پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

جدول شماره 9

به سه نفر از کساني که پاسخ صحيح جدول را بدهند

به قيد قرعه جوايزي اهداء خواهد شد.

افقي

1- کوه معروفي در سيستان 2- جنگهاي صدر اسلام که پيامبر (ص) خود شخصاً در آن شرکت نداشت- صورت ظاهري هر چيز 3- گرداندن، محل کار 4- زيرکي و کارداني- برادر پدر 5- داستان کوتاه- نوعي حشره 6- جلودار پيشرو سپاه 7- شاعر  معروف ايراني که سازمان ملل امسال را به نام او نامگذاري نموده 8- پرندگاني که به فرمان خداوند سپاه ابرهه را نابود کردند.

 عمودي

 1- از رواج افتادن چيزي- آواز، آهنگ 2- زگيل 3- جار و جنجال- من و تو 4- خواهر درهم- صفحه ي گسترده قابل اتصال به صفحات ديگر شبکه ي کامپيوتري جهاني5- عشق مجنون 6- ضمير اشاره- پدر رستم دستان 7- جام جهان نما- تسکين دهنده 8- درياچه ي معروف سيستان- حرف ندا

تعداد بازديد:1889 آخرين تغييرات:86/10/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر