چهارشنبه 15 مرداد 1399 - 15 ذي الحجه 1441 - 5 آگوست 2020
صفحه اصلي/ايران و جهان


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

تجليل احمدي نژاد از 35 پژوهشگر برگزيده

رئيس جمهوري اسلامي ايران به 35 تن از برگزيدگان نخستين جشنواره بين المللي تحقيقاتي علوم انساني و اسلامي فارابي لوح سپاس و جوايزي اهدا کرد.

 

واحد مرکزي خبر: از اين تعداد، 23 نفر از پژوهشگران علوم انساني و اسلامي داخل کشور و 12 نفر محقق خارجي بودند که لوح قدرداني رئيس جمهور، لوح ويژه سازمان علمي فرهنگي ملل متحد (يونسکو)، لوح ويژه سازمان آموزش و فرهنگي سازمان کنفرانس اسلامي (آيسسکو) و يادمان فارابي را دريافت کردند.

علامه حسن زاده آملي، آيت الله جوادي آملي و مرحوم استاد سيدجعفر شهيدي، از جمله برگزيدگان اين جشنواره بودند.

رئيس جمهور پس از تجليل از مقام والاي پژوهشگران برگزيده علوم انساني و اسلامي گفت: آن علمي مفيد است و ستايش شده است که در خدمت شناخت انسان، خداوند و پر کشيدن انسان تا عرش الهي باشد.

آقاي احمدي نژاد با اشاره به اهميت و رسالت علوم انساني در جوامع بشري افزود: رسالت انساني در حقيقت دنباله رسالت انبياي الهي و در راستاي تحقق اهداف متعالي است.

رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي کوشش انسان را براي شناخت خداوند بالاترين و زيباترين تلاش هاي انساني خواند و گفت: اقتصاد، ‌جامعه شناسي،‌مديريت و روانشناسي و از اين قبيل علوم ،‌مراتب پايين علوم انساني است و فقط وقتي که برمبناي علوم و مفاهيم و شناخت حقيقي از انسان و جهان شکل بگيرد مي تواند بهره ماندگاري براي انسان داشته باشد و درخدمت تعالي بشر قرار گيرد.

آقاي احمدي نژاد با اشاره به آشکار شدن شکست و ناتواني انديشه و جهان بيني مادي در تامين سعادت جامعه بشري گفت: امروز نياز به انديشه الهي وعلوم انساني متعالي بيش از هميشه تاريخ رخ مي نمايد و پاسخ به اين نياز طبيعي و فطري بالاترين مجاهدت وخدمت واقعي به انسان هاست.

رئيس جمهور افزود: صيانت از کرامت انساني و پاسخ به همه خواسته ها و مطالبات حقيقي او جز از طريق نهادينه شدن مباني نظري الهي در ذهن و دل انسان ها و تجلي آن در زندگي و رفتار فردي و روابط اجتماعي ممکن نيست.

احمدي نژاد گفت: حکيم فارابي عالمي است که تحت هدايت الهي و با نگاه حقيقي به انسان، جامعه و جهان را تصوير، و مبنايي عقلايي براي تعالي انسان ترسيم کرد و نامگذاري جشنواره به نام آن حکيم فرزانه، نماد جهت گيري وتکريم پويندگان راه الهي است.

رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قدرداني از تلاش برگزارکنندگان اين جشنواره از آنان خواست اين واقعه را در سطح فراملي توسعه دهند و به يک جريان عمومي در مقياس جهاني تبديل کنند.

تعداد بازديد:1127 آخرين تغييرات:86/11/06
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر