یکشنبه 5 خرداد 1398 - 21 رمضان 1440 - 26 مي 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

الاغی به نام بِبِل

الاغي به نام بِبِل

الاغي به نام بِبِل

الاغي توي باغي سبزو زيبا

براي پيرمردي کار مي کرد

هميشه صبح زود آقا خروسه

الاغ خانه رابيدار مي کرد

الاغي به نام بِبِل

غذايش گرم،جايش نرم وراحت

اتاق کوچکش يک لامپ صد داشت

لباس ويال اوصاف ومرتب

ولي با صاحبش رفتار بد داشت

الاغي به نام بِبِل

قلي جان پيرمردي مهربان بود

الاغش را هميشه ناز مي کرد

الاغ قصه که نامش "ببل" بود

دهانش را به عر عر باز مي کرد

الاغي به نام بِبِل

دلش مي خواست توي باغ، تنها

بخواند هي بگردد گل بچيند

کنارش يونجه باشد، کاه باشد

ترانه بشنود کارتون ببيند

الاغي به نام بِبِل

ببل آن روز بي حال و گرفته

قلي را که سوارش بود، مي برد

به آرامي به سوي باغ مي رفت

جلويش هرچه سبزي بود مي خورد

الاغي به نام بِبِل

نگاهش که به آب افتاد، فکري

به مغز کوچک او ناخنک زد

کسي انگار او را قلقلک داد

الاغ قصه ي ما را کلک زد

الاغي به نام بِبِل

ببل خنديد و دست و پاي خود را

به سمت رود خانه، زود خم کرد

قلي افتاد توي رود خانه

ببلبار خودش را زود کم کرد

*الاغي به نام بِبِل

دويد و رفت پيش قوي نقاش:

"سلام اي خانم قوي گريمور!

مرا يک شکل ديگر کن عوض کن

بفرما نوش جان، يک خوشه انگور

الاغي به نام بِبِل

نمي خواهم الاغ باغ باشم

براي مش قلي حمال باشم

دلم مي خواهد الان توي جنگل

خودم باشم ،خودم خوشحال باشم"

الاغي به نام بِبِل

قوي نقاش رنگ مشکي آورد

الاغ قصه ي ما گور خر شد

تن يک دست برفي خط خطي شد

و قو با خوشه اي انگور، خر شد

الاغي به نام بِبِل

ببل عر عر کنان چون باد مي رفت

به يک جاي جديد آباد مي رفت

بدون مش قلي و بار و پالان

رها در جاده ها آزاد مي رفت

الاغي به نام بِبِل

ميان راه يک ماشين نيسان

که تويش بود پر از بره و بز

به سوي خانه اش در شهر مي رفت

ببل را ديد و فوري کرد ترمز

الاغي به نام بِبِل

فريدون صاحب نيسان به او گفت:

"بپر بالا بيا نيسان سواري"

ببل خوش حال شد، با عرعري گفت:

"شدم آسوده من از کار و گاري"

الاغي به نام بِبِل

فريدون با طنابي بست او را:

"تو را بايدببندم تا نيفتي"

سپس خنديد و با خود گفت:" به به!

چه حيواني گرفتم مفت مفتي!"

الاغي به نام بِبِل

طناب انداخت دور گردن او

نشاندش پشت نيسان، راه افتاد

ببل اما نمي دانست اين را

که او از چاله توي چاه افتاد

الاغي به نام بِبِل

 

تعداد بازديد:336 آخرين تغييرات:95/12/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر