چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

درگیری لفظی رئیس جمهور با عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی

حاشيه آخرين جلسه شورا؛

درگيري لفظي رئيس جمهور با عضو حقوقي شوراي عالي فضاي مجازي

در پي تعويق مکرر در برگزاري جلسات شوراي عالي فضاي مجازي کشور و نارضايتي اعضاي حقيقي و حقوقي شورا از روند موجود، آخرين جلسه شوراي عالي (شنبه شب) به رياست حسن روحاني با حاشيه هايي همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه اخير شوراي عالي فضاي مجازي يکي از اعضاي حقوقي شورا طبق آئين نامه داخلي و براساس نامه اي که توسط عده اي از اعضا امضا و تحويل شده بود، از رئيس جمهور درخواست مطرح شدن موضوع نامه مبني بر تشکيل منظم جلسات را داشت که به دليل اختصاص زمان به موضوع شبکه ملي اطلاعات، اجازه مطرح شدن اين موضوع و اعلام وصول آن داده نشد.

شنيده ها حاکي از آن است که زماني که رئيس جمهور با تکرار درخواست اين عضو حقوقي شورا مبني برقانوني بودن و براساس آئين نامه بودن درخواست خود مواجه مي شود، با عصبانيت تاکيد مي کند که «آيين نامه داخلي شورا را تغيير مي دهيم!»

اين عضو حقوقي شورا همچنين خطاب به روحاني (رئيس شوراي عالي فضاي مجازي) به کنايه وي در زمان انتخابات رياست جمهوري که گفته بود: « من سرهنگ نيستم »، اشاره کرد که اين موضوع باعث عصبانيت رئيس جمهور و بروز پاره اي درگيري هاي لفظي شد.

در اين باره پيگيري خبرنگار مهر از يکي از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي حاکي از آن است که موضوع عدم برگزاري مرتب جلسات شوراي عالي فضاي مجازي بارها از سوي اعضا با تذکر همراه بوده و پيش از اين نيز قول داده شده بود که برپايي اين جلسات به صورت مرتب انجام شود.

وي با تاييد درگيري لفظي ميان يکي از اعضاي شورا و رئيس جمهور که عصبانيت رئيس جمهور را به همراه داشت، ادامه داد: « مسئله اينقدر ساده نبود و برخورد از سوي رئيس جمهور تند بود.»

اين عضو شوراي عالي فضاي مجازي گفت: «قرار بود طرحي در اين جلسه ارائه شود که بر مبناي آن طبق آيين نامه داخلي شورا، برگزاري جلسات شوراي عالي هر دو هفته يکبار به صورت مرتب انجام شود. اين موضوع در تاکيدات مقام معظم رهبري نيز آمده است.»

وي درباره جزئيات بيشتري از درگيري لفظي رئيس جمهور با يکي از اعضاي شورا گفت: «يکي از اعضاي شورا از رئيس جمهور خواست تا اجازه اعلام وصول اين طرح را بدهد که رئيس جمهور به دليل اولويت دادن به موضوع شبکه ملي اطلاعات، اجازه طرح آن را نداد.»

تعداد بازديد:628 آخرين تغييرات:95/06/10
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر