چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

معارف گياهي : ليمو شيرين (ش11)

مشخصات:

ميوه ي درختي است از خانواده نارنج که در هندوستان کاشته مي شود. در ايران نيز در منطقه ي جنوب کاشته مي شود. ميوه آن گرد و در ابعاد پرتغال است با پوستي به رنگ زرد کم رنگ. طعم آن شيرين است، اگر کمي پاره ي آن بماند يا آن را در دهان نگاه داريم تلخ مي شود.

طبيعت آن: بعضي آن را سرد و برخي سرد و خشک مي دانند.

خواص درماني: مليّن مزاج است، گلبولهاي سفيد را تقويت مي کند، در بهبودي بعضي از بيماريهاي ويروسي اثر قابل توجهي دارد. حرارت کبد را تقليل داده و ورم کبد را برطرف مي سازد. در روند بهبود سرماخوردگي، کهير و تبهاي گرم و بيماري خروسک اثر بسزايي دارد.

منبع: اسرار گياهان دارويي

تعداد بازديد:2430 آخرين تغييرات:86/10/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر