پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

مجسمه آزادي (ش11)

وقتي «برنارد شاو» نويسنده بلندآوازه انگليسي- که براي اولين بار به آمريکا سفر مي کرد- در بندر نيويورک از کشتي پياده شد و چشمش به مجسمه بزرگي افتاد که در کرانه اقيانوس اطلس نصب شده بود، از ميزبان آمريکايي خود پرسيد؛ اين مجسمه بزرگ سنگي چيست؟ و پاسخ شنيد که اين «مجسمه آزادي» است، برنارد شاو لبخند معني داري زد و گفت: «ما هم در اروپا رسم و سنت مشابهي داريم و هنگامي که شخص عزيز و محترمي از دنيا مي رود مجسمه اش را به ياد دوراني که زنده بود در ميدان شهر نصب مي کنيم و هر وقت به آن مي نگريم غم فقدانش را به خاطر مي آوريم و حسرت روزهايي را مي خوريم که صاحب مجسمه از دنيا نرفته و در ميان ما بود، من هم فقدان آزادي را به مردم آمريکا تسليت مي گويم...»
تعداد بازديد:2016 آخرين تغييرات:86/10/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر