جمعه 23 آذر 1397 - 6 ربيع الثاني 1440 - 14 دسامبر 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

جزئیات افزایش جدید حقوق شاغلان/ محدودیت حق اولاد برداشته شد

مهر با تصوير ابلاغيه منتشر کرد؛

جزئيات افزايش جديد حقوق شاغلان/ محدوديت حق اولاد برداشته شد

با حذف محدوديت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار مي‌رود دريافتي مشمولان قانون کار داراي بيش از دو اولاد در سال جاري، به ازاي هر فرزند ماهيانه ۸۱۲۱۶ تومان افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حق اولاد يکي از مزاياي جانبي حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزايش حداقل دستمزد ميزان آن هم بيشتر مي شود چون ضريبي از افزايش حداقل مزد روزانه است. طبق قانون حق اولاد بابت هر فرزند براي کارگران معادل ۳ روز حداقل دستمزد است که براي سال جاري اين رقم به ميزان ۸۱ هزار و ۲۱۶ تومان است.

طي سال هاي متمادي، پرداخت حق اولاد از سوي کارفرمايان و بنگاه هاي مشمول قانون کار با فرمول زير صورت مي گرفت و تنها به دو فرزند از هر خانواده صورت مي گرفت و کارگراني که فرزندان بيشتري داشتند نمي توانستند از حق اولاد بيش از دو فرزند برخوردار شوند.

ماده ۸۶ قانون تامين اجتماعي

طبق ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي کمک عائله مندي منحصرا تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آنکه:

۱- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز کار را داشته باشد.

۲- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته باشد تا پايان تحصيل، و يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي کميسيونهاي پزشکي موضوع ماده ۹۱ قانون تأمين اجتماعي قادر به کار نباشند.

ميزان کمک عائله مندي معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده براي هر فرزند در هر ماه است.

اما حالا اين شرايط تغيير کرده و محدوديت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگري و مشمولان قانون کار برداشته شده و کارفرمايان موظف هستند پرداخت حق اولاد را براي تمامي فرزندان نيروهاي تحت پوشش خود انجام دهند. با اين حال، نهايت پرداخت حق اولاد به فرزندان شاغلان تا ۱۸ سالگي است و پس از آن حق اولاد قطع مي شود مگر به شروطي که در ماده ۸۶ قانون توضيح داده شد.

تصميم حذف محدوديت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگري در راستاي سياست هاي جديد جمعيتي کشور و تنظيم خانواده اتخاذ شده و ديگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامين اجتماعي درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نيست. با اين وجود، اطلاع رساني چنداني از سوي وزارت کار در اين زمينه صورت نگرفته و بررسي ها نشان مي دهد بسياري از واحدهاي مشمول قانون کار از وجود چنين بخشنامه اي بي اطلاع هستند؛ از اينرو ممکن است تاکنون اجراي آن از سوي درصد کمي از واحدهاي مشمول قانون کار دنبال شده باشد.

همچنين اين مسئله چندان از سوي سازمان تامين اجتماعي نيز دنبال نشد چون حق اولاد شامل پرداخت حق بيمه نمي شود. اگر تامين اجتماعي از بابت حذف محدوديت پرداخت حق اولاد به دو فرزند امکان دريافت حق بيمه بالاتري را داشت، احتمالا تاکنون تمامي واحدهاي مشمول قانون کار از آن مطلع شده و قطعا در سال ۹۴ به صورت کامل درباره ميليون ها مشمول قانون کار دارنده بيش از دو فرزند اجرا مي شد.

تصوير بخشنامه حذف محدوديت پرداخت حق اولاد به دو فرزند

تعداد بازديد:888 آخرين تغييرات:95/01/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر