دوشنبه 27 آبان 1398 - 20 ربيع الاول 1441 - 18 نوامبر 2019
صفحه اصلي/سازمان تبليغات

كتابخانه هاي حوزه دين

 

كتب اين واحد توسط معاونت پژوهشي و آموزشي مركز تامين مي گردد0 كه بايد در دوبخش كتابخانه هاي تخصصي حوزه دين كه شامل شهرستانهاي زاهدان ، زابل ، ايرانشهر، سراوان ، نيكشهر، چابهار ، خاش  ميرجاوه مي باشد و دوم كتابخانه هاي روستايي داراي روحاني مستقر كه شامل:

زابــل 12روستا

ايرانشهر 6 روستا

سراوان 2 روستـا

تعداد بازديد:3377 آخرين تغييرات:87/02/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر