چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 9 شعبان 1439 - 25 آپريل 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

زنان در دامان طبیعت

زنان در دامان طبيعت

در ساختار هاي تاريخي اجتماع، ايران بيشترين زمان را در سازمان قبيله اي دارا بود، تاريخ ايل هاي کوچنده ايران، که روزي بيشترين جمعيت ايران را تشکيل مي دادنددر حال حاضر به تعداد بسيار کم رسيده است. 

تعداد بازديد:552 آخرين تغييرات:95/05/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر