سه شنبه 2 بهمن 1397 - 16 جمادي الاول 1440 - 22 ژانويه 2019
صفحه اصلي/پزشكي

افزایش طول عمر با مصرف غذاهای کم کالری

مطالعات نشان مي دهد؛

افزايش طول عمر با مصرف غذاهاي کم کالري

مطالعه اخير نشان مي دهد کاهش کالري هاي مصرفي مي تواند طول عمر را افزايش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محققان آکادمي علوم چين عنوان مي کنند خوردن بيش از حد زياد پيامدهاي نظير چاقي، ديابت و بيماري قلبي براي سلامت دارد که مي تواند منجر به کوتاه شدن عمر شود.

مطالعات ديگر هم نشان داده اند که محدود کردن مصرف کالري به کمتر از حد نرمال ممکن است منجر به طولاني شدن عمر شود.

در اين مطالعه حيواني، تيم تحقيق، موش هاي را به مدت يکسال در قالب چهار گروه رژيم غذايي تقسيم کردند: کم چرب؛ کم چرب با محدوديت کالري؛ پرچرب؛ و پرچرب با محدوديت کالري.

سپس محققان از شيوه آناليز رزونانس مغناطيسي هسته اي براي بررسي تاثيرات متابوليک بر نمونه هاي خون و ادرار استفاده کردند.

محققان دريافتند محدوديت کالري بيش از ميزان مصرف چربي در رژيم غذايي بر پيامدهاي متابوليک تاثير دارد. موش هاي گروه رژيم غذايي داراي کالري بالاتر داراي فشار اکسايشي افزايش يافته، متابوليسم ليپيد مختل شده، متابوليت هاي متوقف شده گليکوليز و ميکروبيوم هاي تغييريافته روده در مقايسه با موش هاي داراي رژيم غذايي با محدوديت کالري بودند.

به گفته محققان، محدوديت کالري همراه با تغذيه مناسب به افزايش طول عمر کمک کرده و شروع اختلالات مرتبط با افزايش سن را که با کاهش گونه هاي اکسيژن واکنشي در بدن همراه است، به تاخير مي اندازد.

طبق نتايج اين تحقيق، محدوديت کالري موجب تغيير در سطح هورمون ها و متابوليت هاي چربي مي شود و در نتيجه متابوليسم انرژي تغيير مي کند.

تعداد بازديد:454 آخرين تغييرات:95/04/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر