جمعه 4 خرداد 1397 - 9 رمضان 1439 - 25 مي 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

سلسله مباحث گفتمان ديني : حجاب مصونيت است نه محدوديت! (ش11)

حجاب در لغت به معناي: حايل شدن، پوشاندن، مانع شدن است. حجاب مفرد کلمه حجب به معناي: پرده، پوشش، لباس، پارچه و هر چيزي که چيز ديگر را بپوشاند يا هر مانع و حايل و فاصله ميان دو يا چند چيز.  (فرهنگ عربي به فارسي، ص 87)

حال که به معناي لغوي حجاب پي برديم، معلوم مي شود که حجاب مصونيت و اطمينان بخش است نه محدوديت آور! چرا که گوهر وجودي انسان ارزشمندترين و گرانمايه ترين چيزي است که از جانب خداوند باريتعالي، آن مهربانترين مهربانان به وديعه گذارده شده است و هر چيز ارزشمند نيازمند مراقبت، محافظت، نگهباني و ممانعت از مفقود شدن و دست درازي و سرقت است و گوهر ارزشمند وجود آدمي به مراتب اولي نيازمند چنين مراقبتي است. حجاب صدفي است که از اين گوهر گرانمايه محافظت مي نمايد، پس با چنين تعبيري نيز حجاب، ارزش آفرين است و پاسبان ارزش نه محدوديت و از بين برنده ارزش و کم کننده ي بهاي ذي قيمت آدمي!

اگر فرض کنيم که انساني کالاي بسيار ارزشمند مانند: ماشين گران قيمت يا شمش طلا و يا ميليونها تومان پول دارد، تحقيقاً براي نگهداري و محافظت آن از چشم و دست متجاوزين در انديشه ي چاره اي مي افتد. بطور مثال: براي محافظت ماشينش، قفل الکترونيکي و زنجير و... و براي نگهداري از شمش طلا و پول از سيستم بانکي استفاده مي کند، چرا که از حفظ و صيانت اموال خود مطمئن گردد.

آيا چنين عملي محدود کردن و يا محروم کردن از دارايي است؟ آيا گوهر وجودي انسان بعنوان ارزشمندترين و کامل ترين موجودات نيازمند چنين مراقبتي نيست؟ تقواي الهي به همين منظور در قرآن و روايات بطور متواتر بيان شده است و تذکرات فراواني در نگهداري چشم و دست از خيانت به مال و ناموس افراد داده است. «اللهمّ احفظ عيوننا من الحرام و الخيانه» خدايا چشمان ما را از نگاه به حرام و خيانت محفوظ بدار!

بعضي افراد بدحجابي و يا بي حجابي را آزادي دانسته و آن را لازمه ي پيشرفت و ترقي مي دانند و حجاب را مانع اين پيشرفت!

در حاليکه غربيها براي مبارزه با اسلام اصيل و پويا چنين القائاتي را ايجاد مي کنند تا ارزشها و کرامات والاي آدمي را از بين برده و انسان را موجودي صرفاً مادي قلمداد نمايند. همانگونه که نقل شد: امروزه اشيـاء و مواد قيمتي نيز براي جلـوگيري از سرقت و خيانت در بهترين و مطمئن ترين شکل نگهداري مي شوند، اما با عناوين مختلف همچون: حقوق بشر، آزادي و... به دنبال از بين بردن کرامت هاي انساني هستند.

در حقيقت، حجاب ديني، پادزهر تهاجم فرهنگي غرب است. همچنين پوشيدگي زنان در کاهش مفـاسد اجتمـاعي نقش مـؤثـري دارد. تا وقتي کـه بـانوان، خـود را از ديـد چشم هـاي حريص مردان مي پوشانند، درياي نفس آنها آرام است ولي وقتي به جلوه گري دست مي زنند، اضطراب روحي و نابساماني رواني براي مردان فراهم مي آورند. خداوند در قرآن مي فرمايد: اي پيامبر! به زنان خود و زنان مؤمنان بگو روسري ها و مقنعه هايشان را به خود بپيچانند اين گونه به عفيف و شريف بودن، بهتر شناخته مي شوند تا کسي متعرض ايشان نشود و ايشان را آزار ندهد و خداوند، آمرزنده و مهربان است.

   (احزاب، آيه 59)

امام علي (ع) مي فرمايد: زکات زيبايي، پاکدامني است.  (غرر الحکم) 

 

تعداد بازديد:2243 آخرين تغييرات:86/10/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر