جمعه 27 فروردين 1400 - 4 رمضان 1442 - 16 آپريل 2021
صفحه اصلي/صفحات معمولي

پاسخ قاطع دولت به اشرار

سخنگوي دولت گفت: دولت مسلط بر تحرکات کشور است و بزودي پاسخ محکمي به جنايات اشرار خواهد داد .

ايرنا: غلا‌محسين الهام امروز دوشنبه در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سووالي در خصوص عمليات تروريستي در استان کرمان و تهديد امنيت مردم افزود : اين افراد نتيجه‌اي از اينگونه کارها نخواهند گرفت و به جايي نخواهند رسيد و اگر بدخواهان کشور و گروههاي تروريستي نيز از اينها حمايت کنند , بزودي پاسخهاي شديدي از سوي مردم دريافت خواهند کرد.

سخنگوي دولت اين گونه اقدامات را تلا‌شي مذبوحانه خواند و گفت: البته اينگونه عمليات تروريستي تلخ و سنگين است و جان و سلا‌مت شهروندان براي ما عزيزترين مساله است.

الهام تامين امنيت مردم را مهم ترين وظيفه اصلي و خطير دولت دانست و گفت: دولت براي تامين امنيت مردم از هيچ تلا‌شي دريغ نخواهد کرد.

وي تصريح کرد: امروز که دولت جمهوري اسلا‌مي در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي موفقيت‌هاي خوبي بدست آورده است , عده‌اي تلا‌ش مي کنند , شيريني اين موفقيت ها را به کام مردم تلخ کنند.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اظهارات نايب رييس اول مجلس در زمينه واگذاري تامين امنيت مرزهاي شرقي به سپاه و بسيج گفت: ما امروز معضلي در تامين امنيت در چارچوب نهادهاي موجود نداريم.

الهام گفت: سازمان‌هايي که بصورت قانوني و عادي ملزم به تامين امنيت هستند کار خود را انجام مي‌دهند و دولت نيز آنها را تقويت و حمايت مي کند.

سخنگوي دولت افزود: شرايط امنيتي به گونه‌اي نيست که بخواهيم تغييراتي اعمال کنيم.

الهام خاطر نشان کرد: راهزني ها و شرارت ها در کشور بزرگي مثل ايران امر فوق‌العاده‌اي نيست و آنها نتوانسته‌اند عمليات پيچيده‌اي انجام دهند و وي ادامه داد: کشتن مردم بيگناه در جاده‌ها هيچ ارزش فني و عملياتي ندارد و مساله‌اي وجود ندارد که نيروي انتظامي از عهده آن برنيايد و قطعا با اين اقدامات , قاطعانه و بشدت برخورد خواهد شد.

تعداد بازديد:2706 آخرين تغييرات:85/02/25
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر