جمعه 2 تير 1396 - 28 رمضان 1438 - 23 ژوئن 2017
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

كتابخانه هاي حوزه دين

 

كتب اين واحد توسط معاونت پژوهشي و آموزشي مركز تامين مي گردد0 كه بايد در دوبخش كتابخانه هاي تخصصي حوزه دين كه شامل شهرستانهاي زاهدان ، زابل ، ايرانشهر، سراوان ، نيكشهر، چابهار ، خاش  ميرجاوه مي باشد و دوم كتابخانه هاي روستايي داراي روحاني مستقر كه شامل:

زابــل 12روستا

ايرانشهر 6 روستا

سراوان 2 روستـا

تعداد بازديد:2809 آخرين تغييرات:87/02/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر