یکشنبه 6 خرداد 1397 - 11 رمضان 1439 - 27 مي 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

صحنه های آزار دهنده از کتک کاری زنانه!

صحنه هاي آزار دهنده از کتک کاري زنانه!

آمارها خبر از افزايش درگيري و خشونت هاي خياباني دارند و اين بدين معناست که شهرنشينان نداشتن صبر و آرامش را به هزار گره کور بازنشده زندگي خود گره مي زنند و با فريادهايي بر سر همشهريان آتش خشم خود را فرومي نشانند.اي کاش فقط به چند فرياد خاتمه مي يافت. کم نيست درگيري هايي که با يک فرياد شروع شده و با يک هل دادن ساده منجر به مرگ يک انسان شده است. بهاي خشمگين شدن بسيار گزاف است و سايه زندان و مجازات در تعقيب فريادهايي است که زندگي بسياري را به کام مرگ کشانده.

در قلب تپنده ايران يعني تهران، آمارها مي گويند، روزانه 223نزاع و درگيري خياباني در پايتخت رخ مي دهد، درگيري هايي که بدون  صدمات جاني نبوده و در نخستين ماه از  سال جاري نزديک به 7 هزار نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان تهران مراجعه کرده اند که نيمي از اين مراجعات نيز متعلق به زنان است. نزاع و کتک کاري، خشونت اجتماعي در کنار آثار و تبعات اجتماعي خود، آثار حقوقي نيز در پي دارد.  آرش دولتشاهي، وکيل دادگستري و علي نقي زاده کوچصفهاني، حقوقدان به بررسي حقوقي پديده خشونت خياباني، دلايل افزايش و راهکارهاي کاهش آن پرداخته است.
«يکي از بحران هاي جدي حال حاضر جامعه ايراني، افزايش شديد خشونت کلامي و فيزيکي است به نحوي که حسب آمار اعلامي مقامات قضائي، ضرب و جرح يکي از 5 جرم اول کشور است و در تهران روزانه حداقل 200 نزاع ثبت مي شود.» آرش دولتشاهي، وکيل دادگستري با بيان اين آمار به سخنان رئيس سازمان پزشکي قانوني اشاره کرد و گفت: در تازه ترين آماري که از سازمان پزشکي قانوني کشور منتشر شده است، سالانه حدود 3 ميليون نفر به پزشکي قانوني مراجعه مي کنند که نزاع، بيشترين پرونده هاي ورودي را به خود اختصاص داده است. آمار واقعي جرايم معمولا بسيار بيشتر از آمار رسمي است و تفاوت اين دو را، رقم سياه جرم مي گويند، بنابراين نگاه کارشناسي، حقوقي و اجتماعي به اين معضل، امري اجتناب ناپذير است.
اين حقوقدان با نگاهي به علل افزايش خشونت در جامعه توضيح داد: چند شاخصه اصلي بايد مدنظر گرفته شود. نخستين مورد، وضع اعصاب و روان اشخاص در جامعه است. روانشناسان معتقدند، خشم، يک وضع رواني است که مي تواند منجر به خشونت شود. خشونت به معني آسيب جسمي يا رواني به فرد ديگري است. خشونت ها تظاهر عيني و بيروني خشم هستند.  برخي بيماري ها مانند افسردگي، بيماري هاي دوقطبي، اسکيزوفرني، سايکوتيک و بيماري هاي اضطرابي گاهي خود را با خشونت نشان مي دهند. اختلالات شخصيتي، يکي از شايع ترين علل ابتلا به خشونت، پرخاشگري، آسيب به خود و ديگران است.

کتک کاري زنانه

نزاع زنانه يا مردانه؟

نزاع جنسيت نمي شناسد، همه جا در اشکال مختلف مجالي براي بروز مي يابد. شايد در نگاه نخست بيشترين نزاع بين آقايان رخ دهد، اما اين ناهنجاري در ميان خانم ها نيز ديده مي شود. حسين ابراهيمي، روان شناس بر اين باور است که نوع فرهنگ، نزاع را در جنس مذکر تقويت مي کند، به اين معني که به آنها ياد داده مي شود که بايد از عهده مشکلات خود برآيند و براي نيل به اين منظور، درگيري هم بخشي از کار خواهد بود. در اين مساله، تفاوت هاي قومي و فرهنگي از عوامل موثر در نزاع است. نکته ديگر اين که نزاع و درگيري بين مردها به دليل عوامل هورموني بيش از زنان است. البته اين مساله بيشتر در دوره نوجواني و جواني که فرد شناخت کمتري از محيط اطراف خود دارد رخ مي دهد.
با افزايش سن و سطح آگاهي، مديريت بر هيجان ها منطقي تر خواهد شد. نوع نزاع در خانم ها بيشتر جنبه کلامي دارد و در موارد اندکي پرخاشگري آنها به شيوه فيزيکي و بدني خواهد بود در حالي که مردها هم از نوع کلامي و هم فيزيکي آن استفاده يا به عبارت ديگر سوء استفاده مي کنند.

شرايط اقتصادي و خشونت خياباني

در كنار مسأله اعصاب و روان بايد به علل اجتماعي نيز توجه ويژه داشت، دولتشاهي با بيان اين جمله به تشريح علل اجتماعي افزايش خشونت پرداخت و گفت: يكي از عوامل تاثيرگذار اجتماعي، اختلاف طبقاتي ميان افراد است. يکي از عوامل پرخاشگري اشخاص، برهم خوردن تعادل اقتصادي ميان مردم يک جامعه و حذف شدن طبقه متوسط است به نحوي که جامعه به دو گروه 90 درصدي فقير و 10 درصدي ثروتمند تقسيم مي شوند.

ثروتمندان در اماکن لوکس و تشريفاتي زندگي و با خودروهاي گرانقيمت در شهر تردد مي کنند و فقرا با پاي پياده بايد نظاره گر زندگي مرفه اغنيا باشند! اين موضوع سبب شکل گيري واکنش هاي خشن در افراد فقير نسبت به ساير افراد جامعه مي شود.

اين وكيل دادگستري در ادامه به تورم اشاره كرد و گفت: اين معضل عبارت است از کاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت کالاها که درنهايت موجب شکاف طبقاتي مي شود اما در کنار اين اثر نامطلوب، فشار رواني وارده به افراد به دنبال تورم نيز پرخاشگري آنان نسبت به ساير شهروندان را درپي دارد.

کتک کاري زنانه

بيكاري، يکي از مهم ترين عوامل جرم

«کار و درآمد ناشي از آن، در هر جامعه  انساني از اهميت زياد برخوردار است.» دولتشاهي با اين مقدمه به معضل بيكاري اشاره كرد و گفت: اين پديده  اجتماعي در زندگي هر انسان به گونه اي دخيل است که همه سعادت و آرامش خود را در آن مي بينند. انسان ها با داشتن کار، احساس آرامش و نشاط کرده و اين احساس مانع خشونت هاي خانوادگي در جامعه مي شود. انديشمندان شغل را بهترين تفريح و سرگرمي تعريف کرده اند که بسيار آرام  بخش است و اما بيکاري، يکي از مهم ترين عوامل جرم و بالطبع خشونت است. عدم اشتغال افراد به ويژه جوانان را بايد بسيار خطرناک دانست. فقدان درآمد، نتيجه بيکاري است و هنگامي که فرد حداقل توانايي مالي براي اداره امور خود را نداشته باشد به شخصي پرخاشگر تبديل مي شود. بسياري از تحليلگران آسيب هاي اجتماعي، بيکاري را معضلي مهم تر از فقر، تورم و شکاف طبقاتي مي دانند.

تحقير در دادگستري ها

در ادامه دولتشاهي به نكته مهمي اشاره كرد كه در آسيب شناسي خشونت خياباني بسيار مغفول مانده و آن سوءرفتار كاركنان دولتي است كه ارباب رجوع ها هميشه از اين نوع رفتار ها گله داشته اند. اين وكيل دادگستري توضيح داد: پرخاشگري وابستگان قدرت رسمي، يکي از عوامل مهم افزايش خشونت فيزيکي در سطح مردم عادي، سوءرفتار کارکنان ادارات دولتي و موسسات عمومي است. وقتي فردي در مراجعه به دادگستري يا کلانتري با برخورد تحقيرآميز مواجه يا به وي بي حرمتي مي شود به سبب يأس از دادخواهي عليه وابستگان قدرت، به ميان مردم بازگشته و با بروز رفتار خشونت آميز عليه ساير شهروندان، به کنش هاي توهين آميز قضات يا ماموران انتظامي پاسخ داده و اين گونه خود را تخليه مي کند.

کتک کاري زنانه

پيامدها؛ خشن شدن جامعه

حتما زياد شنيده ايد افرادي که به دليل يک لحظه عصبانيت مهار خويش از کف داده اند و با صدمه زدن به طرف مقابل، سر از بازداشتگاه و زندان درآورده اند. آنها بر اساس قوانين مصوب بايد به ميزان صدمه اي که وارد کرده اند ديه بپردازند. البته اين تمام آن چيزي نيست و نخواهد بود که ضارب را از مهلکه مي رهاند، عواقب رواني براي مدت طولاني هم دامنگيرش مي شود.
به گفته کارشناسان، نزاع و درگيري خود يک پيامد است. نزاع، خشونت را تشديد مي کند و هنگامي که به صورت آموزشي در جامعه رواج پيدا کند، يادگيري فرهنگي صورت مي گيرد. تجربه اي که مردم در برخورد با مسائل پرفشار دارند، حاصل دريافتشان از محيط است، آنها با مشاهده يک صحنه خشونت بار ياد خواهند گرفت که در شرايط مساوي اين کار را انجام دهند. پيامد نزاع خشن شدن جامعه و به خشونت گراييدن جامعه در ساحت هاي مختلف است. اين مساله در خانواده به عميق ترشدن مشکلات و اختلافات منجر مي شود.

تعداد بازديد:613 آخرين تغييرات:95/04/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر