چهارشنبه 28 شهريور 1397 - 9 محرم 1440 - 19 سپتامبر 2018
صفحه اصلي/خانواده

غبله بر ناامنی های رابطه

چطور با همسر بدبين کنار بياييم؟

غبله بر ناامني هاي رابطه

همسرتان هميشه مضطرب است و در کنار او آرامش کمتري را تجربه مي کنيد. او هميشه با عينک بدبيني به همه رويدادهاي زندگي نگاه مي کند. روزهاي اول ازدواج حالت او را نشانه عشق بيش از اندازه مي دانستيد و حال از رفتارهايش کلافه ايد.

بدبيني به همسر اشکال متفاوتي دارد، برخي از همسران بدبيني ها وسوءظن هاي نابهنجار و بيمارگونه خود را نوعي رفتار طبيعي قلمداد مي کنند و آن را با عناويني همچون غيرت، تعصب و مراقبت توجيه مي نمايند، حال آن که واقعيت چيز ديگري است.
بيماري بدبيني را با نام
پارانوئيد مي شناسيم. پارانويا گاهي تا حدي پيش مي رود که فرد، بيمار روحي و نيازمند دارو مي شود تا بتواند سالم زندگي کند. پارانوئيد نوعي ترس بيش از اندازه است که اعتماد را از وجود فرد مي گيرد. اين بيماري يکي از مهم ترين آفت هايي است که اگر بموقع و درست به آن رسيدگي نکنيم ممکن است ارکان زندگي مشترک را مورد هدف قرار داده و به گونه اي موذيانه زندگي زناشويي را از اساس دچار مشکل کند، اگرچه گاه اين حرکت به قدري تدريجي است که زوج هنگامي نسبت به آن هوشيار مي شوند که کار از کار گذشته است.

بدبيني به همسر اشكال متفاوتي دارد

خيلي از زوجين بدبيني هاي بيمارگونه خود را نوعي رفتار طبيعي تلقي مي كنند و آن را با عناويني همچون غيرت و تعصب و مراقبت توجيه مي كنند، حال آن  كه واقعيت چيز ديگري است.

اساسا بدبيني به همسر در 3 حالت كلي بروز مي كند :

1-گروه اول افرادي هستند كه بدبيني در ذاتشان است. اين افراد را از همان ابتداي زندگي براحتي مي توان شناخت؛ آن زمان كه نسبت به هر موضوعي نيمه خالي ليوان را مي بينند ودر رابطه با پيرامون خود نوعي نگاه منفي دارند.
 2- گروه دوم افرادي هستند كه نوعي وسواس نيز در بدبيني هايشان نهفته است. اين دسته از زوجين نسبت به برخي رفتارها و واكنش هاي همسر خود به جنس مخالف، حال در محيط كاري باشد، نوعي وسواس فكري دارند كه در پاره اي اوقات همراه با بدبيني به وي است كه البته در اين فرم باز هم اختلاف بين زوجين خيلي پديدار نمي شود.

بي شک هريک از ما نسبت به برخي رفتار و عکس العمل ها حساسيت بسياري داريم و حتي آنها را نشانه اي بر بي وفايي مي بينيم. براي اجتناب از شک و ترديد، بهتر است حساسيت هاي يکديگر را شناسايي کنيد

 3- گروه سوم كه در حقيقت روزگاري جزو گروه هاي يك و دو بودند بشدت در معرض خطرند، چرا كه مبتلا به اختلالات پارانوئيدال مي شوند به اين معنا كه با كنار هم گذاشتن برخي پارامترهاي خيالي به اين نتيجه مي رسند كه همسرشان قطعا در حال خيانت به وي است و اين فكر همچون خوره جسم و روح فرد را نابود مي كند و اگر خوشبين باشيم كه اتفاق ناگواري در اين بين نيفتد، طلاق و جدايي بين زوجين مسالمت آميز ترين اتفاق است.
افراد شکاک ويژگي هايي دارند که با کمي دقت در رفتارشان مي توانيد آنها را بشناسيد:

* تئوري توطئه دارد

فرد بدبين به همه اشخاص و رفتارهاي اطراف شان شك دارد. از نظر او ديگران غير قابل اعتمادند. ارتباطات خودش محدود و ناچيز است و از شما هم مي خواهد مثل خودش باشيد. براي آنکه پوششي بر بدگماني خود بگذارد، ممکن است شما را به ساده بودن متهم كند، بگويد تو بي تجربه هستي كه راحت اعتماد مي كني. او مي گويد همه مي خواهند سرمان كلاه بگذارند و از ما سوء استفاده كنند.

* فراموش نمي کند

فرد بدبين كينه اي است و به راحتي از گناه ديگران نمي گذرد. او سخت مي بخشد و وقتي هم ببخشد يك عمر خطاي شخص خاطي در يادش هست. کافيست از شما يک اشتباه ببيند، يک دروغ بشنود يا رفتاري را ببيند که نمي پسندد. تا عمر داريد اين رفتار را منشا سرزنش ها و تلخي ها و بي اعتمادي اش خواهد کرد.

 * سرد و تنها است

افراد بدبين دوستان صميمي كمي دارد چرا که دركي از صميميت ندارد و از نزديک شدن به آدم ها مي ترسد. چنين افرادي عواطف خود را بروز نمي دهند و به همين دليل سعي دارند عقلاني و منطقي جلوه كنند. ضمن اينكه به وضعيت شان افتخار كرده و معتقدند اصلا خوب است آدم جدي و دقيق باشد.

 *مانند يک کاراگاه است

فرد بدبين دائم در حالت آماده باش است و به چيزهاي خيلي ريز و پيش پاافتاده با دقت يك كارآگاه توجه مي كند و واكنش نشان مي دهد. او سرتاپاي مخاطب را زير نظر مي گيرد و مي تواند از تغيير رنگ جوراب هايش هم نتيجه گيري هاي عجيب و غريب داشته باشد. اين افراد به ذهن خواني هم علاقه دارند و مدام دوست دارند ديگران را غافلگير کنند.

 *نازک نارنجي است

اشخاص بدبين حساس اند. عادي ترين رفتار و حركات ديگران را به بي محلي، تحقير يا تهديد تعبير مي کنند و فاجعه اينجاست كه شخص بدبين بخواهد براساس همين برداشت هاي اشتباه و بيمارگونه خودش به اطرافيان واكنش نشان داده و با فرد يا افراد مورد نظر، درگير هم شود! آن وقت بايد منتظر يک جنگ تمام عيار باشيد.

چه بايد كرد؟

*هشدارها را جدي بگيريد

چه بخواهيد و چه نخواهيد زندگي مشترک شما، دچار آفتي به نام سوءظن شده است، حال مي توانيد از سر ستيز برآييد و براي رفع اين مشکل، با همسرتان گلاويز شويد و حق تان را شايد که گاهي حتي به ناحق ناديده مي گيرد، طلب کنيد و يا آن که مي توانيد اين وضعيت را بپذيريد و براي سامان دادن آن به تدابيري متوسل شويد تا بدان طريق نه تنها رنگ و لعاب افراط شده اين مشکل را کمرنگ و بي رنگ کنيد بلکه زخم برجا مانده و گاه حتي متعفن شده آن بر زندگي مشترک تان را براي هميشه مرهم شويد و ترميم کنيد.

*حساسيت هاي يکديگر را بشناسيد

ريشه بسياري از بدبيني ها عدم صداقت در ابتداي زندگي است. زن يا مرد رازي را در زندگي دارد كه مي كوشد آن را از همسرش پنهان كند كه البته در بيشتر مواقع موفق نمي شود و خود اين پنهانكاري نقطه شروع بدبيني ها مي شود

بي شک هريک از ما نسبت به برخي رفتار و ژس العمل ها حساسيت بسياري داريم و حتي آنها را نشانه اي بر بي وفايي مي بينيم. براي اجتناب از شک و ترديد، بهتر است حساسيت هاي يکديگر را شناسايي کنيد و براي اصلاح و يا حذف آنان از خزانه رفتاري و گفتاري خود تمامي تلاش تان را به کار گيريد. البته شايان ذکر است که فقط حساسيت ها را بشناسيد اما هرگز آنها را به رخ طرف مقابل تان نکشيد و يا با دستاويز شدن بر آنها، در جهت تحريک همسرتان گام برنداريد.

*خوشبين و مثبت نگر باشيد

به جاي اين که هميشه نيمه خالي ليوان را ببينيد يا براي هر رفتار و کلام همسرتان به دنبال معناي خاصي باشيد، شايسته است چشم هايتان را بشوييد و جور ديگر نگاه کنيد، به جاي تکيه بر نقاط منفي يکديگر بر جنبه ها و خصلت هاي مثبت يکديگر توجه کنيد.

*هميشه سعي كنيد با همسر خود صادق باشيد

ريشه بسياري از بدبيني ها عدم صداقت در ابتداي زندگي است. زن يا مرد رازي را در زندگي دارد كه مي كوشد آن را از همسرش پنهان كند كه البته در بيشتر مواقع موفق نمي شود و خود اين پنهانكاري نقطه شروع بدبيني ها مي شود.

*جملات طلايي را فراموش نکنيد

با بيان کلمات و جملات محبت آميزي چون «تو همه اميد من هستي و من به تو عشق مي ورزم»، «من تو را بسيار دوست مي دارم»، «تو از هر کس ديگري براي من ارزشمندتري»، «علاقه هيچ کس بجز تو در دل من نيست» و... عشق، محبت و صميميت تان را از صميم قلب به همسرتان ابراز کنيد، چه بسا با هر بار بيان «دوست دارم» نه تنها سلطان قلب همسرتان مي شويد بلکه اعتماد او را به خود و زندگي مشترک تان بيش از پيش جلب مي کنيد.

منابع: جام جم، زندگي ايده آل

تعداد بازديد:493 آخرين تغييرات:95/03/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر