پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - 10 شعبان 1439 - 26 آپريل 2018
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

سیب

سيب

يک سيب را کندم
کرمي در آن رقصيد 
از ديدن آن کرم
دندان من ترسيد 
آن را به بز دادم
بز سيب را ليسيد 
هي گاز زد، مچ مچ
مع مع کنان خنديد
تعداد بازديد:414 آخرين تغييرات:95/03/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر