چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
خروجي RSS

اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید

اسرائيل ۲۵ سال آينده را نخواهد ديد

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اقشار مختلف مردم (۱۳۹۴/۶/۱۸) فرمودند:

« بعد از اتمام اين مذاکراتِ هسته‌اي، شنيدم صهيونيست‌ها در فلسطين اشغالي گفتند فعلاً با اين مذاکراتي که شد، تا ۲۵ سال از دغدغه‌ي ايران آسوده‌ايم؛ بعد از ۲۵ سال فکرش را مي‌کنيم. بنده در جواب عرض مي‌کنم اولاً شما ۲۵ سال آينده را نخواهيد ديد. ان‌شاءالله تا ۲۵ سال ديگر، به توفيق الهي و به فضل الهي چيزي به نام رژيم صهيونيستي در منطقه وجود نخواهد داشت. »
سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد نابودي رژيم صهيونيستي را مي‌توان با استفاده از شواهد و واقعيت موجود در منطقه به‌خوبي تبيين کرد. در اين مطلب سعي مي‌شود مهم‌ترين چالش‌ها و شکاف‌هايي که «بقاي» رژيم صهيونيستي را تهديد مي‌کنند، بررسي شوند.
شکاف قومي-طبقاتي
يکي از مهم‌ترين شکاف‌هايي که در سال‌هاي اخير جامعه‌ي اسرائيل را به‌سمت نوعي نارضايتي و بي‌ثباتي سوق داده است، «تبعيض قومي-طبقاتي» است. جامعه ‌ي صهيونيستي از دو گروه عمده تشکيل مي‌شود که اشکنازي و سفاردي ناميده مي‌شوند. سفاردي‌ها يهودياني هستند که در شبه‌جزيره‌ي «ايبريا» شامل اسپانيا و پرتغال مي‌زيستند و پس از سقوط خلافت اسلامي اندلس در سال ۱۴۹۲ ميلادي، از آن کشور گريختند و در جنوب اروپا، شمال آفريقا و شهرهاي لندن، آمستردام و هامبورگ سکونت گزيدند. امروزه واژه‌ي سفاردي از نظر معنايي توسعه‌يافته و تمامي جوامع يهوديان شامل آفريقا، عراق، سوريه، يونان، ترکيه و ساير يهوديان (غيراشکنازي) را شامل مي‌شود. اشکنازي‌ها نيز گروه قدرتمند ديگر اسرائيل هستند. واژه‌ي اشکناز نام عبري آلمان است و بنابراين اشکنازي در اصل به‌معني يهودي آلماني است که به‌تدريج بر همه‌ي يهودياني که از تمام اروپا و آمريکا به فلسطين آمدند، اطلاق شد.۱

بين سفاردي‌ها و اشکنازي‌ها دشمني ديرينه‌اي وجود دارد؛ چراکه سفاردي‌ها اشراف يهود بودند و از اينکه با اشکنازي‌ها هم‌محل شوند، احساس شرم مي‌کردند و همواره سعي داشتند فاصله‌ي خود را با اشکنازي‌ها حفظ کنند و با آنان عبادت يا ازدواج نمي‌کردند. اما بعدها وضعيت کاملاً برعکس شد. درحالي‌که سفاردي‌ها تبديل به اقليت شده‌اند، اشکنازي‌ها در تمدن غربي و همچنين دولت رژيم صهيونيستي موقعيت برجسته‌اي يافته‌اند. برخي از تحليل‌گران معتقدند که شکاف ميان سفاردي‌ها و اشکنازي‌ها بيشتر اقتصادي است تا ايدئولوژيک. به همين دليل، قابل پر کردن است. اما عده‌اي ديگر معتقدند که اين نابرابري نهادينه‌شده است؛ به‌گونه‌اي که نسل سوم سفاردي‌ها هنوز جزء طبقه‌ي کارگر و طبقات پايين هستند، درحالي‌که همين نسل اشکنازي‌ها به طبقات متوسط رو به بالا تعلق دارند. برخي از رهبران رژيم صهيونيستي، يهوديان سفاردي را قرون‌وسطايي ناميده‌اند که فاصله‌ي بسيار زيادي با يهوديان اشکنازي دارند. حتي اشکنازي‌ها سفاردي‌ها را از نظر عقلي، عقب‌مانده مي‌نامند. سفاردي‌ها و اشکنازي‌ها يکديگر را نجس‌زاده مي‌شمارند و ازدواج با يکديگر را ممنوع مي‌دانند.
از نظر اقتصادي نيز سياست‌هاي کلي به‌گونه‌اي طراحي شده است که منجر به تقويت بنيان اقتصادي اشکنازي‌ها و فقر و بيکاري و نااميدي سفاردي‌ها مي‌شود. نتيجه‌ي اين سياست‌ها، ايجاد دو طبقه‌ي فرادست و فرودست در ميان جامعه‌ي يهوديان است. از نظر سياسي هم راه نيل به مناصب عاليه‌ي حکومت صهيونيستي براي سفاردي‌ها مسدود يا حداقل همراه با دشواري‌هاي بسياري است. آمار مربوط به تعداد سفاردي‌ها در کنست يا کابينه، مبين تبعيض سياسي حاکم بر اين گروه است. در حوزه‌ي مسائل نظامي نيز اکثر مناصب مهم تحت کنترل اشکنازي‌ها قرار دارد و امور سخت و جان‌فرساي نظامي معمولاً به‌عهده‌ي يهوديان سفاردي است.۲ به‌ عقيده‌ي تحليل‌گران، اين شکاف اجتماعي به‌مرور مي‌تواند زمينه‌ي فروپاشي از درون اين رژيم را فراهم آورد.
شکاف مذهبيون-سکولارها
يکي ديگر از اختلافات اصلي در جامعه‌ي‌ صهيونيستي، پيرامون مفاهيمي اساسي مانند يهوديت، صهيونيسم و دولت است. در يک طرف اين تضاد، بنيادگرايان مذهبي طرفدار صهيونيسم و در طرف ديگر، سکولارهاي منادي پست‌صهيونيسم قرار دارند. در جامعه‌ي‌‌ صهيونيستي، در سه دهه‌ي‌ گذشته، گرايش‌هاي مذهبي تقويت و به‌ تبع آن، شکاف ميان مذهبيون و سکولارها نهادينه شده است. در چنين شرايطي، رژيم صهيونيستي قادر نيست منازعات مذهبي را به‌ دلخواه خود مديريت کند. احزاب و جريان‌هاي مذهبي، خواهان تعريف رژيم صهيونيستي به‌عنوان يک رژيم يهودي و نهادينه کردن تبعيض مذهبي هستند. حال آنکه احزاب و جريان‌هاي سکولار با تأکيد بر ماهيت سکولار اين رژيم، مي‌کوشند اقليت‌هاي غيريهودي را در اين جامعه ادغام کنند. هويتي که بنيان‌گذاران صهيونيست آن را به ايدئولوژي غالب در حوزه‌ي شکاف‌هاي قومي-مذهبي تبديل کرده بودند، چالش‌هاي قومي-مذهبي ايجادشده در جامعه‌ي اسرائيل و تضادهاي نهفته در ايدئولوژي صهيونيسم را بيشتر از هر زمان ديگري عيان کرده است. تضادهايي که اقليت‌هاي قومي-مذهبي و حتي خود يهوديان به آن معترف‌اند.۳ در حقيقت، با گذشت زمان، تضادها و تناقضات ايدئولوژيک بنيان‌هاي رژيم صهيونيستي، خود را بيشتر نمايانده است؛ تا جايي که صداي موافقان اين رژيم را درآورده است.
مهاجرت معکوس
اساس شکل‌گيري رژيم صهيونيستي بر تشويق يهوديان به مهاجرت از سراسر جهان به فلسطين بود. با وجود آنکه صهيونيست‌ها موفق شدند جمعيت زيادي را در رژيم جعلي خود گرد هم بياورند، اما امروزه اين رژيم با پديده‌اي به نام «مهاجرت معکوس» مواجه شده است. در اين پديده، ساکنان سرزمين‌هاي اشغالي به‌دلايل مختلف، به‌ويژه ناامني مستمر و عدم تحقق رؤياي «رفاه اجتماعي»، اسرائيل را ترک مي‌‌گويند و به کشورهاي ديگر مهاجرت مي‌کنند. بنيان رژيم صهيونيستي بر مهاجرت گذاشته شده است. اهميت مهاجرت تنها در تأثير آن بر ميزان جمعيت و نرخ رشد آن نيست، بلکه مي‌توان گفت مهاجرت متغير مهمي در تعيين ويژگي‌هاي نژادي و فرهنگي و شکل‌دهي به ساختار طبقاتي جامعه‌ي اسرائيل محسوب مي‌شود.۴
يکي از پژوهش‌هاي جديد صورت‌گرفته در رژيم صهيونيستي نشان مي‌دهد که طي دو دهه‌ي گذشته، يک ميليون صهيونيست سرزمين اشغالي را ترک کرده‌اند. براساس گزارش‌هاي رسمي اين رژيم، در حال حاضر حدود ۷۵۰ الي ۸۵۰ هزار يهودي با تابعيت اسرائيلي در خارج از (فلسطين اشغالي) زندگي مي‌کنند. پديده‌ي مهاجرت معکوس تنها به اين يک ميليون صهيونيست که عملاً سرزمين‌هاي اشغالي را ترک کرده‌اند، ختم نمي‌شود، بلکه هم‌اکنون بسياري از شهروندان صهيونيست ساکن اين رژيم درصدد دريافت گذرنامه‌ي خارجي هستند. در نظرسنجي‌هاي انجام‌گرفته در اين مورد، دو عامل «ضعف ايده‌ي صهيونيست» و «کاهش امنيت و رفاه اجتماعي» به‌عنوان دو عامل مهم مهاجرت ذکر شده است.۵

در سال ۲۰۱۴ ميلادي شبکه‌ي تلويزيوني «العاشره» رژيم صهيونيستي نيز نتايج يک نظرسنجي در مورد مهاجرت معکوس در اسرائيل را منتشر کرد. بنا بر اين نظرسنجي، بيشتر از نيم‌ميليون نفر به‌دليل شرايط بد معيشتي، آماده‌ي ترک اسرائيل هستند و پنجاه درصد از مردم ساکن در سرزمين‌هاي اشغالي به فکر آماده کردن شرايط براي خروج از اين رژيم هستند. اين شبکه همچنين اعلام کرد که تاکنون هشت‌صد هزار نفر به‌صورت دائمي و هميشگي اسرائيل را ترک کرده‌اند.
در همين حال، شانزده مؤسسه و نهاد اطلاعاتي آمريکا در پژوهشي که انجام داده‌اند، به اين نتيجه رسيده‌اند که اسرائيل تا سال ۲۰۲۵ فرومي‌پاشد. پژوهش نهادهاي امنيتي آمريکا در ادامه، به ‌دليل اين فروپاشي مي‌پردازد و اعلام مي‌کند که يهوديان به‌ميزان بسيار بالايي در حال بازگشت از فلسطين به کشورهايي که از آنجا آمده‌اند هستند. همچنين براساس تجزيه‌وتحليل آينده‌پژوهان سازمان جاسوسي مرکزي آمريکا (سيا) که به نمايندگان سناي منتخب در امور اطلاعات و کميته‌ي منتخب دائم مجلس نمايندگان در امور اطلاعات ارائه شده است، اسرائيل تا سال ۲۰۲۹ بيشتر دوام و بقا نخواهد يافت. وخامت اوضاع اقتصادي، تهديدهاي امنيتي و کاهش احساس تعلق به دين يهود، مهم‌ترين دلايل مهاجرت معکوس در اسرائيل است.
چالش‌هاي نظامي-امنيتي
رژيم صهيونيستي در نُه سال گذشته، در چهار جنگ مهم با حزب‌الله لبنان و گروه‌هاي مقاومت فلسطين شکست خورده است. نکته‌ي مهم در اين مورد اين است که اسرائيل توسط هم‌پيمانان غرب اين رژيم به مدرن‌ترين سلاح‌ها تجهيز شده بود. در جنگ ۳۳روزه، ۲۲روزه و هشت‌روزه، نيروهاي مقاومت از لحاظ در اختيار داشتن تجهيزات نظامي در برابر اسرائيل، اوضاع چندان مناسبي نداشتند، اما با اين وجود پيروز شدند. اما در جنگ ۵۱روزه در سال گذشته، اوضاع تغيير کرد و مبارزان فلسطيني با رونمايي از تجهيزات نظامي خود، اسرائيلي‌ها را غافل‌گير کردند و شکستي ديگر را متوجه اسرائيل نمودند. اکنون که گروه‌هاي مقاومت اعلام نموده‌اند به تسليحات و موشک‌هاي پيشرفته‌تري نسبت به قبل دست پيدا کرده‌اند، تهديدات امنيتي بيش از پيش موجوديت اسرائيل و بقاي اين رژيم را به چالش خواهد کشيد. بي‌شک تهديدات امنيتي يکي از مهم‌ترين دلايل مهاجرت معکوس در اسرائيل است.

از کنار هم قرار دادن تمامي چالش‌ها و شکاف‌هاي موجود در مورد اسرائيل مي‌توان نتيجه گرفت که پيش‌بيني رهبر معظم انقلاب در مورد نابودي اسرائيل تا ۲۵ سال ديگر با واقعيت‌هاي موجود در مورد رژيم صهيونيستي کاملاً همخواني دارد و چه‌بسا عمر اين رژيم زودتر از اين موعد نيز به سر آيد.

پي‌نوشت‌ها:

۱/ مراجعه شود به: عبدالعالي، عبدالقادر، رژيم اسرائيل و گسست‌هاي سياسي-اجتماعي آن، ترجمه‌ي محمد خواجويي، مؤسسه‌ي ابرار معاصر، ۱۳۹۱.
۲. http://zionism.pchi.ir/show.php?page=contents&id=۶۰۱۳
۳. http://isrjournals.ir/fa/special-articles/۱۱۰۱-special-article-farsi۶۹.html
4. موشه ليساک و اليعيزر ليشيم، من روسيا الي اسرائيل: ثقافه و هويه في حاله تحول. تل أبيب، الکيبوتس الموحد، ۲۰۰۱، ص۲۵۱-۲۵۰.
۵/ به‌عنوان نمونه، به لينک‌هاي زير توجه کنيد:
ازدياد الهجرة العکسية من إسرائيل، قابل دسترسي در:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/۲۰۱۲/۱۲/۲۳
مستجدات عن الهجرة اليهودية المعاکسة من إسرائيل، قابل دسترسي در:
http://www.alrai.com/article/۶۸۵۳۹۶.html
نمو المسلمين الفلسطينيين بأراضي ۴۸، قابل دسترسي در:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/۲۰۱۴/۱۰/۲۴/۳-۴-
گزارش سازمان سيا درباره‌ي حتميت نابودي رژيم صهيونيستي، قابل دسترسي در:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۷۱۲۲۱۱۱۸۶
Reverse immigration grips Jews, in
http://gulfnews.com/opinion/thinkers/reverse-immigration-grips-jews-۱.۱۴۷۱۳۱۰

محمدرضا مرادي

برگرفته از: ido.ir

تعداد بازديد:561 آخرين تغييرات:95/04/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر