چهارشنبه 18 تير 1399 - 16 ذي القعده 1441 - 8 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

سید روح‌الله مصطفوی ملقب به امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بودند که در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ رحلت نمودند.

انتظار فرج از نيمه خرداد کشم

سيد روح‌الله مصطفوي ملقب به امام خميني رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بودند که در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ رحلت نمودند.

امام خميني در روز بيستم جمادى الثانى ۱۳۲۰ هجرى قمرى مطابق با ۳۰ شهريـور ۱۲۸۱ هجرى شمسى ( ۲۴ سپتامپر ۱۹۰۲ ميلادى) در شهرستان خمين از توابع استان مرکزى ايران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد پـاى بـر خـاکدان طبيعت نهاد و در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ هجري شمسي به ملکوت اعلي پيوست.

مروري کوتاه بر وقايع زندگي امام خميني(ره)
امام خميني (ره) پس از درگذشت حضرت آيت الله بروجردي به مخالفت با سياست هاي طاغوت برخاست و در قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ دستگير و روانه تهران و زنداني گرديد، پس از مدتي آزاد و به شهر مقدس قم مراجعت نمود. در قضيه تصويب کاپيتولاسيون (مصونيت مجرمين آمريکائي در ايران) با سخنراني مهم و آتشين در مسجد اعظم قم دستگير و به ترکيه و سپس به عراق تبعيد گرديد.
امام خميني (ره) در سال هاي اقامت در عراق همچنان رهبري مبارزه با رژيم پهلوي را به عهده داشته و در سال ۱۳۵۷ با هماهنگي رژيم پهلوي به رژيم بعث عراق، ايشان ناگزير از خروج از عراق شده و با عزيمت به پاريس مبارزه و انقلاب،امام را وارد مرحله اساسي نمود.
با اقامت امام خميني (ره) در پاريس و انعکاس سخنان و نقطه نظرات ايشان در رسانه هاي غربي رژيم پهلوي در ضعف و انزوا قرار گرفته و با رهبري هوشمندانه و دقيق ايشان انقلاب اسلامي مردم ايران با خروج شاه و خانواده سلطنتي از ايران به روزهاي اوج خود نزديک گرديد.
با مراجعت رهبر فقيد ايران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و هدايت انقلاب از نزديک، صبح پيروزي در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ دميد و مردم ايران شاهد پيروزي را در آغوش گرفته بود.
با انحلال رژيم سلطنتي و پايان حکومت ۵۷ ساله و ستمکارانه پهلوي، امام خميني (ره) جمهوري اسلامي ايران را با آراي قاطع مردم بنيان نهاد. از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ حضرت امام همچنان رهبري انقلاب را به دوش کشيده و انقلاب و کشور را در حوادث خطرناکي و توطئه هاي گوناگون و جنگ ۸ ساله تحميلي عراق و تحريم ها به سلامت و به خوبي رهبري نمودند.


رحلت امام خميني (ره)
امام خمينى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را که مـى بايــست ابـلاغ کنـد، گفته بـود و در عمـل نيز تـمام هستيـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـکار گرفته بـود. اينک در آستـانه نيمه خـرداد سـال ۱۳۶۸ خـود را آماده ملاقات عزيزى مى کرد که تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف کرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او، در مـقابل هيچ قدرتى خـم نشده، و چشـمانش جز براى او گريه نکرده بـود.
سروده هاى عارفانه اش همه حاکى از درد فـراق و بيان عطـش لحظه وصال محبوب بـود. و اينک ايـن لحظه شکـوهمنـد بـراى او، و جانــکاه و تحمل ناپذير بـراى پيروانـش، فـرا مـى رسيد. او خـود در وصيتنامه اش نـوشـته است: با دلى آرام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضميرى اميدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى جايگاه ابــدى سفر مى کنـم و به دعاى خير شما احتياج مبرم دارم و از خداى رحمن و رحيـم مى خـواهـم که عذرم را در کوتاهى خدمت و قصـور و تقصير بپذيـرد و از مـلت امـيدوارم که عذرم را در کـوتاهى ها و قصـور و تقصيـرها بـپذيـرنـد و بـا قــدرت و تصميـم و اراده بــه پيش بروند.
شگفت آنکه امام خمينـى در يکـى از غزلياتـش که چنـد سال قبل از رحلت سروده است:


انتظار فرج از نيمه خرداد کشم سالها مى گذرد حادثه ها مى آيد
ساعت ۲۰ / ۲۲ بعداز ظهر روز شنبه سيزدهـم خـرداد ماه سـال ۱۳۶۸ لحظه وصال بـود. قــلبـى از کار ايستـاد که ميليـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـويت احـيا کرده بـود. بــه وسيله دوربين مخفـى اى که تـوسط دوستان امــام در بيمارستان نصب شده بـود روزهاى بيمارى و جريان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتى که گوشه هايـى از حالات معنوى و آرامـش امام در ايـن ايـام از تلويزيون پخـش شـد غوغايى در دلها بر افکند که وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممکـن نيست. لبها دائمـا به ذکـر خـدا در حـرکت بود.
در آخرين شب زندگى و در حالى که چند عمل جراحى سخت و طولانى درسن ۸۷ سالگى تحمل کرده بود و در حاليکه چنديـن سرم به دستهاى مبارکـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تلاوت مـى کرد. در ساعات آخر، طمانينه و آرامشى ملکـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر اکرم (ص) را زمـزمه مـى کـرد و بـا چنيـن حــالتى بـود که روحـش به ملکـوت اعلى پرواز کرد. وقتى که خبر رحلت امــام منتشر شـد، گـويـى زلزله اى عظيـم رخ داده است، بغضها تـرکيـد و سرتاسر ايران و همـه کانـونهايـى کـه در جـهان بـا نام و پيام امام خمينـى آشـنا بـودنـد يــکپارچه گـريستند و بـر سر و سينه زدنـد. هيچ قلـم و بيـانـى قـادر نيست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غير قابل کنترل مردم را در آن روزها تـوصيف کند.

تعداد بازديد:1422 آخرين تغييرات:95/03/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر