جمعه 3 خرداد 1398 - 19 رمضان 1440 - 24 مي 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

پرسمان ( نشريه شماره 10 )

 

 ×چت (chat) در اينترنت با جنس مخالف-با اين شرط که از حدود شرعي خارج نشويم (مثلاً تبادل نظر)- چه حکمي دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد اشکال ندارد.

تبصره: البته اگر جنس مخالف زن جوان باشد، بهتر است گفتگوي با او (هر چند بدون قصد لذت هم باشد) ترک شود.

× شرکت در مجالسي که موسيقي و ترانه مبتذل پخش مي کنند-در صورتي که تذکر دادن فايده ندارد-چگونه است؟

همه مراجع: شرکت در مجالسي که باعث استماع موسيقي حرام و يا تأييد گناه گردد، جايز نيست؛ مگر آنکه بتواند نهي از منکر کند.

× فلسفه حجاب کامل در نماز چيست؟

 خدا که با همه محرم است، پس چرا در تاريکي و تنهايي که هيچ نامحرمي وجود ندارد، بانوان بايد با پوشش کامل نماز بخوانند؟

1) نمـاز داراي آثـار و فـوايـد فـراوان است. يکي از آنهـا نهـادينه کردن ارزش ها و تمرين پيوسته پاکي هاست. ياد خدا بزرگ ترين ارزش است و نمازهاي پنج گانه ارزش را در قلوب همگان نهادينه مي کند. حفظ حجاب و پوشش اسلامي نيز براي زنان يک ارزش گران بها و يقين کننده است. خداوند متعال تمرين و يادآوري پيوسته آن را براي زنان در نماز واجب کرده است تا همواره بر حفظ آن پايدار باشند.

2) وجود پوششي يک پارچه براي تمام بدن و داشتن پوششي مخصوص براي نماز، توجه و حضور قلب انسان را بيشتر مي کند و از تفرقه خاطر مي کاهد و ارزش نماز را صد چندان مي کند.

3) داشتن پوشش کامل در پيشگاه خداوند، نوعي ادب و احترام به ساحت قدس ربوبي است. از  اين رو براي مرد نيز در برداشتن عبا و پوشاندن سر در نماز مستحب است و همين ادب حضور در پيشگاه الهي، زمينه ساز حضور معنوي و باريافتن به محضر حق است.

4) حکم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت هايي دارد و با آن قابل مقايسه نيست. به عنوان مثال پوشاندن روي پا در برابر نامحرم واجب است ولي در نماز- بدون حضور نامحرم-  واجب نيست.

  پرسش ها و پاسخهاي دانشجويان

تعداد بازديد:1671 آخرين تغييرات:86/10/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر