سه شنبه 29 خرداد 1397 - 5 شوال 1439 - 19 ژوئن 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري

۳۰دی آخرین فرصت اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی اینترنت

مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات؛

۳۰دي آخرين فرصت اپراتورها براي تفکيک ترافيک داخلي و خارجي اينترنت

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جديدترين مصوبه خود، تمامي اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت را موظف کرد تا ۳۰ دي ماه جاري امکان تفکيک ترافيک داخلي با بين المللي اينترنت را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگيهاي ايجاد شده، در راستاي تحقق الزامات مصوب شبکه ملي اطلاعات، موضوع تفکيک ترافيک اينترنت در داخل از خارج کشور را بررسي و الزامات آن را تصويب کرد.

شبکه ملي اطلاعات امکان استفاده از سايتهاي داخلي که ترافيک آنها در داخل کشور مبادله مي شود را با قيمت کمتر از قيمت اينترنت بين الملل براي کاربران فراهم مي کند.

اين مصوبه بنابر پيشنهاد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص تسري موضوع تفکيک ترافيک در داخل از خارج، پيرو مصوبه شماره ۲۳۷ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيد و تفکيک ترافيک داخل و بين الملل اينترنت، با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت، براي همه اپراتورها الزامي شد.

برمبناي اين مصوبه تمامي اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات دسترسي، اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و يا همراه موظفند تا ۳۰ دي ماه جاري امکان تفکيک ترافيک اينترنت داخل از بين الملل را به نحوي براي همه کاربران ايجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

منظور از ترافيک داخل، هر ترافيک با ميزباني داخلي است. براي تحقق اين امر سازمان فناوري اطلاعات ايران و شرکت مخابرات ايران با همکاري شرکت ارتباطات زيرساخت بايد شرايطي را فراهم آورند که ترافيک داخل شرکت مخابرات ايران به صورت مجزا از ترافيک بين الملل، در دسترس ساير اپراتورها باشد.

تعداد بازديد:416 آخرين تغييرات:95/10/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر