یکشنبه 6 خرداد 1397 - 11 رمضان 1439 - 27 مي 2018
صفحه اصلي/قرآن


 
 


 


 


 
خروجي RSS

شبه‌افکنی‌های اجتماعی و ارتباط آن با ضعف آموزش عمومی قرآن

تک ‌فلاح بيان کرد:

شبه‌افکني‌هاي اجتماعي و ارتباط آن با ضعف آموزش عمومي قرآن

گروه فعاليت‌هاي قرآني: معاون مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت بر اين باور است که آموزش عمومي قرآن به صورت غير مستقيم با آموزش سبک زندگي اسلامي و قرآني به کودک آغاز شده و برخي شبه‌افکني‌هاي اعتقادي در جامعه را ناشي از ضعف آموزش عمومي مي‌داند.

داوود تک‌فلاح، مدرس قرآن و معاون مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاري بين المللي قرآن(ايكنا) در مورد آموزش عمومي قرآن و وضعيت آن در جامعه، ضمن ارائه تعريفي از اين نوع آموزش، گفت: آموزش عمومي قرآن، آموزشي است که براي همگان در نظر گرفته مي‌شود. حداقل آموزشي که براي سواد عمومي قرآن مورد نياز است، مي‌توان به عنوان آموزش عمومي قرآن نام برد.
آغاز آموزش عمومي قرآن با آموزش هنجارها
اين مدرس و کارشناس آموزش قرآن با اشاره به اينکه در کميسيون آموزش عمومي قرآن 9 هدف براي اين نوع آموزش در نظر گرفته شده است، در مورد زمان آغاز آموزش عمومي قرآن براي افراد، افزود: در بحث آموزش از بدو تولد به فرزندان آموزش‌هايي در خصوص فراگيري هنجارهاي اجتماعي و زندگي روزمره و نيز رفع نيازها، داده مي‌شود و اين آموزش‌ها تا آخر عمر افراد، همراه آنها هست، به اين صورت که برخي از آموزش‌ها در کودکي، برخي در نوجواني، جواني و ميانسالي صورت مي‌گيرد. برخي غريزي است و برخي ديگر نيز بايد آموزش داده شود.
اين داور مسابقات قرآن تصريح کرد: اين آموزش‌ها، شامل آموزش‌هاي کلامي و غير کلامي مي‌شود. بسياري از اين آموزش‌ها را خود قرآن و سبک زندگي اسلامي و قرآني براي ما مشخص کرده است، يعني اين آموزش‌ها از قرآن احصاء مي‌شود، از جمله اين آموزش‌ها مي‌توان به سلام کردن اشاره کرد. سلام کردن از زماني که تکلم کودک شروع مي‌شود، آموزش داده مي‌شود.
شروع آموزش قرآن از آغاز ارتباط‌گيري افراد با قرآن
تک فلاح با تأکيد بر اينکه برخي آموزش‌ها به سن ارتباطي ندارد، اظهار کرد: بر همين اساس برخي آموزش‌ها از همان بدو کودکي آغاز مي‌شود و به نسبت بلوغ و توانمندي ذهني گسترش مي‌يابد. در واقع زماني که فردي بتواند با قرآن به عنوان يک کتاب آسماني ارتباط برقرار کند، مي‌تواند آماده يادگيري قرآن نيز باشد.
وي با اشاره به اينکه برخي انواع آموزش عمومي قرآن در جامعه بسيار ضعيف است، گفت: زماني که آموزش عمومي قرآن در جامعه ضعيف باشد و به برخي مسائل اعتقادي قرآن براساس آموزش‌هاي عمومي پاسخ داده نشود، شبهه‌افکن‌ها مي‌توانند از طرق مختلف افراد را به اشتباه بيندازند. شايد به نوعي بگوئيم اين مسائل، فراتر از درک و فهم قرآن باشد، اما اينها چيزي جز آموزش عمومي قرآن نيست. دايره آموزش عمومي قرآن آن چيزهايي است که جزء ضروريات است، همچنانکه براي احکام شرعي گفته شده است، هر آنچه شما مبتلا‌به آن هستيد، در خصوص احکام شريعت بر شما واجب است، در مورد قرآن نيز هر آن چيزي که انسان مبتلا‌به آن است بر او واجب است و بايد ياد بگيرد.
تک فلاح در پاسخ به اين سؤال که زمان خاصي براي شروع آموزش عمومي قرآن در جامعه مد نظر هست يا خير؟ بيان کرد: همانطور که گفتم آموزش عمومي قرآن، بخش‌هاي مختلفي دارد، به عنوان مثال در برخي خانواده‌ها ديده مي‌شود که هنوز تکلم کودک کامل نشده است که آموزش قرآن آغاز مي‌شود، حالا اين آموزش نه حفظ يا روخواني که احترام و ادب در برابر قرآن است، اين خودش يک نوع آموزش عمومي قرآن است که طريقه مواجهه با آن را آموزش مي‌دهد. بنابر اين آموزش عمومي قرآن و انواع آن بستگي به شرايط افراد دارد.
اين کارشناس آموزش قرآن خاطرنشان کرد: اين آموزش تا زماني که کودک کلمات و مثل‌هاي قرآني که در محاوره به کار مي‌رود، مي‌شنود، ادامه مي‌يابد و در ادامه نيز وارد انواع ديگر مي‌شود. اينکه بعد از تکلم به کودک گفته مي‌شود بايد قبل از شروع هر کار «بسم الله» بگويد نيز يک آموزش عمومي قرآن است. آموزش‌هايي که در اين راستا قرار مي‌گيرد نيز شامل آموزش عمومي قرآن است و از همين زمان آموزش عمومي قرآن را مي‌توان آغاز کرد. در واقع آموزش عمومي قرآن از زماني که سبک زندگي قرآني و اسلامي به صورت مستقيم يا غير مستقيم به کودک آموزش داده مي‌شود، شروع مي‌شود.
تأکيد بر نقش اثرگذار خانواده
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد ميزان اثرگذاري نهادهايي همچون خانواده و مدرسه و ... در زمينه آموزش عمومي قرآن گفت: قطعاً اولين مجموعه‌اي که مي‌تواند اثرگذار باشد، خانواده است؛ چرا که کودک ممکن است تا سن پيش دبستاني به مراکز آموزشي ورود پيدا نکند، اگر ما در حال حاضر 10 ميليون کودک زير شش سال در کشور داشته باشيم شايد دو ميليون نفر از آنها از خدمات مهدهاي کودک و مراکز آموزشي که البته به صورت محدود نيز هست، استفاده کنند. به هر حال بخش عمده زندگي کودک در خانواده مي‌گذرد، بنابر اين وظيفه خانواده است که آموزش‌ها را ارائه دهد.
تک‌فلاح در ادامه عنوان کرد: به طور قطع و يقين تا زماني که فرد وارد سيستم رسمي آموزش نشود، تمامي آموزش‌ها بر عهده خانواده است، در ادامه سيستم‌هاي کمکي به ميان مي‌آيد؛ از زماني که آموزش و پرورش وارد عرصه مي‌شود، شاهد تأثير شگرف آن خواهيم بود؛ چرا که آموزش و پرورش يکي سري مسئوليت‌هاي آموزشي را بر عهده مي‌گيرد که ادامه آن در خانواده بايد پيگيري شود. لذا نقش آموزش و پرورش بعد از ورود کودک به مدرسه پررنگ‌ مي‌شود، يعني در دوران ابتدايي نقش آموزش و پرورش به صورت پنجاه درصد خواهد بود.
وي گفت: در مقاطع بالاتر نيز يک سري فعاليت‌هاي فوق‌برنامه، افزايش يافته و نقش خانواده کم‌رنگ‌تر مي‌شود، اما همچنان اين نقش وجود دارد، هرچند بسيار کم است. بخشي از اين کم‌رنگ شدن به خاطر اهميت ندادن خانواده‌ها به آموزش بعد از بالغ شدن کودک است.
تٍأثير 100 درصدي مربي بر آموزش
اين کارشناس آموزش قرآن در مورد ميزان اثرگذاري منابع، مربي و شيوه تدريس در آموزش عمومي قرآن نيز بيان کرد: اگر مربي مجرب باشد، تا 90 درصد مي‌تواند در آموزش اثرگذار باشد. اگر مربي يک فرد جامعه باشد، مي‌توان گفت اثري 100 درصدي دارد. زماني که کتاب آموزشي ارائه مي‌شود، يک درس‌نوشته براي مرور در منزل است و نقشي اگرچه به مراتب کم‌رنگ‌تر از مربي دارد، اما با توجه به اينکه کتاب يک منبع يکسان براي تمامي افراد به حساب مي‌آيد مي‌تواند مهم و اثرگذار باشد. با اين وجود قطعاً هيچ چيزي نمي‌تواند در کنار مربي و استاد در بحث آموزش قرآن خودنمايي کند.
فضاي مجازي تنها مي‌تواند يک شيوه کمکي باشد
تک‌فلاح در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در مورد استفاده از فضاي مجازي براي آموزش عمومي قرآن نيز عنوان کرد: بسياري از مجموعه‌ها در حال حاضر از آموزش مجازي استفاده مي‌کنند، اين آموزش‌ها در قالب فايل‌هاي آموزشي است که با نام‌هاي مختلف نامگذاري شده‌اند و مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اغلب اين فايل‌ها با عنوان «شيوه آموزش معکوس» شناخته مي‌شود، سيستم آموزشي معکوس به اين صورت است که فايل‌هاي درسي که توسط استاد ارائه شده، ضبط شده و در شبکه مجازي بارگذاري مي‌شود و بعد به دانش‌‌آموز اجازه داده مي‌شود اين آموزش را به صورت آفلاين مشاهده و ياد بگيرد و بعد در کلاس آموخته‌ها را ارائه دهد تا وقت کلاس و استاد صرف آموزش نشده و صرف تمرين و اصلاح يادگيري و افزايش توانمندي‌ها شود.
وي خاطرنشان کرد: در مجموع اين کارکردهاي فضاي مجازي بسيار خوب است و از اين روش در برخي مراکز آموزش رسمي نيز استفاده مي‌شود، اما واقعيت اين است که اگر آموزش مجازي به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد، نمي‌تواند موفق شود. اين نوع آموزش اگر با ترکيب با شيوه‌هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد و نقش کمکي داشته باشد مي‌تواند تا 40 درصد منجر به موفقيت در آموزش شود.
اين کارشناس آموزش قرآن در پايان اذعان کرد: با اينکه بسياري از آموزش‌ها حتي تخصصي در فضاي مجازي وجود دارد، اما واقعيت اين است که خروجي اين آموزش‌ها نمي‌تواند يک قاري برجسته باشد، اين موضوع در ساير آموزش‌ها هم وجود دارد. تا قرآن‌آموز در محضر استاد حاضر نشود و اشکالات در حضور استاد شناسايي نشود، به آن موفقيت صدردصد نمي‌رسد.

تعداد بازديد:435 آخرين تغييرات:95/05/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر