دوشنبه 11 فروردين 1399 - 5 شعبان 1441 - 30 مارس 2020
صفحه اصلي/اخبار تصويري

معارف گياهي : عنّاب ( ش 10 )

مشخصات:عناب ميوه درختي است به اندازه درخت زيتون و درخت کنار و برگ آن کمي بلندتر و ضخيم تر پوست و چوب درخت سرخرنگ و خالدار و نوع خوبش آن است که  ميوه اش درشت و خوب رسيده باشد. درخت عناب دو نوع است يکي ميوه گرد و به اندازه فندق دارد و نوع ديگر ميوه اش درشت تر و به شکل و اندازه خرما مي باشد. طبيعت آن سرد است- توليد کننده خون صاف و لطيف و سالم- مسکن التهاب و تشنگي مسکن درد ورم کبد و کليه ها و مثانه- معالج ناراحتي هاي حاد ريه ها و سرفه و آسم. عناب را هم به تنهايي مصرف مي کنند و هم همراه داروهاي ديگر. در معالجه اسهال تعداد 5 تا 10 عدد عناب خشک را همراه با دانه اش خوب سائيده و پودر حاصل را مي خورند.

 در بيماري حصبه آب طبخ شده عناب را همراه با عرق کاسني يا با سکنجبين مي خورند و اگر بيمار سرفه هم داشته باشد بايد بجاي سکنجبين از عرق نيلوفر استفاده نمايند.

 مقدار خوراک عناب که گوشت ميوه را مصرف و هسته آن را دور بريزند 20-30 عدد است و معمولاً عناب را با سپستان مي خورند تا باعث سردي معده نگردد. افرادي که پوست بدنشان خارش دارد و يا جوش هاي صفراوي مي زند مي توانند آب طبخ شده عناب را با مقداري عرق کاسني و يا عرق نيلوفر به مدت چند روز و هر دفعه حدود سي عدد عناب و يک استکان عرق کاسني يا عرق نيلوفر را ناشتا نيم ساعت قبل از صبحانه ميل نمايند.اين محصول بيشتر در منطقه خراسان جنوبي خصوصاً در روستاي سيوجان کاشت و برداشت مي شود.

تعداد بازديد:2254 آخرين تغييرات:86/10/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر