پنج شنبه 3 خرداد 1397 - 8 رمضان 1439 - 24 مي 2018
صفحه اصلي/مقالات

دی 88؛ مشتی محکم بر دهان فتنه گران

دي 88؛ مشتي محکم بر دهان فتنه گران

فتنه سال 88 جلوه اي از توطئه دشمنان بود و نهم ديماه همان سال حماسه اي به ياد ماندني و مشتي محکم بر دهان فتنه گران بود.

فتنه ي سال 88 جلوه اي از توطئه ي دشمنان بود؛ فتنه يعني کساني شعارهاي حق را با محتواي صددرصد باطل مطرح کنند، بياورند براي فريب دادن مردم. اما ناکام شدند.
هدف از ايجاد فتنه، گمراه کردن مردم است. شما ملاحظه کنيد؛ مردم ما در مقابله ي با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دي در سرتاسر کشور مشت محکمي به دهان فتنه گران زد. اين کار را خود مردم کردند. اين حرکت - همان طوري که گويندگان و بزرگان و همه بارها گفته اند - يک حرکت خودجوش بود؛ اين خيلي معنا دارد؛ اين نشانه ي اين است که اين مردم بيدارند، هشيارند. دشمنان ما بايد اين پيام را بگيرند.
آن کساني که خيال ميکنند ميتوانند ميان نظام و ميان مردم جدائي بيندازند، ببينند و بفهمند که اين نظام، نظام خود مردم است، مال مردم است. امتياز نظام ما به اين است که متعلق به مردم است. آن کساني که با همه ي وجود نظام جمهوري اسلامي را و اسلام را و اين پرچم برافراشته را در اين کشور نگه داشته اند، در درجه ي اول خود مردمند؛ دشمنان ما اين را بفهمند.

سردمداران دولتهاي مستکبر - و در رأس آنها آمريکا - عليه ملت ما حرف ميزنند، توطئه ميکنند، گاهي شعار ميدهند، گاهي اظهارات مزوّرانه ميکنند، گاهي صريحاً دشمني ميکنند، گاهي در لفافه ميبرند؛ اينها همه براي اين است که تحليل درستي از مسائل ايران و شناخت درستي از ملت ايران ندارند. ملت ما ملت بيداري است، ملت هشياري است.

نهم دي ماه سال 1388 خداوند يد بيضايي قدرت خود را به ياري جبهه حق رساند و حق را بر سر باطل کوبيد. حرمت شکني بي محاباي ارزشهاي مقدس مردم در عاشوراي سال گذشته توسط فتنه گران علاوه بر نشان دادن ماهيت انحرافي اين جريان باعث شد خشم مقدس مردم به جوش بيايد تا حماسه تاريخي ملت ايران در نهم دي سرمنشا بسياري از تحولات پسيني قرار بگيرد.

نظريه هاي کارشناسي در مورد فتنه 9 دي: 88 ‏
‏1-حماسه تاريخ ساز نهم دي نقطه عطفي در فرسايش فرماسيون کاذبي بود که اپوزيسيون داخل و خارج از کشور پس از انتخابات شکل داده بودند. در اين فرماسيون القايي ضمن جابجايي افکار عمومي و دامن زدن به ترديد ها مي بايست باورها، ارزش ها و ايستارهاي پذيرفته شده ملت ايران فرو مي پاشيد تا بر اين ويرانه، شالوده بنايي مصنوعي که شايد مانند قرقيزستان 5 سال هم دوام نمي آورد، بنا شود. ‏
غافل از اينکه هنجارشکني اپوزيسيون که در عاشوراي 88 به نقطه اوج خود رسيد ترمز اين فرماسيون را کشيد و باعث شد رانندگان آن با سر محکم به شيشه هاي جلو برخورد کنند. در واقع نهم دي اپوزيسيون را در مرحله انفعال قرار داد و هزينه حمايت از اين جريان را در افکار عمومي افزايش داد. پس از اين راهپيمايي و استمرار آن در حماسه22 بهمن همان سال لايه هاي منفعل جريان سبز، بسيج ناپذيرتر شده و لايه هاي اصولگراي منفعل، فعال تر وقابل بسيج تر شدند. اين روند فرسايشي فرقه سبز در ادامه ابتکار عمل را به مردم سپرد به گونه اي که امروز حماسه تاريخي نهم دي به‌عنوان تکيه گاه تصميمات بزرگ در کشور شناخته مي‌شود و راقم بسياري از معادلات فراروي ملت ايران در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تلقي مي‌گردد.
‏2- جنبش هاي مردمي اغلب ناشي از تکثير و تزايد انديشه هاي انتقادي هستند که به تدريج در اتصال با يکديگر در يک مقطع حساس و تعيين کننده توليد نيرو مي‌کنند. اين نيرو بعضا قدرت خارق العاده اي دارد و مي تواند سرنوشت تاريخ را عوض کند. راهپيمايي عظيم نهم دي در محکوميت سران فتنه تجلي خشم مقدس مردم بود که در چند ماه پس از انتخابات تل انبار شده بود و مسئله حرمت شکني عاشورا باعث شد اين کاسه صبر لبريز شود و يک حرکت خود جوش مردمي و بي سابقه در کشور شکل بگيرد به گونه اي که اگر چه در حمايت از حاکميت بود اما با خروج از کنترل حاکميت بخشهايي از نظام از جمله قوه قضائيه را آماج انتقادات تندي نمود. ‏
تحديدانديشه هاي انتقادي مردمي در قالب برخورد حکيمانه قوه قضائيه با سران فتنه باعث شد به يک باره انگشت اتهام در نهم دي به سوي اين قوه گرفته شود و دستگاه قضا متهم به کم کاري، تساهل و مدارا گردد. تحولات شش ماهه منتهي به نهم دي 1388 ضمن دو قطبي کردن فضاي کشور بستر را براي ائتلاف عمومي در حمايت از نظام و تعيين کنندگي مردم براي فيصله دادن به ماجرا ايجاد کرد. ‏
‏3- يکي از دستور کار هاي اپوزيسيون در فتنه سال گذشته که رگه هايي از آن هنوز ادامه دارد تلاش براي گسترش حوزه استقلال نهادهاي ديني از حکومت به منظور توسعه عرصه عمل مستقل نيروهاي مخالف بود. حسين بشيريه يکي از تئوريسين هاي فتنه سال گذشته در تعيين تکاليف رهبران داخلي جريان سبز در گفتگوي مفصل خود با نشريه لوگوس مي‌گويد: بايد حوزه دين به‌عنوان عرصه اي مستقل از حکومت و مرتبط با اپوزيسيون تلقي شود به نحوي که دستکم از لحاظ اخلاقي، علماي مستقل و منتقد، مرجع تظلم آسيب ديدگان از مظالم نيروهاي حکومتي به شمار آيند. ‏
اين سناريو که در قبال معدودي از علما و روحانيون توانست موفقيت هايي به دست آورد اما با هوشياري و بصيرت مراجع معظم و قاطبه روحانيان آگاه در نطفه خاموش شد. ‏
مشخصا در موضوع حرمت شکني عاشورا روشنگري هاي مرجع عاليقدر تشيع آيت الله حسين نوري همداني و حرکت شجاعانه وي در اين ايام براي هميشه در تاريخ ثبت مي‌شود. در جريان هتک حرمت عاشورا، آيت الله نوري همداني پيشتاز اعتراض شد و غيرتمندانه براي حراست از حريم حسيني(ع) به ميدان آمد. مردم قم در اين ايام بارها ضمن تجديد بيعت با آرمان هاي رهبر معظم انقلاب، حمايت خود را از مواضع‎ ‎روشنگرانه آيت الله نوري همداني در پشتيباني از مقام عظماي ولايت اعلام کردند. ‏
‏4- مقام معظم رهبري به بهانه سالروز 19 دي در بيانات مهمي حضور عظيم و تعيين کننده ملت مؤمن، بابصيرت و با غيرت ايران را در راهپيمايي سراسري نهم دي، تجلي دست قدرت خدا و حرکتي ماندگار در تاريخ انقلاب خواند و تأکيد کرد: در چنين شرايطي، اين حرکت مردم، اهميت مضاعفي داشت و روح ولايت، و روح حسين بن علي (ع) در آن ديده مي‌شود و همانگونه که امام راحل همواره مي گفت تجلي دست قدرت خدا بود. ايشان در ديدار هزاران نفر از مردم قم در سالروز حادثه عظيم 19 دي سال 56 گفت: اگر صدها بار براي نعمت هوشياري اين ملت، سجده شکر بجا آورده شود، باز هم کم است.
نتيجه گيري:
در نهم دي ماه بار ديگر ملت ايران تاريخ ساز شد و نشان داد که محکوم به تکرار تاريخ نيست. ملت ايران ثابت کرد قرباني پاک يا ناپاکي در مسيري پوک نخواهد شد و قدرشناس نعمت ولايت است.
انقلاب، نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت ايران در نهم دي نفسي تازه کرد و جهانيان به عينه ديدند که مردم و حکومت در ايران اسلامي در پرتو ولايت فقيه يک حقيقت واحد هستند. ملت فهيم و آگاه ايران با حضور تاريخي خود در نهم دي بار ديگر نشان دادند که به مراتب از نخبگان جامعه جلوتر هستند و اجازه نمي دهند که ميراث خون صدها هزار شهيد زير چکمه هاي دشمنان اين انقلاب اعم از آمريکا، انگليس، رژيم صهيونيستي، ديگر قدرتهاي استکباري، مرتجعين وابسته به نظام سلطه و منحرفان داخلي پايمال شود.


گرد آورنده مطلب از سوي بانوان فرهيخته شهرستان بانه

برگرفته از : ido.ir

تعداد بازديد:348 آخرين تغييرات:95/10/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر