پنج شنبه 27 دي 1397 - 11 جمادي الاول 1440 - 17 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

مقررات جدید برای طرحهای تشویقی موبایل/مکالمات نامحدود باز می گردد

مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات؛

مقررات جديد براي طرحهاي تشويقي موبايل/مکالمات نامحدود باز مي گردد

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، براي ارائه طرح هاي تعرفه اي تشويقي که از سوي اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات به کاربران پيشنهاد مي شود، مقررات گذاري کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سال گذشته اپراتورهاي موبايل با ارائه طرح هاي تشويقي از جمله مکالمات نامحدود موبايل، سعي در افزايش سهم خود از بازار و جذب مخاطبان کردند که اين نوع طرحهاي تشويقي به دليل افت کيفيت خدمت رساني، عدم حفظ تعادل بازار و ضدرقابتي شدن قيمتها، با واکنش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مواجه شد و اين سازمان دستور توقف اين مدل طرح ها را اعلام کرد.

هم اکنون کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ خود، مقررات جديدي براي طرح هاي تشويقي دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات، تصويب کرد که برمبناي آن، مقررات جديدي براي ارائه اين طرحهاي تشويقي وضع شده است تا اپراتورهاي موبايل و ارتباطات ثابت (اينترنت و تلفن) بتوانند بارديگر طرح هاي تشويقي خود را ارائه کنند.

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشويقي مي دهند

در اين مصوبه، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به هر اپراتور اجازه مي دهد که حداکثر ۸ بار در سال طرح هاي تشويقي را براي خدمات مورد نظر خود، به تفکيک در حوزه ثابت و موبايل ارائه کند.

مدت استفاده از طرح تشويقي يعني مدت زماني که مشترک از اين طرح استفاده مي کند حداکثر به مدت ۶ ماه درنظر گرفته شده است. همچنين مجموع مدت کل زمان ارائه طرح هاي تشويقي در سال، اعم از طرح تشويقي و يا تمديديه طرح تشويقي، نبايد بيش از ۸ ماه از سال باشد.

تمديد طرح تشويقي بعد از پايان مدت آن، به عنوان يک طرح تشويقي جديد محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشويقي اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمديد طرح تشويقي، براي تکميل مدت زمان ۳ ماهه طرح تشويقي اوليه بوده باشد.

طرح هاي تشويقي نبايد با افت کيفيت همراه باشد

ارائه طرح هاي تشويقي منوط به حفظ کيفيت خدمات بايد باشد و در صورتيکه طرح تشويقي منجر به افت کيفيت شود، اپراتور بايد بر اساس شرايط اعلام شده توسط رگولاتوري، نسبت به توقف طرح اقدام و در اين خصوص اطلاع رساني لازم را براي مشترکين خود داشته باشد.

درهمين حال در صورتي که رگولاتوري به دلايلي از قبيل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کيفي آنها با ارائه طرح هاي تشويقي، ادامه آن و يا توقف طرح پيش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام خواهد کرد و در اين صورت اپراتور مجاز به اجرا و يا ادامه يا توقف طرح نخواهد بود.

مشخصات طرح هاي تشويقي بايد شفاف باشد

در اين مصوبه ساعات کم مصرف، ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح براي صوت و ۲ صبح تا ۸ صبح براي ديتا اعلام شده است. براين اساس در صورتيکه اپراتور در طرح تشويقي مايل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادي ارائه دهد، بايد خدمات قابل ارائه در ساعات عادي و ساعات کم مصرف را به صورت تفکيک شده اعلام کند.

همچنين اپراتورها بايد در بخش عمومي پورتال خود، کليه تعرفه هاي عادي را اعلام کنند و بخش مشخصي را نيز به اعلام طرح هاي تشويقي تخصيص دهد و علاوه بر بروز رساني آن، مشخصات شفاف طرح هاي تشويقي به همراه تاريخ شروع و پايان طرح و نحوه شارژينگ آنها را اعلام کند.

در کليه تبليغات مربوط به طرح هاي تشويقي نيز بايد مشخصات اصلي طرح و تاريخ شروع و پايان آن منتشر شود.

تعيين نرخ طرح هاي تشويقي بر مبناي سهم اپراتورها از بازار

در صورت وجود کف تعرفه مصوب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براي يک سرويس، تعرفه خدمات مي تواند در قالب طرحهاي تشويقي پايين تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب براي خدمات، يک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاک سنجش خواهد بود.

تعرفه طرحهاي تشويقي اپراتوري با سهم بازار بيش از ۱۰ درصد، حداکثر مي تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پايين تر باشد و تعرفه طرحهاي تشويقي اپراتورهايي با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر مي تواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پايين تر باشد.

در همين حال هر طرح تشويقي مي تواند حداکثر شامل ۵ بسته خدمتي حاوي يک خدمت و يا ترکيبي از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعيين مبلغ براي کل بسته باشد.

توقف طرح تشويقي از سوي اپراتور يک هفته قبل اطلاع رساني شود

طبق مصوبه جديد کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، اپراتور ارائه دهنده سرويس بايد حداقل ۲ هفته قبل از اجراي طرح تشويقي، نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشويقي با جزئيات مربوطه، حداقل شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به رگولاتوري اقدام کند.

همچنين در صورتي که اپراتور قصد توقف طرح تشويقي را در مدت زمان دسترسي به طرح داشته باشد، بايد حداقل ۷ روز قبل از اجراي تصميم خود، اين موضوع را به اطلاع رگولاتوري برساند.

چنانچه در بسته خدمتي، اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتي ويروس، گوشي و ديگر تجهيزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قيمت مودم، آنتي ويروس،گوشي و ساير تجهيزات، مستقل از قيمت خدمات است و بايد به صورت مجزا تعيين و اعلام شود.

در صورتيکه طرح تشويقي بنا به درخواست اپراتور و با تاييد رگولاتوري و يا بنا به ابلاغ رگولاتور متوقف شود، اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکيني که پيش از اين نسبت به خريد طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکين فعلي استفاده کننده از طرح مذکور محسوب مي شوند تا پايان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارائه کند.

اپراتور بايد حداکثر يک ماه پس از اتمام ارائه طرح هاي تشويقي، آمار مربوط به ميزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغي رگولاتوري به اين سازمان ارائه دهد.

تعداد بازديد:500 آخرين تغييرات:95/10/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر