سه شنبه 2 بهمن 1397 - 16 جمادي الاول 1440 - 22 ژانويه 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

چرا شبانه روز 24 ساعت است؟

چرا شبانه روز 24 ساعت است؟

تنها علت اينکه شبانه روز 24 ساعت است آن است که بشر تصميم گرفته است که از وقت به اين روش استفاده کند. چيزي در طبيعت يا جهان وجود ندارد که ارتباطي با ساعت يا دقيقه يا ثانيه داشته باشد. بنابراين بديهي است که اين تقسيم وقت را بشر براي راحتي خود برقرار نموده است. ولي چيزي وجود دارد که به آنچه که ما «روز» مي نماميم بستگي دارد و آن عبارتست از گردش زمين بر روي محورش از باختر به خاور که خود عاملي است که موجب پيدايش روز مي گردد. هر وقت که زمين يکبار مي چرخد . مقدار معيني از زمان مي گذرد که ما اين مقدار زمان را «روز» مي گوييم.


دانشمندان مي توانند زمان را دقيقاً اندازه گيري کنند و براي اين کار از ستارگان استفاده مي کنند. ايستگاه هاي ستاره شناسي يا «رصدخانه ها» دستگاهي دارند که بنام «ساعت نجومي» خوانده مي شود . يک روز نجومي از لحظه اي آغاز مي شود که ستاره معيني از نصف النهاري عبور مي کند و در لحظه اي که همين ستاره مجدداً از همان نصف النهار مي گذرد، اين روز پايان مي يابد.

چون بشر روز را به ساعت، دقيقه و ثانيه تقسيم نموده است، بنابراين عيناً مي توانيم بگوييم که هر روز نجومي چقدر طول مي کشد. هر روز نجومي 23 ساعت و 56 دقيقه و 4.09 ثانيه طول مي کشد ولي چون استفاده از روز نجومي براي مقاصد معمولي مشکل است بنابراين ما از «روز 24 ساعته» استفاده مي کنيم و در هر سال کبيسه يک روز اضافه منظور مي کنيم تا اين اختلاف فاصله اصلاح شود.
به نظر مردم اوليه، روز عبارت از فاصله زماني بين طول و غروب خورشيد بوده و ساعات شب محاسبه نمي گرديده است. يوناني هاي قديم روز خود را از يک غروب تا غروب ديگر منظور مي کردند و رومي هاي قديم روز را از يک نيمه شب تا نيمه ديگر به حساب مي آورند.

زماني که بشر از عصر شکار با ابزار ابتدايي به عصر کشاورزي و پرورش محصول کوچ کرد، متوجه نياز خود به شمارش براي اشيا و اموال گرديد. تلاش براي نوشتن و خلق زبان هاي نوشتاري نيز از همين نياز سرچشمه گرفت و بدين ترتيب انسان ها آرام آرام يادگرفتند که به طور ابتدايي با ده انگشت دست خود شمارش کنند.
نوشته هاي برجاي مانده از تمدن مصر نشان مي دهد که نزديک به 3,000 سال قبل از ميلاد، مردمان از سيستم دهدهي براي شمارش استفاده مي کردند. اما چرا پايه شمارش ساعت آن ها 12 تايي بود؟ بسياري معتقدند که سيستم شمارش 12 تايي را مصريان از سومريان ما قبل خود فرا گرفته اند که اين شمارش بر اساس انگشتان دست نبوده است، بلکه بندهاي انگشت، پايه اين سيستم به شمار مي رفته است. بدين صورت که اگر دست چپ خود را باز کنيد و با استفاده از نوک انگشت شست خود به لمس هر يک از سه بند چهار انگشت ديگر بپردازيد به اين سيستم خواهيد رسيد.

مصريان مدل ساعت خود را بر اساس حرکت اجرام آسماني پي ريزي کردند. آن ها معمولا حرکات يک مجموعه 36 تايي از صور فلکي کوچک که decans" " نام نهاده بودند را دنبال مي کردند. اين صور معمولا هر 40 دقيقه يک بار از خط افق بالا مي آمدند. بالا آمدن هر يک از اين صور فلکي از افق نشان دهنده شروع يک ساعت جديد بود. شروع يک دوره ده روزه مصري نيز با پديدار شدن ستاره جديد decans در آسمان شرقي و قبل از طلوع آفتاب مشخص مي گرديد.

قبل از اينکه ساعت اختراع شود، روز و شب هر کدام به 12 ساعت تقسيم شده بود. اين تقسيم عملي نبود زيرا طول اين دو مدت زمان با فصول متغير بود. امروزه بيشتر کشورها داراي روزي مي باشند که بر طبق قانون 24 ساعت طول مي کشد و از نيمه شب تا نيمه شب ديگر ادامه دارد يعني از همان روش روميهاي قديم پيروي مي شود.

تعداد بازديد:565 آخرين تغييرات:95/03/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر