پنج شنبه 1 آذر 1397 - 14 ربيع الاول 1440 - 22 نوامبر 2018
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

كتابخانه هاي حوزه دين

 

كتب اين واحد توسط معاونت پژوهشي و آموزشي مركز تامين مي گردد0 كه بايد در دوبخش كتابخانه هاي تخصصي حوزه دين كه شامل شهرستانهاي زاهدان ، زابل ، ايرانشهر، سراوان ، نيكشهر، چابهار ، خاش  ميرجاوه مي باشد و دوم كتابخانه هاي روستايي داراي روحاني مستقر كه شامل:

زابــل 12روستا

ايرانشهر 6 روستا

سراوان 2 روستـا

تعداد بازديد:3161 آخرين تغييرات:87/02/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر