چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

ماهواره ها

ماهواره ها

ماهواره ها

ماهواره چيست؟

ماهواره يا قمر مصنوعي وسيله اي است که انسان آن را مي سازد. ماهواره امواج راديويي را دريافت مي کند. بعد قدرت آن را افزايش مي دهد و دوباره به سوي زمين برمي گرداند.

باز هم يک نويسنده!

حدود هفتاد سال پيش، آرتور چارلز کلارک در نوشته هايش درباره ماهواره نوشت. او يک نويسنده  داستان هاي علمي - تخيلي بود. در آن زمان، هنوز سفرهاي فضايي و پرتاب ماهواره ها به فضا اتفاق نيفتاده بود. بنابراين تخيلات کلارک، بسيار عجيب و دور از واقعيت به نظر مي آمد.

بيست سال بعد از آن، انسان توانست براي اولين بار ماهواره اي به مدار زمين بفرستد. درست از آن زمان بود که «عصر فضا» آغاز شد.

ماهواره ها

انواع ماهواره ها

 - تحقيقاتي: ماهواره هاي تحقيقاتي، براي رصد کردن و مشاهده ي سيارات، ستاره ها و اجرام آسماني به کار مي روند.

- هواشناسي: ماهواره هاي هواشناسي وضعيت آب و هوا را در جوّ کره زمين مطالعه مي کنند. آن ها مي توانند مشخصات ابرها، دما، فشار هوا، بارندگي و ... را بررسي کنند

- مخابراتي: ماهواره هاي مخابراتي امواج راديويي را از نقطه اي دريافت و به نقطه اي ديگر ارسال مي کنند. يک ماهواره مخابراتي مي تواند در هر لحظه هزاران تماس تلفني، و اطلاعات مربوط به نمابرها، اينترنت، تلويزيون و ... را ارسال کند. سازمان هاي تلويزيوني و شرکت هاي مخابراتي درکشورهاي مختلف، از اين نوع ماهواره ها استفاده مي کنند.

- جهت ياب: به کمک ماهواره هاي جهت ياب، هواپيماها، کشتي ها و خودرو ها مي توانند مکان يابي دقيقي انجام دهند. علائم اين ماهواره ها در هر نقطه اي از زمين قابل دريافت است.

- نقشه برداري: اين ماهواره ها براي تهيه ي نقشه ها و بررسي منابع زيرزميني ساخته مي شوند. ماهواره هاي نقشه برداري در هر شرايطي مشغول عکسبرداري از زمين هستند. دانشمندان مستقر در ايستگاه هاي زميني هم اين اطلاعات را بررسي و مطالعه مي کنند.

- تلويزيوني: اين ماهواره ها داراي آنتن هاي بشقابي شکل اند و پس از دريافت علائم، آن ها را به ايستگاه هاي زميني ارسال مي کنند.

 مرگ ماهواره ها

زماني که سرعت حرکت يک ماهواره در مدارش، با گذشت زمان کاهش پيدا مي کند، بنابراين احتمال اينکه بر اثر نيروي گرانش زمين، به سمت پايين کشيده شود بسيار زياد است. وقتي ماهواره به داخل جوّ زمين سقوط مي کند، بر اثر اصطکاک با آن مي سوزد و نابود مي شود. البته بعضي از ماهواره ها همچنان به گردش خود در فضا ادامه مي دهند و به عنوان زباله هاي فضايي شناخته مي شوند! 

کانال کودک و نوجوان تبيان

 koodak@tebyan.com

تهيه: سيد عليرضا نوابي

تنظيم: فهيمه امرالله

 شبکه کودک و نوجوان تبيان 

تعداد بازديد:500 آخرين تغييرات:94/12/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر