یکشنبه 15 تير 1399 - 13 ذي القعده 1441 - 5 ژولاي 2020
صفحه اصلي/خانواده

کودک را در چاله های تربیت نیاندازید

کودک را در چاله هاي تربيت نياندازيد

گاهي در روند تربيتي، ناخواسته خطاهايي رخ مي دهد كه مسير تربيتي كودك دچار چالش مي شود. آيا شما اين چاله هاي تربيتي را مي شناسيد؟ نکته حائز اهميت اين است که، چاله ها را بايد قبل از رسيدن به آنها شناخت و براي پشت سر گذاشتن شان برنامه ريزي كرد.

پدر و فرزند

تعادل در تمام امور توصيه شده، تربيت هم يكي از آن موقعيت هايي است كه نياز مبرمي به تعادل و يكنواختي دارد. براي شناخت اشتباهات و چاله هاي تربيتي و رسيدن به تعادل در رفتار با فرزند به نکات زير دقت کنيد.

رفتارتان گُر گيجه به کودک ندهد

حمايت هميشگي و قاطي شدن در بازي ها و دعواهاي كودكانه بسيار خطرناك است؛ هم براي كودك و هم براي والدينش. تا جايي كه خطر و آسيب جسمي در كار نيست و اوضاع در حد يك دعواي كودكانه است خودتان را قاطي نكنيد

از همان ابتدا بايد حواس تان به اين نكته باشد كه تغيير رفتار شما در شرايط مشابه، يكي از چاله هاي تربيتي است. رفتار متزلزل و عوض شدن دائمي نظر شما، كودك را دچار گيجي و بي اعتمادي نسبت به شما مي كند. يك روز آنقدر افراطي سختگير نباشيد كه مجبور شويد براي جبران سختگيري تان، فردا تبديل به فردي بسيار سهل گير شويد.

برو،نرو نکنيد

به خودتان يادآوري كنيد كه كودك شما اگر لجبازي مي كند، بهانه مي گيرد و به سراغ كارها و وسايل خطرناك مي رود، تحت تأثير غرايزش است و تفكر چنداني پشت كارهايش نيست و قصد آزار دادن شما را ندارد. به اين ترتيب، مي توانيد آرامش خودتان را حفظ كنيد.

رشوه گير خانگي درست نکنيد

تشويق يكي از اولويت هاي تربيتي است. همه مي دانيم كه رفتار خوب كودك با تشويق ثبات پيدا مي كند. همينطور مي دانيم كه تشويق انواعي دارد كه يكي از آنها تشويق مادي است اما بايد تعادل، تنوع و تناسب را در تشويق كردن رعايت كنيد. حواس تان باشد آنقدر كودك را با تشويق هاي مادي تحريك نكنيد كه او تبديل به يك رشوه گير كوچك و خانگي شود.

در دعواهاي کودک قاطي نشويد

حمايت هميشگي و قاطي شدن در بازي ها و دعواهاي كودكانه بسيار خطرناك است؛ هم براي كودك و هم براي والدينش. تا جايي كه خطر و آسيب جسمي در كار نيست و اوضاع در حد يك دعواي كودكانه است خودتان را قاطي نكنيد. دعواهاي كودكانه يك امر طبيعي است كه براي خودشان موضوعي حل شدني و معمولي است.

بگذاريد مدرسه كار خودش را بكند

بگذاريد مدرسه و معلم كار خودشان را بكنند. اگر كودكي مشق نمي نويسد يكي از راهكارها اين است كه بگذاريد با عواقب كارش روبه رو شود. بگذاريد معلم با كودكتان بابت مشق ننوشتن اش صحبت كند.

بگوييد مرغ يک پا دارد

يك روز آنقدر افراطي سختگير نباشيد كه مجبور شويد براي جبران سختگيري تان، فردا تبديل به فردي بسيار سهل گير شويد

متزلزل نبوده و نظرتان را عوض نكنيد. اين وضعيت شامل قول هايي كه مي دهيد هم مي شود، بدقولي نكنيد. اين قول مي تواند قول شهربازي باشد، يا يك تنبيه فوري. اگر در اجراي حرف ها و عمل به قول هايتان متزلزل باشيد كودك اعتمادش را نسبت به قاطعيت شما از دست مي دهد.

جملات بي تاثير را حذف کنيد

«اگر يك بار ديگر خواهرت را اذيت كني به پدرت مي گويم»، «اگر دوست ات را كتك بزني ديگر به پارك نمي آييم»؛ وعده تنبيه ندهيد. تنبيه را اجرا كنيد. بچه ها باهوش تر از آنند كه ندانند تا وقت آمدن پدر چطور شما را راضي كنند. پس از مدتي كوتاه «به پدرت مي گويم» تبديل به يك جمله بي تأثير مي شود كه هيچ كارايي اي ندارد.

در استفاده از فعل هاي مثبت اسراف کنيد

نكن، نرو، نزن، نخور و... . اين وظيفه شماست كه به جاي كاربرد اين حجم از امر و نهي و فعل هاي منفي، راهكار ديگري پيدا كنيد. مي توانيد كابل برق را بدون گفتن نكن از دستش بگيريد و به كار ديگري مشغولش كنيد.

يک حسابگر کوچک تربيت کنيد

گمان نكنيد كه اگر كودكتان را در جريان تمام مشكلات اقتصادي خانه بگذاريد، او را يك اقتصاددان بارآورده ايد. بهتر است كودك را با «نداريم» و «نمي توانيم» نترسانيد. بچه ها توانايي تجزيه و تحليل موقعيت مالي ما را ندارند، بنابراين شرح بدبختي و نداري جلوي كودك او را نگران و مضطرب كرده و ترس را در او مي نشاند. بهتر است به جاي صحبت از نداري، مديريت مالي صحيح را از 4سالگي به او آموزش دهيد.

بچه ها را نترسانيد

«بالاخره بايد از يكي حساب ببره»، « بايد از يه چيزي بترسه» ،«اين بچه پس چطوري بخوابه»؛ برخي از والدين و بزرگ ترها گمان مي كنند بچه شان را بايد از يك موقعيت و يا موجودي بترسانند تا اموراتشان بهتر پيش برود. البته گاهي هم كارها با اين روش پيش مي رود اما اثرات مخربي دارد. موقعيت و موجودي ترسناك را به دروغ براي كودكتان ترسيم نكنيد. بهتر است به جاي ترساندن و ترسيم فضاها و موقعيت ها و موجودات دروغين و ترسناك، صادقانه با او راجع به شرايط صحبت كنيد.فرآوري:ه. منفرد-بخش خانواده ايراني تبيان

تعداد بازديد:773 آخرين تغييرات:94/12/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر