پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/خانواده

تهذیب نفس در ماه خوب خدا

تهذيب نفس در ماه خوب خدا

يکي از موضوع هايي که ذهن افراد را به خود مشغول مي کند اين است که چگونه عادت هاي خوب را در خود افزايش دهند؟ و چطور عادت هاي خوب را جايگزين عادات بد کنند؟ و چگونه مي توان از ماه رمضان براي چنين امر مهمي بهره مند شوند؟

داشتن عادات خوب از زمان خلقت انسان مورد توجه بوده است. ايجاد عادات خوب از دو جهت داراي اهميت است. يکي اينکه رسيدن به اين امر گاهي بسيار چالش برانگيز و دشوار است زيرا تهذيب نفس و خودسازي امري دشوار بوده و ساده انگاري موجب شکست در ايجاد عادت خوب مي شود. نکته دوم که بر اهميت مسئله مي افزايد و رسيدن به آن نيازمند برنامه ريزي و شناخت کامل ابعاد شخصيتي بوده که مستلزم شناسايي نقاط قوت و ضعف ابعاد وجودي خود است.

فرصت طلايي ماه رمضان

براي برنامه ريزي و تمرين تدريجي براي رسيدن به کم حرفي مي توانيد از همين ماه رمضان شروع کنيد و براي خود تلقين هاي خوبي آماده کنيد تا در برنامه ريزي خود موفق تر باشيد

ماه رمضان زمينه ساز بسياري از عادات خوب است، زيرا فرد روزه دار سعي مي کند که از کارهاي ناپسند دوري کند و حضور خداوند را در زندگي خود پررنگ تر حس مي کند. در اين ماه عزيز سعي مي کند غيبت نکند، با اطرافيان خود محبت آميز رفتار کند، از قهر بپرهيزد. همچنين با تغذيه درست از پرخوري جلوگيري کند. با توجه به اينکه ماه رمضان، ماه بندگي، عبوديت، سالم زيستن است، فرد از لحاظ روحي و باورهايش مستعد بسياري از رفتارهاي پسنديده است و با تدبير و برنامه ريزي در رفتار و کردار خود مي تواند نگرش و باوري که دارد تبديل به عادت کرده و جزئي از شخصيت او شود.

نکات کليدي

- تداوم عادت خوب زماني امکان پذير است که خودشناسي و خويشتن نگري را هر از گاهي انجام دهيد و باور داشته باشيد که مي توانيد عادات خوب را در خود افزايش دهيد. باورکردن به فرد قدرت و توانايي مي دهد تا بتواند بطور فعال بر محيط خود کنترل داشته باشد. باورها، ايمان فرد را براي انجام عادت خوب قوي مي کند.
-
تصميم گيري و برنامه ريزي و اينکه مي خواهيد با اراده و مصمم رفتار کنيد تا عادت خوب خود را دائمي کنيد يا اينکه باري به هر جهت باشيد. سپس از خود بپرسيد مي خواهيد عادت خوب داشته باشيد يا بد؟ دادن حق انتخاب و گفتن آن به خود، اراده ي شما را قوي تر مي کند.

هدف از زندگي و زنده بودن چيست؟

 مسئله اي که ما در چالش ها و گذر زندگي آنرا فراموش مي کنيم و کمتر به آن مي پردازيم بخصوص در زندگي پر زوق و برق امروزي کمتر به چشم مي آيد. مشغوليات زندگي، همنوايي و همرنگ شدن و چشم هم چشمي ها کمتر فرصت مي دهد تا ريشه اي تر به صفات و عادت خوب بپردازيم، زيرا توجه به آن مستلزم نياز به مطالعه عميق و بدست آوردن بينش است. ماه رمضان فرصتي است که بندگي و عبوديت خود را در پيشگاه خداوند بجا آوريد و فلسفه زندگي مستحکم تري بدست آوريد.

کم حرف زدن

ماه رمضان زمينه ساز بسياري از عادات خوب است، زيرا فرد روزه دار سعي مي کند که از کارهاي ناپسند دوري کند و حضور خداوند را در زندگي خود پررنگ تر حس مي کند

يکي از عادتهاي خوب ماه رمضان  اين است که کمتر صحبت کنيم تا دچار گناه نشويم. کمتر در مورد ديگران بگوييم که خطاکار نباشيم. سکوت کردن و کمتر صحبت کردن يک عادت و رفتار پسنديده است که در انسانهاي وارسته ديده مي شود و براي نهادينه شدن آن گامهاي زير را انجام دهيد:
_ از خود بپرسيد چرا مي خواهم کمتر صحبت کنم، چه هدفي دارم. داشتن هدف، مسير را مشخص مي کند.
_ ويژگي هاي خود را در اين زمينه شناسايي کنيد، يعني اينکه خود را چگونه مي بينيد؟ کم حرف، پرحرف و در چه زمينه هاي بيشتر دوست داريد صحبت کنيد ؟ از صحبت کردن زياد يا کم لذت مي بريد در چه جمع هاي بيشتر حرف مي زنيد؟ اين يک نياز يا ويژگي شخصيتي شماست يا عادتي است که با يک برنامه ريزي و بينش قوي تر قادر به تغيير آن هستيد؟
_ توجه به پيامد منفي پرحرفي که در معرض لغزش و خطاي بيشتري قرار داريد و حوادثي که به اين علت بوجود آمده است. همچنين توجه به پيامد مثبت کم حرفي که نتايج بهتري براي زندگي شما به ارمغان آورده است.
_ براي برنامه ريزي و تمرين تدريجي براي رسيدن به کم حرفي مي توانيد از همين ماه رمضان شروع کنيد و براي خود تلقين هاي خوبي آماده کنيد تا در برنامه ريزي خود موفق تر باشيد. بعنوان مثال "چرا من بايد تمام زمانهاي خود را به حرف زدن اختصاص دهم در حاليکه کارهاي بسيار مهم تري مي توانم انجام دهم. بهتر است از زمان خود در جهت کسب فعاليتهاي دلخواه استفاده کنم تا حرف زدن."
_ يک جدولي تهيه کنيد و تعداد موفقيت ها را بنويسيد و به موفقيتهاي خود پاداش دهيد و خود را تشويق کنيد تا در کسب  عادت خود مصمم تر شويد. از طرف ديگر در موقعيتهاي که از خواسته خود دور شديد، نيز مشخص کنيد و براي آن تنبيه يا جريمه اي در نظر بگيريد.
_ در نهايت خود را به عنوان فردي خويشتن دار ، متفکر و کسي که به موقع سخن مي گويد تجسم کنيد تا در ايجاد عادت خوب موفق تر شويد.

تعداد بازديد:497 آخرين تغييرات:95/04/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر