سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440 - 18 دسامبر 2018
صفحه اصلي/قرآن

مخالفان شورا نگاهی به بودجه قرآنی قبل از 88 داشته باشند

مخالفان شورا نگاهي به بودجه قرآني قبل از 88 داشته باشند

گروه فعاليت‌هاي قرآني‌: سرپرست دبيرخانه کميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني با اشاره به اينکه شوراي توسعه و دستگاه‌هاي عضو آن در اجرايي کردن منشور موفق نبوده‌اند، گفت: يکي از دلايل اين عدم موفقيت کارشکني عده‌اي خاص است.

به گزارش خبرگزاري بين المللي قرآن(ايكنا) ، 22 ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ بود که «منشور توسعه فرهنگ قرآني» تصويب شد؛ سندي فرادستي که اهدافش دستيابي به جامعه‌اي متمسک به قرآن و عترت، تحقق انديشه‌هاي معمار بزرگ انقلاب اسلامي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در گسترش فرهنگ حيات‌بخش قرآن بود.
ارتقاي ايران به کشوري توسعه‌يافته با هويتي اسلامي ـ انقلابي، در گرو عزم ملي و اراده هماهنگ مديران ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني از ديگر اهداف اين سند ذکر شده که در کنار آن اهدافي همچون تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن و تمسک به تعاليم آن، تعميق معرفت و تعميم فهم و درک قرآن کريم، ارتقاء التزام عملي به قرآن در ابعاد فردي و اجتماعي و تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي کشور در نظر گرفته شده است.
امروز اين سند هفت‌سالگي خود را به پايان مي‌رساند و به نظر مي‌رسد که هفت سال فرصت کمي براي رصد اولين خروجي‌هاي اين سند نباشد، حال بايد ديد که اين سند و بازوي اجرايي آن که از آن با عنوان «شوراي توسعه فرهنگ قرآني» ياد مي‌شود، توانسته است به بخشي از اهداف مطرح شده دست يابد؟
بر همين اساس سلسله گفت‌وگوهايي با برخي از اساتيد و صاحب‌نظران و نيز دبيران کميسيون‌هاي چهارگانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني که خود بازوي اجراي شورا به حساب مي‌آيند صورت گرفته است که دومين مصاحبه از اين دست در ادامه آمده منتشر مي‌شود.
منشور؛ ماحصل چندين طرح قرآني
محمدمهدي عزيززاده، سرپرست دبيرخانه کميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني، در گفت‌وگو با خبرگزاري
ايکنا، در مورد شوراي توسعه فرهنگ قرآني و کارکرد آن در هفت سال اخير، گفت: منشور توسعه فرهنگ قرآني، سندي است که سال‌ها بر روي آن کار و مطالعه شده است و حاصل جمع چندين طرح مختلف است که براي ساماندهي فعاليت‌هاي قرآني در کشور تا آن زمان ارائه شد.
وي افزود: قبل از منشور، مدل‌هاي مختلفي براي ايجاد هماهنگي و ساماندهي در کشور براي فعاليت‌هاي قرآني توسط دستگاه‌هاي مختلف پيشنهاد شد برخي از اين پيشنهادات متمرکز بر تشکيل يک وزارتخانه يا سازمان و يا يک نهاد متمرکز قرآني در کشور بود تا بتواند تمام فعاليت‌ها را مديريت کند. برخي نيز مانند منشور، اما با تفاوت‌هاي ديگري مدل‌هاي گروهي و شورايي را پيشنهاد مي‌دادند.
عزيززاده با اشاره به اينکه حدود پنج سال بر روي اين طرح‌ مطالعه صورت گرفت، اظهار کرد: به اعتقاد من مطلوب‌ترين، ايده‌آل‌ترين و اجرايي ترين مدلي هست که مي‌توان به اين شکل در کشور پياده کرد، چون که ما نمي‌توانيم فعاليت هاي قرآني کشور را در يک دستگاه متمرکز کنيم. ما نمي‌توانيم به آموزش پرورش و ديگر دستگاه‌ها بگوئيم شما در امر آموزش دانش‌آموزان و ... هيچ دخالتي نداشته باشيد.
سرپرست دبيرخانه کميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني با تأکيد بر اينکه ما نمي‌توانيم تکاليف قرآني دستگاه‌ها را تعديل کنيم، تصريح کرد: نمي‌توان سازمان جديد، تشکيل داد و آن سازمان يک تنه بدون اينکه ظرفيت همه دستگاه‌هاي کشور را داشته باشد، بتواند همه فعاليت‌هاي قرآني کشور را مديريت کند. بنابر اين بهترين شکل همين موضوع است که همه دستگاه‌ها تکاليف قرآني خود را داشته باشند، در عين حال يک نهاد بالادستي هم باشد که فعاليت‌ها را با هم هماهنگ کرده و به امر سياست‌گذاري و راهبري فعاليت‌ها بپردازد.
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در پاسخ به اين سوال که منشور تاکنون تا چه ميزان موفق بوده است، افزود: به اعتقاد من منشور، دقيق‌ترين نسخه و دقيق‌ترين مسيري است که مي‌تواند اين نابساماني‌هاي فضاي قرآني کشور را برطرف کند، اما اينکه تا چه ميزان منشور اجرايي شده است و اينکه چقدر شوراي توسعه توانسته است، اهداف منشور را محقق کند؟ بايد گفت که در اين زمينه اقبال جدي نداشته‌ و موفق نبوده‌ايم.
عزيززاده در پاسخ به اين سؤال که چه شاخص‌ها و معيارهايي براي اينکه نشان دهد شورا موفق نبوده است؟ اذعان کرد: اولين معيار، شاخص و علامتي که اين هشدار را به ما مي‌دهد، وضعيت مصوبات شوراي توسعه است. بايد ديد که مصوبات اين شورا در جهت اجرايي شدن منشور به چه ميزان بوده است؟
ايجاد هماهنگي و رفع تعارضات؛ بزرگ‌ترين هدف شماره يک منشور
سرپرست دبيرخانه کميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني با تأکيد بر اينکه بزرگ‌ترين آرمان و هدف شماره يک منشور توسعه فرهنگ قرآني ايجاد هماهنگي و رفع تعارضات و نابساماني‌ها در عرصه فعاليت‌هاي قرآني کشور است، گفت: شورا بايد موازي‌کاري‌ها و تداخل‌ها را طي اين مدت رفع مي‌کرد، اما شما ببينيد حرکت شورا تا چه ميزان در اين مسير بوده است؟ به جز اولين مصوبه در اولين جلسه که مربوط به تقسيم مأموريت و وظايف قرآني دستگاه‌ها بوده است و يک مصوبه در خصوص هيئت رسيدگي به امور مؤسسات قرآني، شوراي توسعه چه کارهاي ديگري انجام داده است؟
وي بيان کرد: بيشتر کارهاي شورا در اين مدت يا مربوط به بحث‌هاي بودجه‌اي و يا ارزيابي حافظان و قاريان و ... بوده است. من احساس مي‌کنم که شوراي توسعه و نهادهاي وابسته به اين شورا از جمله کميسيون‌ها و دستگاه‌هاي عضو در اجرايي کردن منشور موفق عمل نکرده‌اند.
بخش‌هاي زيادي از منشور هنوز هم مورد توجه قرار نگرفته است
عزيززاده در بخش ديگري از اين گفت‌وگو خاطرنشان کرد: متأسفانه طي اين مدت، تنها درصد کمي از منشور اجرايي شده است و قسمت‌هاي زيادي که اصلي‌ترين بخش‌ها هم هست هنوز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. فکر نمي‌کنم که هيچ شخصي هم با اين حرف مخالف باشد.
سرپرست دبيرخانه کميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني در پاسخ به اين سؤال که اين به معناي اشتباه بودن مسير بسيار آرماني بودن اهداف که دست نيافتني باشد، نبوده است، گفت: اين حرف‌ها من به عنوان اشتباه بودن مسير منشور نبايد مورد تلقي قرار گيرد، منشور قابل اجراست اما بايد براي اجراي آن کار و فکر کرد. ما معمولاً حوزه‌هايي که نياز به فکر و تغيير کارهاي جديد داشته باشد، مقاومت مي‌کنيم.
وي افزود: اگر اصل بر اين است که منشور بسيار دقيق و کامل است - که از نظر من کامل نيست، اما کليات لازم را دارد - اما آن کلياتي که بخواهد مشکلات قرآني را برطرف کند از ابتدا در آن ديده شده است که اجرايي نشدن آن دلايل مختلفي دارد. علت اول اين است که آنهايي که خودشان در شورا هستند اعم از وزرا و دستگاه‌ها و ... ظاهراً جايگاه خود در شورا و مأموريت‌هاي خود را جدي نگرفته‌اند.
عزيززاده با اشاره به اينکه ميزان تشکيل جلسات در اين هفت سال خود بيانگر همه چيز است، گفت: اگر دستور جلسات شورا را در اين سال‌ها از دبيرخانه احصاء کنيم و ببينيم که چرا يک مأموريت کلان و بزرگي در کشور به شورايي داده مي‌شود، به جاي پرداختن به همان مأموريت‌هاي کلان به دستورات پيش پا افتاده اکتفا مي‌شود و چرا اعضا احساس نکرده‌اند در اين هفت سال در مورد اين موضوعات بحث مي‌شود و چرا هيچ يک از اعضا اعتراضي به اين موضوع نداشته‌اند؟ چرا مباحث اصلي و کلان و اساسي روي زمين مانده است در دستور جلسات نمي‌آيد و اگر هم مي‌آيد از دستور خارج مي‌شود و جدي گرفته نمي‌شود؟
سرپرست دبيرخانه کميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني خاطرنشان کرد: يکي از عللي که باعث شده شوراي توسعه چندان منطبق بر منشور عمل نکند، اين بوده است که خود اعضا درک دقيق و درستي از مأموريت خودشان نداشتند. نکته دوم نيز اين است واقعاً عده‌اي که کارشکني مي‌کنند؛ چرا که اعتقادي به اين مدل و روش ندارند.
وي با بيان اينکه عده‌اي هستند که اعتقاد دارند مدل شورايي اشتباه است و فعاليت‌ها بايد متمرکز شود، عنوان کرد: اين افراد که عمده کارشکنان هستند اعتقاد دارند که فعاليت‌هاي قراني در کشور بايد به صورت متمرکز راهبري شود، همانطور که گفته شد حضور اين افراد نيز يکي ديگر از دلايل عدم انطباق شورا بر منشور است. همه اينها که در کنار هم قرار گيرد باعث مي‌شود که تاکنون به نتيجه مطلوبي نرسيده باشيم.
عزيززاده با تأکيد بر اينکه اين حرف‌ها به منزله اينکه منشور و شورا حرکت رو به جلويي نبوده‌اند، گفت: همين افرادي که دنبال کارشکني هستند و اعتقاد به شورا ندارند بايد وضعيت بودجه فعاليت‌هاي قرآني قبل از سال 88 را مورد بررسي قرار دهند و ببينند وضعيت قرآني کشور به چه صورت بوده است. مورد دومي که نشان‌ مي‌دهد شورا حرکاتي نيز داشته است به ايجاد ساختارهاي قرآني در دستگاه‌ها بعد از اجرايي شدن منشور برمي‌گردد. بعد از منشور بسياري از دستگاه‌ها ساختار قرآني تشکيل دادند و حتي در وزارت ارشاد معاونت قرآن و عترت شکل گرفت.
سرپرست دبيرخانه کميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني افزود: اينکه بگوييم بعد از منشور اتفاق خاصي نيفتاده است حرف دقيقي نيست، حرف دقيق‌تر اين است که اتفاقات مطلوب و ايده‌آل نيفتاده است. ما در اين هفت سال فرصت‌هاي زيادي داشته‌ايم تا اتفاقات جدي شکل بگيرد که نگرفته است.
وي در پاسخ به اين سؤال که مهم‌ترين تحول بعد از منشور چه چيزي بوده است، عنوان کرد: به اعتقاد من بزرگ‌ترين تحول بعد از اجرايي شدن منشور تحولي که در نگاه‌ قرآني‌ها اتفاق افتاده، هست. بعد از منشور ادبيات قرآني در فضاي جامعه گسترده‌تر شده است، گسترده شدن طيفي که به فعاليت‌هاي قرآني رو مي‌آورد و ... همه از دستاوردهاي منشور است. اگر تا قبل از منشور به دنبال گسترش فعاليت‌ها داشتيم امروز به دنبال توسعه فرهنگ قرآني هستيم و اين يک دستاورد است.
عزيززاده بيان کرد: نکته اصلي که وجود دارد اين است که در بحث منشور ما مي‌توانستيم صد واحد عمل کنيم اما در اين هفت سال هفت واحد عمل کرده‌ايم.
فعلا نيازي به بازنگري منشور نداريم
سرپرست دبيرخانه کميسيون تبليغ و ترويج شوراي توسعه فرهنگ قرآني در پاسخ به اين سؤال که با گذشت هفت سال از عمر منشور نيازي به به‌روز شدن آن احساس مي‌شود يا خير؟‌ بيان کرد: هر سندي در هر کجاي دنيا با هر اتقان علمي بعد از يک دوره اجرايي نياز به به‌روز شدن دارد و در آن بازنگري صورت مي‌گيرد، اما در مورد منشور فعلاً مشکلي در مورد بازنگري در آن وجود ندارد و به عبارت ديگر در حال حاضر مشکل ما بازنگري کردن يا نکردن در آن نيست، بلکه مشکل فعلي ما در مورد اجرايي نشدن منشور اين است که دقيق‌تر تبيين شود و افرادي که متولي اجراي منشور هستند مأموريت‌هاي خودشان را بر متن منشور بهتر درک کنند. بسياري از مسائل به صراحت گفته شود که چرا مشکلات بديهي و موانع جدي توسعه فعاليت‌‌هاي قرآني در کشور در منشور تبيين شده اما اتفاق جدي بعد از آن نيفتاده است. اين مشکل از متن منشور نيست، بلکه مشکل از دستگاه‌هاي متولي منشور است.
وي در پايان اذعان کرد: به اعتقاد من جدي‌ترين اقدامي که بايد شکل بگيرد، اين است که يکبار همه مأموريت‌هاي خود را به صورت جدي درک کنند و بعد هم پاسخگو باشند که چرا بعد از هفت سال اين اتفاقات در کشور شکل نگرفته است. چرا با گذشت هفت سال نابساماني و ناهماهنگي‌ها همچنان ديده مي‌شود.
تعداد بازديد:521 آخرين تغييرات:95/03/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر