پنج شنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441 - 9 آپريل 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

ارزش بازار فناوری اطلاعات به ۹۲۸ هزار میلیارد ریال می رسد

تا سال ۱۴۰۰؛

ارزش بازار فناوري اطلاعات به ۹۲۸ هزار ميليارد ريال مي رسد

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تا پايان برنامه ششم توسعه، ارزش بازار فناوري اطلاعات کشور به ۹۲۸ هزار ميليارد ريال مي رسد.

برات قنبري در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: برمبناي لايحه برنامه ششم توسعه، توليد ناخالص داخلي تا سال ۱۴۰۰ بايد به بيش از ۱۴ هزار ميليارد ريال برسد که سهم بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از اين هدف، ۶.۶ درصد خواهد بود.

وي با بيان اينکه مطابق با اين برنامه بايد تا سال ۱۴۰۰ ارزش بازار فناوري اطلاعات به ۹۲۸ هزار ميليارد ريال برسد، ادامه داد: براي تحقق اين هدف، نيازمند سرمايه گذاري ۱۱۰ هزار ميلياردي تومان در اين حوزه هستيم.

معاون برنامه ريزي وزير ارتباطات، پيش بيني ارزش بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات را براي سال آينده ۸۰ ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: براي تحقق اين برنامه ها نيازمند رشد ارزش افزوده در بازار فناوري اطلاعات هستيم که اين مهم با همکاري بخش خصوصي محقق خواهد شد.

وي با اشاره به اينکه براي ايجاد ارزش در بازار فناوري اطلاعات به دو بخش اصلي و اقماري نگاه ويژه اي داريم، ادامه داد: در بخش اصلي بازار فناوري اطلاعات، بايد سهم ارزش افزوده ۵۳۴ هزار ميليارد ريال محقق شود و مابقي اين ارزش تا رسيدن به رقم ۹۲۸ هزار ميليارد ريال تا سال ۹۹ ، توسط بخش اقماري ICT ، که ساير بخش هاي اقتصادي را شامل مي شود، تحقق پيدا خواهد کرد.

قنبري گفت: در راستاي رسيدن به اين ميزان ارزش افزوده در بازار فناوري اطلاعات قرار است طي ۵ سال آينده، دولت ۲۰ هزار ميليارد تومان و بخش خصوصي ۴۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري کند که اين سرمايه گذاري مربوط به بخش اصلي خواهد شد و در حوزه بخش اقماري ICT نيز، ساير بخش هاي اقتصادي حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري خواهند کرد تا سرمايه گذاري ۱۱۰ هزار ميلياردي در راستاي اهداف برنامه ششم و تا سال ۱۴۰۰ محقق شود.

تعداد بازديد:585 آخرين تغييرات:95/11/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر