دوشنبه 30 مهر 1397 - 12 صفر 1440 - 22 اكتبر 2018
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

جهان کوچک

جهان کوچک

 

جهان کوچک

جهان کوچک

فکر مي کنم که من
يک جهان کوچکم
جسم من شبيه کشت زار
هر رگم شبيه رودي جاريست

جهان کوچک

هر نفس که مي کشم
چون نسيم نو بهاريست
مغز من
معدني پر از طلاست
جهان کوچک
فکر مي کنم که قلب کوچکم
چشمه محبت خداست
جهان کوچک

تعداد بازديد:339 آخرين تغييرات:95/10/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر