چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440 - 20 فوريه 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

ثبت نام میکنند تا جریمه سربازی نرفتن بدهند

ثبت نام ميکنند تا جريمه سربازي نرفتن بدهند

براي پسران جامعه ما، سربازي همواره از دغدغه هاي مهم و اساسي بوده است. دغدغه اي که بر سرنوشت مسير زندگي آنها، اثر گذار است و موقعيت آنها را در انتخاب شغل و همسر آينده شان، دستخوش تغييراتي مي کند.

ثبت نام ميکنند تا جريمه سربازي نرفتن بدهند

«همسرم يک سال بعد از ازدواج مان رفت سربازي؛ آموزشي اش تهران بود و اولين باري که با لباس سربازي آمد خانه، همه چيز براي من بامزه بود؛ تا حالا او را کچل کرده نديده بودم؛ با لباسي که براي من هميشه متعلق به آدم هاي ديگري بود که در خيابان مي ديدم، با آن پوتين هاي خشک و باابهت شان!»
«سربازي براي من دو واقعيت داشت؛ اينکه مردها بايد آموزش ببينند که بتوانند از کشورشان دفاع کنند؛ اما واقعيت دومي که تجربه سربازي برادر و همسرم به من نشان داده اين است که وقت زيادي از بهترين روزهاي عمر مردها بايد براي اين کار صرف شود؛ آسيب هاي اين دو سال هم سرجاي خودش. رفتن او براي من مثل اين بود که مي رود توي خلأ و از دنيا جدا مي شود، آن هم براي کاري که فکر مي کردم تمام آن را مي توان در دو ماه و در همان دوره آموزشي ياد گرفت و اتفاقا يادگرفتن آن خيلي هم ضروري است. براي من مثل اين بود که زندگي مان وارد يک خواب زمستاني مي شود...»....

جاي خالي صورت بندي يک مسئله اجتماعي

سالانه حدود 400 هزار پسر ايراني به سربازي مي روند. با توجه به دوساله بودن دوره خدمت سربازي در ايران، مي توان گفت همواره حدود 800 هزار سرباز در حال خدمت هستند. دولت هزينه اي بالغ بر دوهزارو 400 ميليارد تومان خرج مي کند تا مخارج يک سال آنها را پوشش دهد (هزينه هر سرباز در دوره خدمتش بين 2.5 تا سه ميليون تومان برآورد مي شود). در سال هاي گذشته که بحث آسيب شناسي مدل فعلي سربازي و تلاش براي شناسايي و معرفي مدل هاي جايگزين در سطوح مختلف مديريت،
سالانه حدود 400 هزار پسر ايراني به سربازي مي روند. با توجه به دوساله بودن دوره خدمت سربازي در ايران، مي توان گفت همواره حدود 800 هزار سرباز در حال خدمت هستند.
اجرائي، کار شناسي و تصميم گيري (نظامي، دولت، مجلس و دانشگاه) مطرح بوده است، همه کار شناسي ها، نظر ها و رويکرد ها مبتني بر نسبت زندگي مرد ايراني و سربازي بوده است. تلاش شده در مقام تأييد، نفي يا نقد مدل فعلي، تأثير سربازي بر زندگي، کار و آينده پسران ايراني تحليل و توصيف شود. فقط در مواردي آن هم به صورت اظهارنظرهاي کلي، ارتباط پديده سربازي با خانواده و غالبا از منظر رويکردي هايي چون بررسي تأثير آن بر افزايش سن ازدواج يا به تعويق افتادن فرزندآوري، توجه نگاه هاي رسمي را به خود جلب کرده است؛ اما به اينکه زندگي زنان و دختران ايراني، فارغ از هرگونه منفعتي که جامعه يا حاکميت بر مبناي نقش هاي سنتي يا سهم آنها در خانواده تعريف مي کند چرا، چگونه و تا چه حد از پديده سربازي پسران متأثر مي شود، چندان توجه نشده و تبديل به صورت مسئله اي درخور اعتنا، از منظر آسيب شناسي اجتماعي نشده است. تعريف و تبيين نسبت زنان و دختران ايراني با مقوله سربازي و تأثيري که اين دوره دوساله از زندگي پسران بر زندگي و آينده دختران ايراني دارد، مي تواند اولويت هر طرح و راهکاري باشد که اين روزها به عنوان جايگزين براي مدل فعلي سربازي مطرح مي شود.

تفکيک جنسيتي حرکت يک نسل

«دختري را تصور کنيد که تحصيلات دوره ليسانسش را تمام کرده است. پسري که هم سن وسال و هم نسل اوست با فارغ التحصيلي، به احتمال خيلي زياد بايد برود سربازي؛ چه اتفاقي مي افتد؟! دو سال بعد که برگردد، بايد به فکر شغل يا ادامه تحصيل باشد. در اين مدت آن دختر يا ازدواج کرده که با توجه به مشغول خدمت بودن پسر هم دوره اش؛ احتمال ازدواج با چنين پسري براي او بسيار ضعيف است؛ يا ادامه تحصيل داده و از نظر موقعيت اجتماعي و آکادميک خود را از طبقه و جايگاه آن پسر منفک کرده است».
ثبت نام ميکنند تا جريمه سربازي نرفتن بدهند

سرهنگ محمدرضا اکبرحلوايي؛ معاون سابق مشمولان و امور معافيت هاي سازمان وظيفه عمومي کشور با ذکر اين مثال چگونگي تأثير سربازي بر روند جدايي جنسيتي در يک نسل را توضيح مي دهد. جدايي که به گفته او از منظر انسجام اجتماعي در ميان يک نسل از دختران و پسران ايراني، تهديدي جدي محسوب مي شود. فرصت ها و امکان هاي انتخاب همسر، همکار و هم کلاسي را از ميان «نسل خود» سلب مي کند و دختران را با پسران بزرگ تر از خود و پسران را با دختران کوچک تر از خود در موقعيت هاي مورداشاره هم حرکت مي کند.
حلوايي اين اتفاق ناميمون را در بحث ازدواج بسيار آسيب زا مي داند؛ بحثي که به اعتقاد او اين روزها با داغ شدن کليدواژه سالمندي بيش از هر زمان ديگري نيازمند چاره جويي است. «نکته جالب اين است که اين «جداافتادن» در بسياري موارد حتي با نرفتن و به تأخيرانداختن سربازي از سوي پسران هم اتفاق مي افتد. يعني پسران براي نرفتن به سربازي در وهله اول رو به ادامه تحصيل يا حتي مهاجرت مي آورند و در مرحله بعد با طولاني کردن خودخواسته دوره تحصيل، که معمولا به اميد گرفتن معافيت انجام مي شود؛ هم در مسير کلي زندگي شان از دختران هم نسل خود جدا مي شوند و هم زمان ازدواجشان نيز به تأخير مي افتد».

عده اي که مي توانند معافيت بگيرند

جانشين رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا از ثبت نام قريب به 160 هزار نفر در طرح جريمه ريالي سربازي در سال جاري خبر داد.
سردار ابراهيم کريمي در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا(1/1/1395) درباره ثبت نام طرح جريمه ريالي مشمولان غايب، اظهارکرد: ثبت نام از متقاضيان اين طرح همچنان ادامه دارد و برابر آمارها در سال جاري، تا کنون مجموعا 158 هزار نفر در اين طرح ثبت نام کرده اند.
وي درباره تعداد افرادي که کارت خود را دريافت کرده اند نيز گفت: اکثر افرادي که مبلغ جريمه خود را به
جانشين رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا از ثبت نام قريب به 160 هزار نفر در طرح جريمه ريالي سربازي در سال جاري خبر داد.
شکل نقدي پرداخت کرده اند کارتشان را دريافت کرده اند، آن دسته از افرادي هم درخواست پرداخت اقساطي مبلغ جرائم را داشتند پس از آنکه بيش از نيمي از مبلغ را پرداخت کنند مي توانند کارتشان را دريافت کنند، برخي ديگر نيز به تازگي ثبت نام کرده و پس از بررسي مدارک و اطلاعاتشان در صورتي که واجد شرايط باشند مراحل بعدي صدور کارت معافيتشان انجام خواهد شد.
البته که اين قانون تنها شامل عده اي مي شود که هشت سال از غيبت سربازي آنها گذشته باشد و مابقي جوانان، همچنان بايد به خدمت سربازي رهسپار شوند.

کلام آخر

بحث و کشمکش در ارتباط با نحوه اجراي خدمت سربازي، سالهاست که در جامعه ما مطرح بوده است و سربازي، دغدغه ثابت همه مشمولان جامعه ماست.
به نظر مي رسد در صورتي که قانون خريد خدمت سربازي از ابتداي سن مشمول شدن وضع شود، دغدغه آن دسته از مشمولان که قدرت خريد خدمت را دارند، برطرف شده و آنان مي توانند نسبت به اين امر اقدام کنند و آن عده هم که از اين توانايي برخوردار نيستند به خدمت سربازي مي روند و در عوض حقوق قابل قبولي دريافت کنند که بتوانند گذران زندگي و معاش خود را انجام دهند.
تعداد بازديد:377 آخرين تغييرات:95/10/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر