چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 6 شوال 1439 - 20 ژوئن 2018
صفحه اصلي/خانواده

فرزندان را به عفاف و حجاب علاقمند کنیم

آيا حجاب در موفقيت زندگي همسران تاثير دارد؟

فرزندان را به عفاف و حجاب علاقمند کنيم

اگر خانواده اي خانه و اتومبيل شخصي نداشته باشد، اگر مال و منالش را دزد بزند، اگر سلامتي يکي از اعضاي خانواده به خطر بيفتد، باز هم خانواده باقي خواهد ماند. اما اگر در خانواده اي عشق و محبت جاري نباشد، نمي شود اسمش را خانواده گذاشت. براي اينکه عشق در خانواده ما جريان پررنگ تري پيدا کند، راهکارهاي زيادي وجود دارد که يکي از مهم ترين آنها مقيد بودن اعضاي خانواده به خصوص زن و شوهر به عفاف و حجاب است.

اساس خانواده عشق است. عشق اعتماد مي آورد، موجب ايثار مي شود، در زمان بحران خانواده را پشت هم نگه مي دارد و باعث شادکامي اعضاي خانواده مي شود. اينکه عفاف و حجاب چگونه مي تواند به تحکيم عشق در خانواده کمک کند و ما چطور مي توانيم فرزندانمان را به عفاف و حجاب علاقمند کنيم، موضوعي است که در اين مقاله درباره آن صحبت مي کنيم. 

- مثلث عشق

يکي از اصول تفاهم، داشتن تعريف مشخص از مفاهيمي است که مي خواهيم درباره آن صحبت کنيم. عشق در مکاتب فلسفي و عرفاني تعاريف زيادي دارد ولي از آنجا که ما مي خواهيم درباره عشق از يک منظر ملموس تر و عيني تر صحبت کنيم تعريف استرنبرگ را که از منظر روانشناسي به عشق پرداخته است انتخاب مي کنيم.
در تعريف دکتر استرنبرگ عشق شامل سه جنبه مي شود: صميميت، تعهد و شهوت. اگر در رابطه بين زن و شوهر صميميت و تعهد باشد ولي بعد جنسي نباشد، يک جايي از کار مي لنگد. همينطور اگر بعد شهواني باشد ولي تعهد و يا صميميتي نباشند حتماً اشکالي در کار است. با اين تعريف، عشق به رابطه زن و شوهرهايي پا مي گذارد که هر سه جنبه را با هم داشته باشند. 

- از عفاف و حجاب تا عاشقي

نشان دادن زيبايي هاي خود به ديگران براي دختر نوجوان شما لذت بخش است. اگر مي خواهيد اين لذت زودگذر را از او بگيريد، بايد لذتي بزرگتر را جايگزين آن کنيد

انسان ها از هر کجاي دنيا و هر مذهب و مکتبي که باشند، دوست دارند همسري داشته باشند که اهل عفاف باشد. براي ما مسلمان ها که عفاف و حجاب را لازم و ملزوم هم مي دانيم اين مسئله اهميت بيشتري هم دارد. در کنار دلايل مذهبي که اعم همه دلايل است، اين قضيه از نگاه روانشناسي هم قابل بررسي است. به طور کلي، عفاف و حجاب از مسيرهاي روانشناختي متعددي مي تواند به تقويت مثلث عشق بين زن و شوهرها کمک کند: 

1- ضلع صميميت

عفاف و حجاب تأثير زيادي در صميميت بين زوجين دارد، چون که موجب مي شود: 
*
اعتماد  آنها نسبت به هم بيشتر شود. عفاف و حجاب همسرتان، خيال شما را از خيانت راحت مي کند. 
*حمايت آنها از هم بيشتر شود. هيچ آدم سالمي پشت همسري را که قابل اعتماد است خالي نمي کند. 
*محبت شان بيشتر مي شود. وقتي اعتماد و حمايت باشد، عواطف هم بيشتر مي شوند. 

2- ضلع تعهد

عفاف و حجاب تعهد زناشويي  را به دو طريق بيشتر مي کند: 
*آگاهي آنها را نسبت به اهدافشان افزايش مي دهد. همسراني که عفيف و محجوبند، به اهدافي که براي زندگي مشترکشان تعيين کرده اند بيشتر پاي بند مي مانند.
*مانع لغزش هاي ناخودآگاهشان مي شود. خيلي از خيانت هاي زناشويي به صورت ناخودآگاه براي افراد اتفاق مي افتند. عفاف و حجاب، خودآگاهي افراد را در چنين موقعيت هايي افزايش مي دهد. 

3- ضلع شهوت

درباره تأثير عفاف و حجاب بر اين مسئله همين بس که به تأثير آن بر کاهش تنوع گرايي در رابطه جنسي اشاره کنيم. روشن است که اگر زن و شوهري اين موارد را داشته باشند، عشق را تجربه خواهند کرد و فرزنداني خواهند پروراند که اين تجربه مثبت را در زندگي مشترک آينده شان تکرار مي کنند. 

- چگونه فرزندان را به عفاف و حجاب علاقمند کنيم؟ 

همه پدر و مادرها دوست دارند از بهترين داشته هايشان به فرزندانشان بدهند. يکي از داشته هاي مهم شما به عنوان والدين، سرمايه بزرگ عفاف و حجاب است که همانطور که گفتيم تأثير زيادي روي تحکيم خانواده دارد. براي علاقمند کردن فرزندانتان به اين مسئله سرنوشت ساز چند نکته را در نظر بگيريد: 

وقت شناس باشيد

 مهم است که فرزندتان از همان طفوليت به صورت تدريجي و عيني با حجاب آشنا بشود. بچه ها در اين سن، هنوز وارد مرحله اي نشده اند که مفاهيم انتزاعي را بفهمند. پس بايد دريچه هاي ديگري را براي آموزش دادن به آنها پيدا کنيد. يکي از مهم ترين اين دريچه ها قصه و بازي هستند. 

به او حق انتخاب بدهيد

اگر دختر کوچولوي شما دوست دارد که بيرون از خانه روسري بپوشد و يا چادر به سر کند، از اين انتخاب او استقبال کنيد و وقتي خسته شد و آنها را به شما داد او را با عباراتي مثل « خودت بايد بياوري»، «گفتم سرت نکن » و غيره سرزنش نکنيد. به تمايلات کودکانه او احترام بگذاريد. اگر هم دخترتان نوجوان است به هيچ وجه او را به داشتن حجاب مطلوب خودتان مجبور نکنيد. مرزهاي حجاب را براي او مشخص کنيد و در اين چارچوب به او اجازه بدهيد آنطور که دوست دارد بپوشد. 

از در بهشت وارد شويد

آگاهي آنها را نسبت به اهدافشان افزايش مي دهد. همسراني که عفيف و محجوبند، به اهدافي که براي زندگي مشترکشان تعيين کرده اند بيشتر پاي بند مي مانند

 با بچه هاي کوچک درباره جهنم و خشم خدا  صحبت نکنيد براي مثال نگوييد که «اگر روسري سر نکني خدا تو را دوست نخواهد داشت و يا تو را در آتش مي اندازد». به جاي آن بگوييد که « خدا هميشه تو را خيلي دوست دارد، تو هم او را دوست داري؟» و چون همه بچه ها به اين سؤال پاسخ مثبت مي دهند به او بگوييد که «فکر مي کني چه جوري مي تواني به خدا نشان بدهي که دوستش داري؟» و وقتي او نظراتش را مي گويد شما هم به مسئله حجاب اشاره کنيد: « يکي از راه هايي که خدا مي فهمد تو دوستش داري اين است که وقتي از خانه مي رويم بيرون روسري سرت کني». 

حجاب را جذاب کنيد

 نشان دادن زيبايي هاي خود به ديگران براي دختر نوجوان شما لذت بخش است. اگر مي خواهيد اين لذت زودگذر را از او بگيريد، بايد لذتي بزرگتر را جايگزين آن کنيد. براي مثال با دخترتان طوري رفتار کنيد که پوشيدن روسري براي او خاطرات خوبي به همراه داشته باشد. 

خودتان عفاف و حجاب داشته باشيد

 در مقوله عفاف و حجاب، معمولاً به پسرها توجه کمتري مي شود در حالي که آنها نيمي از ماجرا هستند. به همان اندازه که به دخترتان در اين زمينه توجه مي کنيد به پسرتان هم توجه کنيد و سعي کنيد براي هر دوي آنها الگوهاي خوبي باشيد. 

به هيجاناتشان اجازه برون ريزي بدهيد

 فرزندان شما چه دختر و چه پسر به خصوص در سن نوجواني نياز دارند تا هيجاناتشان را بروز بدهند. نمي شود از نوجواني که به او فرصت درستي براي تخليه هيجاني نمي دهيم انتظار داشته باشيم که به عفاف و حجاب پايبند باشد. 

به او احترام بگذاريد

 وقتي به فرزندتان احترام مي گذاريد او احساس مي کند ارزشمند است و اين احساس در آينده مانع از آن مي شود که او به تمايلات زودگذر تن بدهد. 

به او فرصت بدهيد

 همه آدم ها در دوران نوجواني يک جور سردرگمي هويتي را تجربه مي کنند. در اين دوران سرنوشت ساز با فرزند نوجوانتان مدارا کنيد، او را نصيحت نکنيد زيرا تأثير بلندمدتي ندارد و ضمن اينکه از دور مراقب او هستيد، به او اجازه بدهيد خودش را پيدا کند.

تعداد بازديد:362 آخرين تغييرات:95/04/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر