پنج شنبه 14 اسفند 1399 - 20 رجب 1442 - 4 مارس 2021
صفحه اصلي/مقالات

توجه به مشکلات و معضلات حقوقی کودکان باعث ترقی ارکان جامعه می‌شود

توجه به مشکلات و معضلات حقوقي کودکان باعث ترقي ارکان جامعه مي‌شود

کودکان سرمايه هاي ارزشمند و سازنده آينده جامعه هستند و توجه به مشکلات و معضلات حقوقي آنان باعث ترقي ارکان جامعه مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان چهار محال و بختياري، بايد بدانيم مديريت فردا به دوش مردان و زنان خودباوري است که در مسير معرفت و شناسايي حقوق حقه خود و آحاد جامعه بر مبناي تفکري ارزشمدار و توحيدي تلاش کرده و وارد عرصه عمل شده اند. اين خودباوري در جستجوي چالش و انگيزش ناشي از اهداف ارزشمند و والاست، چرا که خودباروي دو جزء دارد: يکي کار آمدي شخصي و ديگري عزت نفس، يعني اعتقاد به اينکه دستيابي به اهداف، موقعيت ها، دوستي ها و با عشق زيستن ها در شأن و توان ماست.

آنچنان که مولوي گويد: الحذر اي مؤمنان کان در شماست در شما بس قدرت بي منتهاست؛ همان گونه که ذکر شد مناسبات ميان اشخاص در تفکر آدمي مقام مهمي دارد و گرايش فرد به تعاملات اجتماعي و رعايت موازين حقوقي که زيباترين شکل آن «خانواده» است، گرايشي ذاتي است.

خانواده نخستين کانون و محيط اجتماعي است که دو نسل «بارور» و «نو رسته» آنجا در کنار هم با صفا و صميميت به زيستن، تعامل و ارتباط عميق زندگي مي پردازند و کودک خود را تحت سرپرستي و تربيت قرار مي دهند. مهم ترين وظيفه خانواده در درجه اول شناخت درست مراحل رشد کودکان و در درجه دوم شناسايي موانع و رفع آنها و در درجه سوم دريافت راهکارهاي مناسب است.

مادر امروز همان کودک ديروز است که در دامان مادري ديگر رشد کرده و زمينه هاي پرورش نسل بعد جامعه را فراهم آورده است. کودکان سرمايه هاي ارزشمند و سازنده آينده جامعه هستند و توجه به مشکلات و معضلات حقوقي آنان باعث ترقي ارکان جامعه مي‌شود.

تمامي تلاش انبيا و اولياي الهي عليهم السلام براي اين بود که افراط گرايي را از شيوه هاي عملکرد افراد بزدايند و انسان ها را با حقوق حقه خود آشنا سازند وقتي يک کودک از اوان کودکي با حقوق کودکان هم سن خود آشنا شد و چگونه زيستن در کنار انسان ها را تجربه کرد، يقيناً فردا نيز در جامعه به کليه تعهدات و وظايف خود واقف خواهد بود.

با نگاهي به قوانين و حقوق کودک در اسلام در مي يابيم که اسلام مصالح کودک را فراتر از مصالحي مي داند که در کنوانسيون هاي حقوق کودک بيان شده است. به‌عنوان مثال کنوانسيون حقوق کودک، آغاز کودکي را از بدو تولد مي داند، در حاليکه در تعاليم اسلام حقوق کودک نه تنها از زمان انعقاد نطفه بلکه از همان زمان انتخاب همسر براي والدين تصوير مي‌شود.

زيرا خانواده تبلور حقوق فردي و اجتماعي است. در کانون خانواده مرد و زن رعايت موازين اخلاقي، حقوقي را در کنار هم مي آموزند و مي آموزانند و به تعبير قرآن کريم هر يک از زن و مرد اگر عمل صالحي انجام دهد به حيات طيبه ابدي نائل مي‌شود: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً» (نحل، 97).هر کس از مرد يا زن، عمل نيک انجام دهد در حالي که ايمان داشته باشد پس او را بي ترديد در دنيا به زندگي پاکيزه اي زنده خواهيم داشت و در آخرت پاداش شان را در برابر عمل هاي بسيار خوبشان خواهيم داد.

نمود خارجي اين حيات طيبه شأنيت و منزلت يکايک افراد خانواده به‌ويژه کودکان است. محور درون سيستمي خانواده شامل ساختار اجتماعي توزيع نقش، توزيع پايگاه و منزلت پوياي اجتماعي، اقتصادي و از همه مهم تر پويايي نگرش و ارزش هاست. اين محور بوجودآورنده نظم و تعادلي است که از آن به بهداشت رواني خانواده ياد مي‌شود.

محور برون سيستمي خانواده پيرامون محيط خانواده به بحث مي پردازد. در نظام حقوقي و قانوني ما خانواده شخصيت حقوقي ندارد و ليکن در حفظ و گسترش قدرت ملي، توسعه فرهنگي، اعتقادي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌کند و نه تنها مکتب آموزش تعادل و فداکاري است، بلکه کانوني هم براي حمايت از انسان، حقوق انساني و تربيت آنها است.

اين اهميت اجتماعي بايد محرک قانونگذار در حمايت از آن باشد؛ چون که در يک نظام اسلامي متون حقوقي و قوانين مصوب پشتوانه مفاهيم و مباني فقهي استنباط و استخراج مي‌شود. امروزه که تمدن هاي حامي مدرنيته نداي حق خواهي سر مي دهند، جامعه ديني متبلور از فقاهت و مکتب حقوقي اسلام نيز بايد پاسخگوي جامعه بشري باشد چون که در مسير تطور انديشه ها و مکاتب فقهي، انديشمندان پايه گذار مباني حقوقي اسلامي نيز بوده اند.

اميد است ما نيز در تبلور و شکل گيري اين رسالت بزرگ که همانا تبيين، ترويج و تنوير افکار عمومي به منظور آشنايي با انوار قدسيه الهي و اهل بيت عليهم السلام است، بتوانيم گامي برداريم و جايگاه، منزلت و کيان خانواده و تربيت نسل آينده را تبيين کنيم.

محمد امين آقائي

برگرفته از: ido.ir

تعداد بازديد:1100 آخرين تغييرات:95/10/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر