چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 19 ژوئن 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

واقعیت گشت ارشاد نامحسوس

واقعيت گشت ارشاد نامحسوس

مسئله اي مانند بدپوششي و امنيت اخلاقي را بايد از ابعاد مختلف مورد واکاوي قرار داد. برخي از عوامل فردي و برخي اجتماعي و حکومتي است. نوع پوششي که آدمها انتخاب مي کنند يک سطح فردي دارد که مربوط به حوزه اختيارات خود است اما . . .

گشت ارشاد

موضوع "گشت نامحسوس" طي چند روز اخير با حواشي وافري همراه بوده است و مخالفان و موافقان زيادي داشته. به گفته مقامات ارشد پليس ، 7 هزار نيروي نامحسوس پليس به طرح امنيت اخلاقي اضافه شده اند که البته اعلام حضور اين 7 هزار پليس نامحسوس براي گشت هاي ارشاد و امنيت اخلاقي پرسش برانگيز شد تاجايي که افرادي چون ؛ رئيس پليس تهران ، دکتر لاله افتخاري (نماينده مجلس) ، دکتر جمشيدي ها (استاد دانشگاه) و دکتر بيات (جامعه شناس) در اين باره اظهار نظر کنند.

انتظارات مردم جامعه 

رييس پليس تهران بزرگ درباره طرح گشت ارشاد نامحسوس گفت : "اين طرح از سال هاي پيش در حوزه امنيت اخلاقي در سراسر کشور اجرا مي شده و بر اساس احکام قضايي کار مي شده و پليس به عنوان ضابط قضايي کار مي کرده. مردم انتظار دارند ما ايجاد امنيت و آرامش کنيم. انتظار مي رود پليس اقدامات لازم را داشته باشد. از جمله اين مسايل امنيت اخلاقي است و يکي از ماموريت هاي پليس اين است. برخي فکر مي کنند اين به بدپوششي و بدحجابي مطرح است ولي همه آسيبهاي اجتماعي را اين بحث در برمي گيرد. مردم انتظار دارند از پليس که وقتي فرزندان و بستگانشان از منزل بيرون مي آيند، امنيت داشته باشند. به همين منظور، با هماهنگي قوه قضاييه اقداماتي براي ايجاد احساس امنيت در سراسر کشور داشته باشيم. نامحسوس بودن اين همکاران هم مربوط به اين است که با لباس فرم نيستند. اکثر همکاران ما مانند آگاهي، پليس امنيت و مانند آن با لباس شخصي ماموريت مي روند. در زمينه آسيبهاي اجتماعي نيز پليس امنيت اخلاقي فعاليت مي کند و در 6 ماهه اول سال، گستره کارشان زياد است. خواست مردم اين بود که اقدام و برخورد کند. ما اولويت بندي مي کنيم در حوزه سرقت، اراذل و اوباش، مواد مخدر و ساير مسايل کار مي کنيم. در حوزه امنيت اخلاقي نيز همينطور است. در روزهاي آينده برخورد با اراذل، معتادان و قاچاقچيان را داريم."

چهارديواري اختياري

" يکي از آرزوهام اين بود که پليس هر روز نسبت به روز قبل بتواند توسعه و پيشرفت داشته باشد. از منظر جامعه شناسي امنيت، ما يک مفهوم مشارکت امنيتي داريم که از سالهاي قبل با مکانيزمهايي مانند 110 و 197 مشارکت عام وجود داشت و شهروندان هر وقت نياز داشتند پليس را فراخوان مي کردند

دکتر جمشيدي ها  در اين باره گفت : "فکر مي کنم به مسئله اي مانند بدپوششي و امنيت اخلاقي را از ابعاد مختلف بايد ديد. برخي از عوامل فردي و برخي اجتماعي و حکومتي است. نوع پوششي که آدمها انتخاب مي کنند يک سطح فردي دارد که مربوط به حوزه اختيارات خود است. قديم مي گفتند چهارديواري اختياري. ولي وقتي داخل خيابان مي شود، خيابان ملک او نيست و حضور فرد در خيابان امري اجتماعي و حکومتي مي شود و مديريت آن ديگر دلبخواهي نيست. بايد امر حکومتي و مسئولان نظام سياسي براي اداره اين موضوع برنامه ريزي کنند. زماني يادم است در بحث ترافيک کسي کمربند نمي بست. بعدا نيروي انتظامي مطرح کرد و پافشاري کرد و بعد همه کمربند بستند. امنيت اخلاقي نيز اينطور است. الان ظاهر شهر تهران، زيبنده نظام اسلامي نيست."

ناهنجاري هاي جامعه

دکتر بيات مشاور نيروي انتظامي نيز اظهار داشت : " يکي از آرزوهام اين بود که پليس هر روز نسبت به روز قبل بتواند توسعه و پيشرفت داشته باشد. از منظر جامعه شناسي امنيت، ما يک مفهوم مشارکت امنيتي داريم که از سالهاي قبل با مکانيزمهايي مانند 110 و 197 مشارکت عام وجود داشت و شهروندان هر وقت نياز داشتند پليس را فراخوان مي کردند. در برخي از امور مي شد مسايل را خارج از چالشهايي که حضور محسوس پليس داشت، وارد شد. اصل موضوع را يک مبحث علمي مي دانيم که از ساز و کارهايي، بتوانيم ظرفيتهايمان را به مشارکت بطلبيم و برخي از کنترلهايمان را افزايش دهيم. الحمدولله اکثريت جامعه هنجارمند هستند ولي معدود افراد هنجارشکن بايد کنترل شوند. اينجا ساز و کار علمي است و بايد مدتي صبر کنيم و اين را ارزيابي کنيم و نقاط قوت را تقويت کنيم. احيانا نقاط ضعف را برطرف کنيم. سازوکارهايي ديده شده که اين طرح چالشهاي اساسي و دغدغه هايي که در شبکه هاي اجتماعي وجود دارد، را رفع کنيم. نيروي انتظامي به اين حد از هوشمندي رسيده که طرح را مدام ارزيابي کند. در برخي مسايل مانند جرايم خشن، بايد حضور محسوس بيشتر شود. همچنين استفاده از ظرفيتهاي درون سازماني و برون سازماني لازم است و ضابطان قضايي آموزشهاي لازم را ببينند."
نکته : "ماموران گشت ارشاد نامحسوس ، به هيچ وجه حق برخورد علني با افراد را ندارند و فقط موظفند گزارش دهند. برخي از کارآگاهان آگاهي لباس شخصي دارند و حتما بايد کارت ارائه دهند. اگر مردم مشکوک شوند مي توانند سريعا با 110 تماس بگيرند."

تعداد بازديد:652 آخرين تغييرات:95/02/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر