نصيبي بهتر از همسر صالح و شايسته ندارد.

  ميزان الحکمه، ج 4، ص 288، ح 7893 

علم آموزي و کسب دانش و ترقي و تکامل در آگاهي و مجهز بودن به ابزاري که براي آموختن لازم است مثل چشم و گوش و قلب و عقل از سرمايه هاي بي بديل انسان مي باشند.

* شيوه قرآن در تهذيب و تعليم اخلاق چيست؟

برخي مکاتب اخلاقي صرفاً از طريق معرفي و اشاره به نتايج و پيامدهاي دنيايي عمل انسانها را به تهذيب نفس و تزکيه دعوت مي کنند. اخلاق رايج در ميان ملل، که از يونان به ارث رسيده چنين است. برخي مکاتب نيز از طريق معرفي و اشاره به نتايج و پيامدهاي اخروي اعمال انسان را به تهذيب نفس و تزکيه دعوت مي کنند. اخلاق دين يهود و مسيح تقريباً چنين اخلاقي است. اما اخلاق اسلام و قرآن علاوه بر دو شيوه مذکور شيوه خاص دارد که در ديگر مکاتب و اديان وجود ندارد. اين شيوه عبارت است از اينکه قرآن انسان را به حقيقت عالم و دنيا آشنا مي کند و اين مطلب رابه او بازگو مي کند که نفع و ضرر در دست خداوند است. هنگامي که انسان به حقيقت دريافت که خداوند صاحب همه چيز است، همه قدرت ها و ثروت ها و عزت ها از آن اوست ديگر براي بدست آوردن مال يا مقام و جاه از ترس ازدست دادن آنها دست به کارهاي خلاف اخلاق نمي زند.به بيان ديگر روش خاص قرآن روشي پيشگيرانه است.

تفسير الميزان، ج 1، ص 354، طباطبائي- سيد محمد حسين

به نقل از سايت تبيان

تعداد بازديد:2158 آخرين تغييرات:86/09/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر